Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Απόφαση Τίτλος
206-2020Καθορισμός των προς ενοικίαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2021 (30/2020 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
205-2020Έγκριση 21ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (356/2020 Απόφαση Ο.Ε)
204-2020Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού Έτους 2021
196-2020Έγκριση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 1ης έως και την 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2020.
203-2020Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς
202-2020Ανάπλαση του ιστορικού χώρου της Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με την 93/2020 μελέτη με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ”.
201-2020Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης προσφορών , σύμφωνα με το ΠΔ 270/81, για το έτος 2021.
200-2020Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης μίσθωσης & εκμίσθωσης ακινήτων του άρθρου 7 ΠΔ 270/81 για το έτος 2021.
199-2020Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης παραλαβής προμηθειών, παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για το έτος 2021.
198-2020Έγκριση 20ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (304/2020 Απόφαση Ο.Ε)
197-2020Έγκριση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2021.
195-2020Καθορισμός Τελών και Δικαιωμάτων Άρδευσης για το έτος 2021. .(Η 298/2020 Απόφαση της Ο.Ε)
194-2020Καθορισμός Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021.(Η 297/2020 Απόφαση της Ο.Ε)
193-2020Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις πινακίδες 3Ν-10Ν και πιο συγκεκριμένα επί του τμήματος της οδού Έρκυνας μεταξύ των οδών Θουκιδίδου και Ξενοφώντος (1/2015 πράξη αναλογισμού).
192-2020Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 KV για τη σύνδεση του Κ.Υ.Τ. Αγίου Νικολάου με το Κ.Υ.Τ. Διστόμου” στους Δήμους Λεβαδέων και Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας του Ν. Βοιωτίας.
191-2020Γνωμοδότηση επί της “Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 32 MW της εταιρείας “ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ A.E.E.” στη θέση “Τσίβερι” των Δήμων Λεβαδέων και Θηβαίων Ν. Βοιωτίας”
190-2020Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)
189-2020Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ “ΕΜΑΥΤΙΩΝ” ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
188-2020Έγκριση σύναψης συμφωνίας και Σχεδίου Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση έργων διαμόρφωσης των αύλειων χώρων επιλεγμένων σχολείων (3ου , 4ου, 5ου, 7ου Δημοτικών Σχολείων και 1ου Γυμνασίου Λιβαδειάς) σε γήπεδα πολλαπλών χρήσεων
187-2020Έγκριση 19ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (299/2020 Απόφαση Ο.Ε)
186-2020Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων εορτασμού Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς
185-2020Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές, στον κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ
184-2020Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2021-2022
183-2020Απαλλαγή, μείωση των Δημοτικών Τελών για το οικον. Έτος 2021 σε ευπαθείς ομάδες του άρθρου 13 του Ν.4368/2016
182-2020Εγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών, με την κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” του Δήμου Λεβαδέων (Η 6/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
181-2020Εγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” του Δήμου Λεβαδέων (Η 5/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
180-2020Εγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” του Δήμου Λεβαδέων (Η 4/2020 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
179-2020Tροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2020 (7/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
178-2020Εφαρμογή της εγκεκριμένης Κυκλοφοριακής μελέτης βάσει της μεσοπρόθεσμης εφαρμογής της σε ότι αφορά την τελική κυκλοφοριακή λειτουργία οδών του κέντρου Λιβαδειάς σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας.
177-2020Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς τις εγκαταστάσεις του Ελαιοτριβείου Ζώνα στην Κοινότητα Κυριακίου.
176-2020Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού από την οικία Νικολάου Χρ. έως την οικία Ζουρνη Χρ. , στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας
175-2020Μείωση μισθώματος σχολικών κυλικείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων.
174-2020΄Εκδοση ψηφίσματος για την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
173-2020Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για κατ΄εξαίρεση δικαστικό χειρισμό υποθέσεων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου (Energa-Hellas Rower)
172-2020΄Εγκριση 18ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
171-2020Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου έτους 2020 . (270/2020 Απόφαση Ο.Ε)
170-2020Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)
162-2020Εγκριση του υπ΄ αριθμού 83/2020 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) του Έργου «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Κ1 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
155-2020Τροποποίηση της από 14-9-2017 σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας και του Δήμου Λεβαδέων, ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας και ειδικότερα του άρθρου 3 « Διάρκεια Σύμβασης » και του άρθρου 4 «Επιτροπή παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης.
154-2020Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση του Εργαστηριακού Κέντρου Λιβαδειάς
153-2020Συμμετοχή του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε «ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και ορισμός εκπροσώπου.
152-2020Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων.
151-2020΄Εγκριση 14ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
169-2020΄Εκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζομένους της ΛΑΡΚΟ. .
168-2020΄Εκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους επικουρικούς συμβασιούχους που υπηρέτησαν το ΕΣΥ στη διάρκεια της πανδημίας στα νοσοκομεία της χώρας.
167-2020΄Εκδοση ψηφίσματος προκειμένου να επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στον Άγιο Γεώργιο όλες τις Κυριακές και τις αργίες του έτους.
166-2020Τροποποίηση της από 29-3-2017 σύναψης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και του Δήμου Λεβαδέων, ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων και ειδικότερα του άρθρου 3 «Διάρκεια Σύμβασης
165-2020Γνωμοδότηση επί της «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας “ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε.” στις θέσεις <<ΜΥΤΙΚΑΣ>> και << ΞΕΡΑΚΙΩΝΑ>> των Δήμων Αλιάρτου – Θεσπιέων και της Κοινότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων”, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας» .
164-2020Δωρεάν παραχώρηση χρήσης οστεοφυλακίου τιμής ένεκεν
163-2020Εγκριση του υπ΄αριθμ. 85/2020 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) του Έργου «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟIΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤAΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗN ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ»
161-2020Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κυριακίου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»
160-2020Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον «Πολιτιστικό Σύλλογο Ανάληψης»
159-2020Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση αστικού ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Κατσιώτου , στην πόλη της Λιβαδειάς.
158-2020Υποχρεωτική έγκριση της 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης για πρόσληψη προσωπικού οκτώ (8) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/καθαριστριών μερικής απασχόλησης , διάρκειας τεσσάρων ( 4) μηνών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Λεβαδέων προς αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
157-2020Εγκριση 16ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
156-2020Εγκριση 15ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
150-2020Γνωμοδότηση επί της « ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΤΟΥ ‘ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ΄ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΗ» Τ.Κ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ, ΔΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΤΟ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ» στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.
149-2020Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
148-2020Σύσταση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο και την Φιλαρμονική του Δήμου , σύμφωνα με το ΠΔ 524/80 παρ. 2 άρθρο 4
147-2020΄Εγκριση 13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
146-2020Έγκριση εκτέλεσης δρομολογίων από το υπηρεσιακό λεωφορείο του Δήμου.
145-2020Γνωμοδότηση επί της « Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 26,4 MW στη θέση «Μεγάλη Λούτσα», και τα συνοδά έργα αυτού στις Δημοτικές Ενότητες Λεβαδέων, Κυριακίου και Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.
144-2020Λήψη απόφασης επί του αιτήματος των εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου
143-2020Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στον 3ο Αγώνα Δρόμου “Στα Χνάρια των Ηρώων’’ που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 1 – 2 Αυγούστου 2020.
142-2020Καθορισμός νέων θέσεων στάθμευσης ΤΑΧΙ έναντι της εισόδου επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου Λιβαδειάς.
141-2020Σύνταξη μελετών με τίτλο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις(κόμβοι)».
140-2020Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
139-2020Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ»
138-2020Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 48/2020 μελέτης με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
137-2020Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 52/2020 μελέτης με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
136-2020Aναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 μετά τα αποτελέσματα εκτέλεσής του μέχρι 30/6/2020 (παρ.9 του άρθρρ.266 του Ν.3852/2010 ). (170/2020 Απόφαση Ο.Ε)
135-2020Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου έτους 2020 . (169/2020 Απόφαση Ο.Ε)
134-2020Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για τα έργα του ΠΔΕ
133-2020Γνωμοδότηση επί της « Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΙΣΥΟΣ 80 KW σε υφιστάμενο Βιοτεχνικό Κτίριο στην θέση Πουρναρέικα,της Κοινότητας Λιβαδειάς ,4 Δήμου Λεβαδέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας».
132-2020Γνωμοδότηση επί της «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 9,4 MW της εταιρείας “ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑΣ ΑΕ” στη θέση “ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑ”, των Δήμων Λεβαδέων και Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας».
131-2020Γνωμοδότηση επί της « Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 18 MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”στη θέση “Κορφούλα”στην Κοινότητα Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας».
130-2020Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές, στον κ. ΠΑΝΑΓΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
129-2020Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
128-2020Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού
127-2020Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού
126-2020Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων «Πανσέληνος 2020» στην Χαιρώνεια
125-2020Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στα όρια ιδιοκτησίας Τζιτζώκου Ιωάννη στην Κοινότητα Λιβαδειάς.
124-2020Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς τις οικίες Αγγελόπουλου- Δελή στην Κοινότητα Δαύλειας
123-2020Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ»
122-2020Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ»
121-2020Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
120-2020Αποδοχή της υπ΄αριθμ.50/2020 Τεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
119-2020΄Εγκριση 12ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
118-2020΄Εκδοση ψηφίσματος κατά της απόφασης της κυβέρνησης Ερντογάν για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας από Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Τζαμί.
117-2020Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.
116-2020Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς.
115-2020Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.
114-2020Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.
113-2020Απαλλαγή φιλοξενούμενων βρεφών-νηπίων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων για τους μήνες Ιούνιο- Ιούλιο 2020 λόγω του covid-19.
112-2020Ανάκληση της 31/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση < Παλιομηλιά> Ελικώνα» για το έτος 2020.
111-2020Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « Βελτίωση Οδoύ από Τ.Κ. Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο»
110-2020Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση των ακινήτων στην περιοχή της Κρύας που ανήκουν στην ΕΤΑΔ
109-2020Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αστικού ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ», Κοινότητας Χαιρώνειας .
108-2020Επικαιροποίηση της αριθ.619/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων, για την υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” έτους 2018
107-2020Επικαιροποίηση της 38/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) του Πράσινου Ταμείου με τίτλο « ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 » και ειδικότερα για τον ‘Αξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΒΑΚ)
106-2020Εγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (144/2020 Απόφαση Ο.Ε)
105-2020Υποχρεωτική έγκριση της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης , για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του ( αριθμ. 143/2020 Απόφαση Ο.Ε)
104-2020Έγκριση σύναψης και Σχεδίου Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Τομέα Μεταλλουργίας της Μυτιληναίος Α.Ε πρώην αλουμίνιο της Ελλάδος και του Δήμου Λεβαδέων για την «Αναβάθμιση των αιθουσών και του περιβάλλοντος χώρου του Μουσικού σχολείου (Κοινότητας Αγίου Γεωργίου) Λιβαδειάς» εξουσιοδότηση Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της.
103-2020Έκδοση ψηφίσματος κατά του νέου σχεδίου νόμου, με το οποίο προχωρά η απαγόρευση, όχι μόνο των διαδηλώσεων, αλλά και των συγκεντρώσεων
102-2020Έγκριση υποβολής αιτήματος και σχεδίου τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» Δήμου Λεβαδέων με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200, και τροποποίηση του σχεδίου της Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα(ΑΥΙΜ) των Υποέργων (1) Κοινωνικό Παντοπωλείο, (2) Παροχή Συσσιτίου, (3) Κοινωνικό Φαρμακείο.
101-2020Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής- επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους «Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Λεβαδέων»
100-2020Πραγματοποίηση εκδήλωσης τιμής και μνήμης των εκτελεσθέντων στο Ζερίκι από τα στρατεύματα της κατοχής.
99-2020Πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης “Ολοκαύτωμα στο ‘Καλάμι’ Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου” στις 11 Ιουνίου 2020.
98-2020Απευθείας αγορά ακινήτου επί των οδών Φειδιππίδη και Ηνιόχου του Δήμου Λεβαδέων
97-2020Έγκριση της υπ αριθμ 53/2020 Τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων ».
96-2020Εγκριση της υπ΄αριθμ 36/2020 Τεχνικής μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
95-2020Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, καθιέρωση σε 12ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Κυριακών και επίσημων αργιών της υπηρεσίας του Δημοτικού Νεκροταφείου στη θέση «Μάκρεσι» της Κοινότητας Λιβαδειάς
94-2020Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020 (3/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
93-2020Εγκριση 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (114/2020 Απόφαση Ο.Ε)
92-2020Παραλαβή των μελετών στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμό 16047/04-07-2019 δημόσιας σύμβασης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ΄΄»
91-2020Εκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων στην ΕΑΒ.
90-2020Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης και τιμής για το κάψιμο της Δαύλειας
85-2020Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
89-2020Παραχώρηση χρήσης αιθουσών του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς σε αθλητικούς φορείς.
88-2020Παραλαβή μελετών στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 31274/14-12-2018 δημόσιας σύμβασης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
87-2020Υποβολή αιτήματος ένταξης/ χρηματοδότησης της πράξης Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 04-06/04/2020 ” του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ -055 (Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απο θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ ΄Βαθμού της χώρας) και Ορισμός Εκπροσώπου για την υπογραφή και την υποβολή αιτήματος.
86-2020Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 31310/22.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΖΕ46ΜΤΛ6-Π6Ψ) Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών ένταξης πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
84-2020Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
83-2020Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 186 της παρ. 5 του Ν 3463/2006 για το έτος 2020.
82-2020Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΗΛ) .
81-2020Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ενός αυτοκινήτου πυρόσβεσης του Δήμου στην “Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Ε.Ε.Δ) Κέντρο Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης Λιβαδειάς” κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2020.
80-2020Λύση σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΠΑΡΚΟ ΛΕΟΝΤΟΣ» Κοινότητας Χαιρώνειας και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής
79-2020Γνωμοδότηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας επί του ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λεβαδέων
78-2020Εγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (107/2020 Απόφαση Ο.Ε)
77-2020Υποχρεωτική έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης , για την πρόσληψη προσωπικού πέντε (5) ατόμων ΥΕ καθαριστών /καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
76-2020Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IncluCities
75-2020Διακοπή συνεδρίασης λόγω μη καταλληλότητας του χώρου συνεδρίασης.
74-2020Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας, για « ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
73-2020Αναθεώρηση χρήσεων γης σύμφωνα με το Π.Δ. 59/2018 που αφορά στη Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας.
72-2020Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργου αυτού (μονάδα θραύσης – ταξινόμησης – παραγωγής αδρανών υλικών) υπαίθριας αποθήκης άμμου & αποκατάστασης διαταραχθείσας όμορης έκτασης της επιχείρησης «Γεώργιος Ζηλιαναίος & ΣΙΑ Ο.Ε. στη θέση «ΤΣΙΟΚΑ ή ΒΡΑΧΑΚΙΑ» της κοινότητας Θουρίου Δ.Ε. Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας.
71-2020Μίσθωση ακινήτου για στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς
70-2020Μίσθωση ακινήτου για στέγαση του 13ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.
69-2020Ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου μας στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2020
68-2020Έγκριση του υπ΄αριθμ. 43/2020 φακέλου «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»
67-2020Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ»
66-2020Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ»
65-2020Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου έτους 2020 . (78/2020 Απόφαση Ο.Ε)
64-2020΄Εγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (87/2020 Απόφαση Ο.Ε)
63-2020Έκδοση ψηφίσματος για την στήριξη των σχολικών καθαριστριών στο αίτημά τους για μονιμοποίηση με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα
61-2020Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων για τη διάσωση της ΛΑΡΚΟ
62-2020Έκδοση ψηφίσματος για την προστασία της πρώτης κατοικίας
60-2020Έγκριση σύναψης Σχεδίου και Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και Δήμου Λεβαδέων, που αφορά τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων για την αρδευτική περίοδο 2020 και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
59-2020Τροποποίηση της 394/2019 Απόφασης υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» ως προς τον αριθμό των υποέργων και τον προϋπολογισμό.
58-2020Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 91352/20-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΝ246ΜΤΛ6-ΛΧ1) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών “ Ένταξη Πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙ «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
57-2020Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού 129.037,50 € για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων ( 1η,2η και 3η μηνιαία κατανομή έτους 2020).
56-2020΄Εγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (64/2020 Απόφαση Ο.Ε)
55-2020Υποχρεωτική έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης , για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του ( αριθμ. 63/2020 Απόφαση Ο.Ε)
54-2020Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα “Άθληση για όλους” 2020-2021
53-2020Μίσθωση ακινήτου για στέγαση του ΚΑΠΗ Δαύλειας , Δήμου Λεβαδέων
52-2020Αποδοχή της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 83448/22-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛ4ΜΤΛ6-0Υ6) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, επιχορήγηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών Οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»
51-2020Καθορισμός χρόνου έναρξης-λήξης αρδευτικής περιόδου 2020 και αριθμού θέσεων υδρονομέων
50-2020Αποδοχή της υπ αριθμ 29/10.03.2020 Τεχνικής μελέτης με τίτλο: « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
49-2020Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 31/2020 μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές μελέτες επέκτασης κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειας»
48-2020Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»
47-2020Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
46-2020Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Μάκρεσι (οικία Β. Γουργιώτη )στην Κοινότητα Λιβαδειάς.
45-2020: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» της Κοινότητας Θουρίου , Δήμου Λεβαδέων”
43-2020΄Εγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (47/2020 Απόφαση Ο.Ε)
42-2020Απαλλαγή από τέλη καθαριότητας , τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων , τροφεία σε βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς και δίδακτρα μαθητών Δημοτικού Ωδείου.
44-2020Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας πετρελαίου κίνησης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Α.Ε ΟΤΑ Δήμου , για το έτος 2020.
41-2020Πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού της εθνικής επετείου “25η Μαρτίου” στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
40-2020Παροχή Αιγίδας του Δήμου Λεβαδέων στο Γενικό Λύκειο Αράχωβας για την πραγματοποίηση έκθεσης για τον μηχανισμό των Αντικυθήρων
39-2020Έγκριση παραχώρησης χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Λεβαδέων προς κοινή χρήση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αρδευτική περίοδο 2020.
38-2020Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς τον ιερό ναό Αγίου Προκοπίου στην Τ.Κ. Μαυρονερίου
37-2020Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς τις οικίες Αργυράκου και Χασούρα στην Κοινότητα Μαυρονερίου.
36-2020Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
35-2020Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ έτους 2020 βάσει άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 55905/2019.( 39/2020 απόφαση Ο.Ε)
34-2020Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2019 χρήσης. (38/2020 Απόφαση Ο.Ε)
33-2020Συνδιοργάνωση εκδήλωσης – αφιερώματος στην Μικρασιατική καταστροφή με την Βοιωτική Χορωδία Μικρασιατών Λιβαδειάς “Ο Χρυσόστομος Σμύρνης”
32-2020Κανονισμός Λειτουργίας « Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Λεβαδέων».
31-2020Οργάνωση και Λειτουργία της κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2020
30-2020Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Β’ Παιδικού Σταθμού Δήμου Λεβαδέων
29-2020Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2020
28-2020Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2020.
27-2020Αποδοχή Α΄ Σταδίου της οριστικής μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»
26-2020Αποδοχή της υπ΄αριμ. 19/2020 μελέτης με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
25-2020Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων 2020 (1 και 2/2020 αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής)
24-2020Εγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με το Λύκειο Ελληνίδων –Παράρτημα Λιβαδειάς στις 4 Μαρτίου 2020 στην Λιβαδειά
23-2020Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζομένους της Μεταλλευτικής εταιρείας « ΛΑΡΚΟ»
22-2020Έγκριση πραγματοποίησης αποκριάτικων εκδηλώσεων 2020.
21-2020Προσθήκη προσωνυμίου «ΤΡΟΦΩΝΙΟ» στο 2ο Δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς.
20-2020Απαλλαγή μαθήτριας του Δημοτικού Ωδείου από τα δίδακτρα σχ. Έτους 2019-2020
19-2020Ανάκληση της 325/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΤΕ6ΩΛΗ-646) -Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης υποέργου 1 «Ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Λεβαδέων», της Πράξης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
18-2020Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκληση V, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» όπως ισχύει με την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης V με αρ. πρωτ. 92863/30-12-2019(ΑΔΑ 6ΦΗ246ΜΤΛ6-4ΙΖ) που αφορά και στην αναβάθμιση των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατικών αστικών και υπεραστικών γραμμών
17-2020Ανάληψη δαπάνης με ιδίους πόρους των απαιτούμενων παρεμβάσεων προσβασιμότητας ΑμΕΑ βάσει των απαιτήσεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στο κτίριο του ΕΠΑΛ Λιβαδειάς.
16-2020Αποδοχή της υπ΄αριμ. 1/2020 μελέτης με τίτλο : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
15-2020Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “ Μελέτη Αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου”
14-2020Παράταση της υπ’ αριθμ. 25714/13-11-2019 σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» .
13-2020Παράταση της υπ’ αριθμ. 3591/14-2-2019 σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ» .
12-2020Τροποποίηση εν μέρει της αριθ.423/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση Επιτροπής και ορισμό μελών της Επιτροπής Εκτίμησης των προς μίσθωση & εκποιήσεως ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 για το έτος 2020»
11-2020Εγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης με τον Αθλητικό Σύλλογο «ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ» Φεστιβάλ Μαχητικών Αθλημάτων στις 29 Φεβρουαρίου 2020 στην Λιβαδειά
10-2020Εγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης με τον Σκακιστικό ‘Ομιλο Λιβαδειάς των “Περιφερειακών Σκακιστικών Πρωταθλημάτων Μαθητριών – Μαθητών”στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2020 στην Λιβαδειά
9-2020Εγκριση συνδιοργάνωσης με το Σύλλογο Ευρυτάνων Επαρχίας Λιβαδειάς «Τα ΄Αγραφα» του 3ου Παμβοιωτικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών
8-2020Γνωμοδότηση επί της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 25,2MW της εταιρείας “NIATA AIOLOS AE.” στη θέση «Καραμούντζι», Δήμου Λεβαδέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»
7-2020Εγκριση Προσωρινών ρυθμίσεων κυκλοφορίας μικρής διάρκειας για την κατασκευή του έργου «ΑΙΣΘΗTΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ»
6-2020Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»
5-2020Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην Κοινότητα Λιβαδειάς.
4-2020Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην Κοινότητα Λαφυστίου.
3-2020Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
2-2020Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1-2020΄Εγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (4/2020 Απόφαση Ο.Ε)