Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2021

Απόφαση Τίτλος
27-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ» στην θέση “ΜΑΡΑΘΙΑΣ” 8ο χλμ ΕπΟ. Λιβαδειάς – Ορχομενού Εκτός Σχεδίου Πόλεως Λιβαδειάς, στην ευρύτερη κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λεβαδέων της ΠΕ Βοιωτίας,Δ.Ε. , της εταιρείας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε».
26-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενων Λαϊκών Αγορών στο Δήμο Λεβαδέων (διατήρηση χώρου προσωρινής λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην οδό Καραγιαννοπούλου της Κοινότητας Λιβαδειάς)
25-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σχεδίου Κανονιστικής απόφασης για καθορισμό Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων προς ενοικίαση το έτος 2022.
24-2021Διατήρηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της πλατείας Αγίου Φανουρίου στην Κοινότητα Λιβαδειάς
23-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 523/2017 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Άννας και Μαρίας Κωτσαδάμ που βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς στην Πιν. 8Ν
22-2021Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στην οδό Αγίων Θεοδώρων 19
9-2021Απομάκρυνση κάδου απορριμμάτων από το σημείο 112 της οδού Καραγιαννοπούλου
8-2021Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Σ.Π.Η.Ε) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 43,4 ΜW “ΧΛΩΜΟ Ι“, ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ “ΚΑΛΟΓΡΙΑ/ΜΥΤΙΚΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.”
7-2021Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Σ.Π.Η.Ε) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 20,4 ΜW ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΛΟΝΤΟΥ“ ΤHΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α/Π ΛΟΝΤΟΥ-Κ.ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”
6-2021Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου “ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Σ.Π.Η.Ε) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 11,2 ΜW ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΚΑΣΤΕΛΙΑ“ ΤHΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α/Π ΚΑΣΤΕΛΙΑ Ε.Ε.”
18-2021Γνωμοδότηση για την διατήρηση χώρου προσωρινής λειτουργίας της λαϊκής αγοράς επί της οδού Καραγιαννοπούλου
17-2021Γνωμοδότηση επί αιτήματος Κοινότητας Κυριακίου για έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης στην οδό Δημητρίου Παπασπύρου (δίπλα από τον Πλάτανο) στο Κυριάκι
16-2021Γνωμοδότηση επί αιτήματος Κοινότητας Κορωνείας για απαγόρευση στάθμευσης στην πλατεία της Κοινότητας.
21-2021Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Λεβαδέων
20-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 23,4 MW, στην θέση “ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ” της Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρίας «PK ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PK ENERGY»
19-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί μερικής τροποποίησης της αριθμ. 467/2018 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει περί «Διατήρησης λειτουργίας των υπαίθριων αγορών (αρ. 38 του Ν.4497/17) και Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών οργανωμένων αγορών Δήμου Λεβαδέων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.
15-2021Έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακής πινακίδας ιστορικού περιεχομένου για το 1821 έξω από τον πύργο της Κρύας
14-2021Χορήγηση άδειας απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ιδιοκτησίας Λουκά Γαμβρίλη προς δημιουργία υπαίθριου πάρκινγκ
13-2021Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στην είσοδο της επιχείρησης Eurocatering στη θέση ‘Κουρούπι’
12-2021Μεταφορά υπάρχοντος κάδου απορριμμάτων σε παράπλευρη είσοδο του ξενοδοχείου «Filippos»
11-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 21 MW, στη θέση Κουρουπλιές , της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, Δήμου Διστόμου–Αράχωβας-Αντίκυρας και Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας του Δήμου Λεβαδέων»
10-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο: «Λατομείο μαρμάρων, της ΄΄ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΑΕ ΄΄στη θέση << ΜΑΖΑΡΙ>> Κοινότητας Ελικώνα, Δ.Ε Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων Ν. Bοιωτίας
4-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)ισχύος 21 MW, στη θέση Ράχης Λούτσες-Ζέλιτσα, της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων ».
3-2021Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου (εισόδου- εξόδου οχημάτων) επί της οδού Ρούμελης κατόπιν αιτήματος Χρήστου Κολιούση.
2-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ <<ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ 1>> & <<ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ 2>> ΙΣΧΥΟΣ 15,028 MW ΕΚΑΣΤΟΣ,ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,056MW,ΣΤΗ ΘΕΣΗ <<ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ>> ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ,ΣΤΙΣ Δ.Ε.ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ & ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ,Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ».
1-2021Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο: «Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) ηλεκτρικής ενέργειας 400kv,για την σύνδεση του ΚΥΤ Αγ.Νικολάου με το ΚΥΤ Διστόμου στην Π.Ε.Βοιωτίας».