Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2023

Απόφαση Τίτλος
41-2023Γνωμάτευση για έγκριση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Λεβαδέων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
40-2023Έγκριση Εισόδου – Εξόδου υφιστάμενης βιομηχανίας παραγωγής μεταλλικών κατασκευών «ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε.» επί Αγροτικής οδού εκτός σχεδίου, στην θέση Πλαγιά, εκτός οικισμού Ρωμαίικου ΔΕ Λιβαδειάς
39-2023Εξέταση αιτήματος της εταιρείας ΕΠΙΛΕΚΤΟΝ ΙΚΕ για οριοθέτηση θέσης ολιγόλεπτης στάσης επί της οδού Παπασπύρου 5 για μετάβαση ατόμων ΑΜΕΑ στο Κέντρο ειδικών θεραπειών στη Λιβαδειά
38-2023Εξέταση αιτήματος για μεταφορά κάδων απορριμμάτων από την οδό Δελφών στην συμβολή των οδών Δελφών & Μιλτιάδη Παπαγεωργίου στη Λιβαδειά
37-2023Εξέταση αιτήματος της εταιρείας ΠΕΝΤΕ ΑΕ (ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ) περί χορήγησης μιας θέσης στάθμευσης επί των οδών Χρ. Παλαιολόγου & Στρατηγού Κακοσαίου για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στη θέση παραλαβής, τις ώρες 7:00 – 15:00.
36-2023Γνωμοδότηση για παραχώρηση πεζοδρόμου Ορφέως (χώρος πίσω από το πρώην ΚΤΕΛ) στον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς για τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού
35-2023Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο «Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, η οποία παραχωρείται με τη διαδικασία της μοριοδότησης, στη θέση «Όρμος Μικρή Αγιά» Κορινθιακού Κόλπου, Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
34-2023Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο «Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, η οποία παραχωρείται με τη διαδικασία της μοριοδότησης, στη θέση «Όρμος Μικρή Αγιά» Κορινθιακού Κόλπου, Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
33-2023Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί σημειακής τροποποίησης του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων
32-2023Γνωμοδότηση για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς στην ιδιοκτησία του Νικόλαου Ψαρόμυαλου και της ανήλικης κόρης του Σίβυλλας Ψαρομυάλου, που βρίσκεται στο ΟΤ 291, χώρου προβλεπόμενου για κοινόχρηστο χώρο, λόγω παρέλευσης δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς κατ’ εφαρμογή των αρθρ. 88 του Ν. 4759/20.
31-2023Γνωμοδότηση για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς στην ιδιοκτησία Μιλτιάδη Σωτήρχαινα που βρίσκεται στο ΟΤ 421, χώρου προβλεπόμενου για παιδική χαρά, σε συμμόρφωση της υπ’ αριθ. 64/2012 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς κατ’ εφαρμογή των αρθρ. 88 του Ν. 4759/20.
30-2023Γνωμοδότηση για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς στην ιδιοκτησία Ιωάννη Καρατζά, κληρονόμων Χρήστου Καρατζά και κληρονόμων Γεωργίου Καρατζά που βρίσκεται στο ΚΧ 370, χώρου προβλεπόμενου για κοινόχρηστο χώρο- πρασίνου, σε συμμόρφωση της υπ’ αριθ. 114/30-06-2003 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς κατ’ εφαρμογή των αρθρ. 88 του Ν. 4759/20
29-2023Γνωμοδότηση για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης του Δήμου Λεβαδέων
28-2023Έκτακτη μετακίνηση χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς οδού Ρούμελης, λόγω διεξαγωγής της παραδοσιακής ετήσιας εμποροπανήγυρης στη Λιβαδειά κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 25/10/2023 έως και Τετάρτη 08/11/2023
27-2023Εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας Εισόδου Εξόδου σε υφιστάμενο Συνεργείο Αυτοκινήτων Ιδιοκτησίας Ιωάννη Κοντογιάννη επί παράδρομου της οδού Χρήστου Παλαιολόγου
26-2023Οριοθέτηση θέσης στάσης στάθμευσης Ι.Χ. οχήματος επί της οδού ΔΕΛΦΩΝ 11 με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΝ 4490 ιδιοκτησίας Αβδελά Γεωργίου του Ιωάννη για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων του τέκνου του
25-2023Οριοθέτηση θέσης στάσης στάθμευσης Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Κάδμου 13 με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΝ 4387 ιδιοκτησίας Καραμπέλκου Ιωάννη του Λεωνίδα για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων του τέκνου του
24-2023Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε με τίτλο «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 10,35 MW και Αποδιδόμενης Ισχύος 10,30 MW και συνοδά έργα υποδομής της εταιρίας «ΑΝΕΜΟΠΕΥΚΟ ΜΑΕ», στις θέσεις Κουτσολαγός και Κουτσολαγός ΙΙ, Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας».
23-2023Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε με τίτλο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 33,60 MW στη θέση «ΡΑΧΗ», Δ.Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ της εταιρίας W.E. GRAIGOSNEWENERGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
22-2023Εξέταση αιτήματος για για έγκριση Εισόδου – Εξόδου Συσκευαστηρίου Ελαιολάδου της THROUGH OLIVE IKE επί Ασφαλτοστρωμένης οδού εκτός σχεδίου στην θέση Άγιος Ταξιάρχης Λιβαδειάς
21-2023Εξέταση αιτήματος για απαλλαγή απότμησης πεζοδρομίου επαγγελματικού εργαστηρίου γαλακτοκομικών προϊόντων του κ. Λουκά Ζώνα στην κοινότητα Κυριακίου
20-2023Γνωμοδότηση για χωροθέτηση προτομής του Αντισυνταγματάρχη πεζικού Κωνσταντίνου Καραγιαννόπουλου έμπροσθεν Παλαιού Δημαρχείου (Καραγιαννοπούλου 1) στη Λιβαδειά
19-2023Εξέταση αιτήματος του κ. Βαγιώτη Αντώνιου για χορήγηση άδειας Εισόδου Εξόδου στην επιχείρησή του με αντικείμενο Εμπόριο Στερεών Καυσίμων, επί της Οδού Ρούμελης στην θέση Ισώματα
18-2023Εξέταση αιτήματος κ. Νυδριώτη Κωνσταντίνου για τοποθέτηση σήμανσης σε υπάρχοντα χώρο στάθμευσης εντός της οικίας του στην οδό Αραχώβης 5 στη Λιβαδειά
17-2023Γνωμοδότηση για χωροθέτηση αγάλματος ορειβάτη στην πλατεία Τιμίου Προδρόμου στην Κοινότητα Κυριακίου
16-2023Γνωμοδότηση για χωροθέτηση επιτύμβιας στήλης με την Αθηνά Σκεπτόμενη και την επανατοποθέτηση των αγαλμάτων του ποιητή Ανδρέα Τσούρα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην Κοινότητα Κυριακίου
15-2023Γνωμοδότηση για διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Σοφοκλέους και Χαιρωνείας (με αποβιώσασα αδειούχο εκμετάλλευσης την Σάκκου Ασημίνα χήρα Αντωνίου) στην Κοινότητα Λιβαδειάς
14-2023Γνωμοδότηση για προσωρινή Κυκλοφοριακή Ρύθμιση, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ » – Κόμβος Ρούμελης και Χαιρώνειας.
13-2023Γνωμοδότηση για προσωρινή Κυκλοφοριακή Ρύθμιση, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ » – Κόμβος Ρούμελης και Δημ. Ι. Περγαντά
12-2023Γνωμοδότηση για την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας αυτής και αδειοδότηση συνοδών χερσαίων υποδομών, σε δημόσια δασική έκταση, εντός της ζώνης παραλίας και εντός της ζώνης αιγιαλού και θαλάσσιας έκτασης στη θέση «Όρμος Βουρλιάς», Κορινθιακού κόλπου, Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»
11-2023Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. ετών 2020, 2021 και 2022.
10-2023Γνωμοδότηση για Προσωρινή Κυκλοφοριακή Ρύθμιση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
9-2023Μετακίνηση δύο κάδων απορριμμάτων από τη οδό Στρατηγού Ιωάννου 17 στη Λιβαδειά
8-2023Τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθμευσης στη οδό Στρατηγού Ιωάννου 17 στη Λιβαδειά
7-2023Γνωμοδότηση για τη διατήρηση, μεταφορά θέσεων, απομάκρυνση κλωβών επί τεσσάρων κενωθέντων περιπτέρων στην Κοινότητα Λιβαδειάς
6-2023Γνωμοδότηση για τοποθέτηση προτομής Λάμπρου Κατσώνη στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς
5-2023Οριοθέτηση θέσης στάσης – στάθμευσης επί της οδού Χρήστου Παλαιολόγου 3 στη Λιβαδειά του Ι.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΑ 9203 ιδιοκτησίας Αποστολίδου Χριστίνας του Θεοχάρη
4-2023Οριοθέτηση θέσης στάσης – στάθμευσης επί της οδού Δημάρχου Ανδρεαδάκη στη Λιβαδειά του Ι.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΝ 1257 ιδιοκτησίας Παπαθανασίου Χαραλάμπου του Λουκά
3-2023Οριοθέτηση θέσης στάσης – στάθμευσης επί της οδού Χριστοπούλου 5 στη Λιβαδειά του Ι.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΚ 4603 ιδιοκτησίας Παναγιώτας Δημητρίου του Λουκά
2-2023Τοποθέτηση ενός κάδου απορριμμάτων πλησίον των εγκαταστάσεων της επιχείρησης «Ακτίνα Ενεργειακή» που εδρεύει στο 3ο χλμ Λιβαδειάς- Ορχομενού
1-2023Γνωμοδότηση για προσωρινή Κυκλοφοριακή Ρύθμιση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου : «Κατασκευή κυκλικών κόμβων»