Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2017

Απόφαση Τίτλος
427-2018Ανάκληση της αριθμ. 212/16.7.2008 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης της χρήσης του Περιβαλλοντικού Κέντρου Ανάληψης ( Παλιό Σχολείο Ανάληψης ) στον Προοδευτικό και Εκπολιτιστικό Κέντρο Σύλλογο Ανάληψης.
563-2017Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρεώσεων Έτους 2017.
562-2017Έγκριση της υπ’ αριθμ. 91/20-12-2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
560-2017«Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Γιαννακόπουλου Κων/νου, από κατάλογο “Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2017” ,λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης. »
559-2017«Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ » .
558-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, FAX, ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
557-2017Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο “ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
556-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης : «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ ΧΧΙΙΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ‘’ PYEONGCHANG 2018’’ ».
555-2017Έγκριση Γ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
554-2017Έγκριση B Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ»
553-2017΄Εγκριση Γ΄και Δ΄πρωτοκόλων Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (ανελκυστήρεςκ.λ.π) ”
552-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “Παροχή Κωδικών Πρόσβασης για την εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας παρουσιάσεων στην Ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ για το έτος 2017”
551-2017Αναγνώριση οφειλής για μη χορήγηση γάλακτος σε δικαιούχους εργαζόμενους για το χρονικό διάστημα 1/1/2012 έως 23/7/2012, αποτίμηση σε χρήμα, καθορισμός δικαιούχων και άλλων λεπτομερειών βάσει του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν. 4483/2017 και διάθεση πίστωσης.
550-2017Τροποποίηση της υπ. αριθμ 485/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου: “Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ κατόπιν παραίτησης”.
549-2017Εγκριση γενομένων δαπανών από την έκδοση ενημερωτικού εντύπου βιβλίου με τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Σπήλαιο της Νύμφης Κορώνειας.
548-2017΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την έκδοση ενημερωτικού εντύπου – βιβλίου για τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Σπήλαιο της Νύμφης Κορώνειας.
547-2017Λήψη απόφασης για τη συζήτηση η μη των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
546-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Δελή Μηνά του Ευαγ.από κατάλογο (τέλος 0,50%.) , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
545-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Ντέσκου Κων/νου του Γεωργ από κατάλογο (τέλος 0,50%), λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
544-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Παπαλάμπρου Λουκά του Κων. από κατάλογο (τέλος 0,50%.) , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
543-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Μίχα Λουκά του Σεραφείμ από κατάλογο (τέλος 0,50%.) , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
542-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής, του Πέτσα Παναγιώτη του Δημ. από καταλόγους τελών άρδευσης , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
541-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Καρβούνη Μαρίας του Ευσταθίου από κατάλογο (τέλος 0,50%.) λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
540-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Πουρνή Κων του Ευάγ , από κατάλογο (Κλήσεις Τροχαίας.) λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
539-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Κιούκα Μιλτιάδη του Μάρκου από κατάλογο (Τ.Α.Π.) , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
538-2017Έγκριση καταχωρήσεων στον έντυπο τύπο για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
537-2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την προμήθεια εντύπων-εκτύπωση πινάκων του Λειβαδίτη εικαστικού Θεόδωρου Λαζαρή. ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
536-2017Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο “ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
535-2017Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο “ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
534-2017΄Εγκριση πρωτοκόλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: ¨ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
533-2017΄Εγκριση Α΄και Β΄πρωτοκόλων Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (ανελκυστήρεςκ.λ.π) ”
532-2017Εγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας του υπ αριθμ πρωτ.26205/13-10-17 σύμβασης παροχής υπηρεσιών “Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιρίων του Δήμου Λεβαδέων “ κατά 50% αυτής.
531-2017Επιστροφή ποσού 370,00 ΕΥΡΩ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
530-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (528& 555/2017Αποφάσεις Ο.Ε)
529-2017Ανάληψη υποχρεώσεων ΔΕΤΕΛ
528-2017Xωροθέτηση του Πράσινου Σημείου του Δήμου Λεβαδέων στην εκτός σχεδίου περιοχή στην θέση “Κοϊτσανόραχη
527-2017Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων Δήμου Λεβαδέων(Έγκριση της υπ΄αριθμ. 44/23-12-2017 απόφασης της Ποιότητας Ζωής) .
526-2017Εγκριση Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Λεβαδέων
525-2017“Εκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ ”
524-2017Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λιβαδειάς ( Δ.Ε.Υ.Α.Λ )
523-2017Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων ως μέλος στο Αυτοδιοικητικό Δίκτυο Στήριξης του Παλαιστινιακού ζητήματος.
522-2017Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας “Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων”
521-2017Έγκριση εγκατάστασης προκατασκευασμένων οικίσκων από την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ στο Αθλητικό Κέντρο Χαιρώνειας εντός του δημοτικού γηπέδου.
520-2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” για το χρονικό διάστημα 21/11 έως 30/11/2017
519-2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” για το χρονικό διάστημα 10/10 έως 30/11/2017
518-2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ & ΝΤΟΥΖΙΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
517-2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
516-2017Εγκριση Β΄πρωτοκόλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”..
515-2017΄Εγκριση Β΄πρωτοκόλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”
514-2017Αποδοχή & κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) ποσού 258.075,00 € για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων από την 7η, 8η, 9η, 10, 11η & 12η μηνιαία κατανομή έτους 2017.
513-2017Συμμετοχή του Δήμου στο Πιλοτικό Πρόγραμμα “Ελληνικό Σύστημα Ένταξης – HELIOS, εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας ΄Ερευνας & Θρησκευμάτων, του Δήμου Θηβαίων, του Δήμου Λεβαδέων και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ)”
512-2017Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 165/2017 επικαιροποιημένης μελέτης της ΤΥΔΛ με τίτλο: “ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”
511-2017Λήψη απόφασης για την Κάλυψη της επιπλέον δαπάνης του έργου με τίτλο: “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ”
510-2017Υποβολή αίτησης-φακέλου στο Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια του Κωδικού Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017.
509-2017Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 224/05-11-2017 Τεχνικής Μελέτης για το έργο: “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ”
508-2017Έγκριση της υπ΄αριθμ. 43/7-12-2017 απόφασης της Ποιότητας Ζωής περί της αισθητικής & λειτουργικής αναβάθμισης της οδού Αχιλλέως για την δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών.
507-2017Αποδοχή όρων για λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Τ.Π&Δ με πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) & του Τ.Π&Δ ύψους 676.855,14 € για την εκτέλεση του έργου:«Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών & πολιτιστικών δραστηριοτήτων»
506-2017Εγκριση της υπ αριθμ.87/24-11-2017 απόφασης του Δ.Σ της ΚΕΔΗΛ περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικον. Έτους 2017
505-2017Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.600ΕΥΡΩ για τον σχεδιασμό βιβλίου του Λειβαδίτη εικαστικού Θεόδωρου Λαζαρή.
504-2017Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4. 500,00 ΕΥΡΩ για έκδοση ενημερωτικού εντύπου-βιβλίου με τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Σπήλαιο της Νύμφης Κορώνειας (Ελικώνας)
503-2017Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 ΕΥΡΩ για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης μνήμης για τον Γιάννη Σταμούλη
502-2017Συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στη Λιτανεία για τον εορτασμό του πολιούχου Αγίου Νικολάου στην Αντίκυρα
501-2017Εγκριση σχεδιασμού βιβλίου για τον Λειβαδίτη εικαστικό Θεόδωρο Λαζαρή
500-2017Έγκριση για την έκδοση ενημερωτικού εντύπου – βιβλίου με τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Σπήλαιο της Νύμφης Κορώνειας (Ελικώνας)
499-2017Συνδιοργάνωση με το “Αρχείο Ι.Ε .Σταμούλη” εκδήλωσης μνήμης για τον Γιάννη Σταμούλη.
498-2017Συνδιοργάνωση χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς & παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου
497-2017«Εγκριση Α Πρωτοκόλλου Παραλαβής της παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».
496-2017«Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “Τεχνικός Ελεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ”».
495-2017«Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για εργασίες επισκευής – συντήρησης των οχημάτων & μηχανημάτων».
494-2017Παράταση έως την 31/12/2018 της Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΥΖΡΩΛΗ-Δ90) μεταξύ των «Ελληνικό Δημόσιο- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αι του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”
493-2017Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου “Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών λόγω ζημιών ποθ προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδεων”
492-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας”
491-2017Παράταση της υπ αριθμ.28388/17-11-2016 σύμβασης του Δήμου “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) 20.443,50 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.
490-2017Τροποποίηση συμβάσεων προμήθειας τροφίμων του υποέργου Παροχή Συσσιτίου
489-2017Τροποποίηση Σύμβασης προμήθειας ειδών καθαριότητας για την πράξη “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : α) Κοινωνικό Παντοπωλείο β) Παροχή συσσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο”.
488-2017Εγκριση της υπ αριθμ 143/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
487-2017Λήψη απόφασης για τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
486-2017Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. (Ο.Π.Δ.)
485-2017Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ κατόπιν παραίτησης
484-2017Έγκριση μετακίνησης Δημοτικών, Τοπικών Συμβούλων στα Ιωάννινα για την συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ από 30/11/ έως 2/12/2017 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.860,00 € για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης.
483-2017Παραχώρηση εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Εσπερινού Γυμνασίου & Λ.Τ Λιβαδειάς στο Ι.Ε.Κ. Λιβαδειάς
482-2017Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
481-2017Εγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου.
480-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » για το χρονικό διάστημα από 1 έως 20/11/2017
479-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας των εκδηλώσεων εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 2017 στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου
478-2017Έγκριση καταχώρησης στοιχείων του Δήμου στον ηλεκτρονικό τύπο για ενημέρωση και προβολή των δραστηριοτήτων του .
477-2017Έγκριση τεσσάρων Πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας μίσθωσης Μ.Ε για τις ανάγκες “ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ”
476-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “συνδρομή Β΄εξαμήνου στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ”
475-2017Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία “Τεχνικός Ελεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ”
474-2017Τροποποίηση εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης σε τμήμα της οδού Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου. (41/2017 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
473-2017Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
472-2017Κατανομή συνολικού ποσού 87.418,68 (Δ΄δόση 2017) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου
471-2017Μερική Ανατροπή της 735/2017 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
470-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.500,00ΕΥΡΩ για Εκδηλώσεις εορτασμού Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
469-2017Έγκριση πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
468-2017Πραγματοποίηση συνδιοργάνωσης Αθλητικής εκδήλωσης στις 21/1/2018 με την ονομασία “3ος αγώνας δρόμου Mountain trail 2018 Λιβαδειάς “.
467-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017 (488/2017 Απόφαση Ο.Ε)
466-2017Έγκριση της υπ΄αριθμ. 10/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018.
465-2017Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9/2017απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2017
464-2017Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικονομικό έτος 2018 (483/2017 Απόφαση Ο.Ε) .
463-2017Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων, για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής (478/2017 Απόφαση Ο.Ε) .
462-2017Καθορισμός τελών διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής.(471/2017 Απόφαση Ο.Ε)
461-2017Καθορισμός τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής.(470/2017 Απόφαση Ο.Ε)
460-2017Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής.(469/2017 Απόφαση Ο.Ε)
459-2017Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής. (468/2017 Απόφαση Ο.Ε)
458-2017Κανονισμός για τον καθορισμό Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2018 (40/2017 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
457-2017Διάθεση ενός οχήματος και ενός μηχανήματος έργου στο Δήμο Μάνδρας -Ειδυλλίας για την αντιμετώπιση των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από την πρόσφατη θεομηνία ( πλημμύρες)
456-2017Εγκριση μετακίνησης και συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Λιβαδειάς στην εκδήλωση εορτασμού της “Χορωδίας Κηφισιάς 1937”.
455-2017Παραχώρηση χρήσης σχολικής αίθουσας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς στο “Παράρτημα Λυκείου Ελληνίδων Λιβαδειάς” για την εκμάθηση χορευτικών τμημάτων ,μουσικών οργάνων και των αναγκών της χορωδίας τους.
454-2017Eγκριση γενόμενης δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τη μάχη του Στεβενίκου.
453-2017Eγκριση γενόμενης δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης για το “Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι” στην Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου
452-2017Eγκριση γενομένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς.
451-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας στην πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τη Μάχη του Στεβενίκου στην Τ.Κ Αγίας Αννας
450-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας στην εκδήλωση μνήμης του ολοκαυτώματος της Δ.Κ Κυριακίου
449-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας ψυχαγωγίας από την συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς.
448-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » για το χρονικό διάτημα 24-31/10/2017.
447-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία τοποθέτησης “Σύστημα αντιεμπλοκής ABS στο υπ αριθμ. ΚΗΟ 9954 όχημα του Δήμου”
446-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής της Υπηρεσίας « Έκθεση Εκτίμησης του Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου Λεβαδέων »
445-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας « Δικαστικές Επιδόσεις για πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας του Δήμου Λεβαδέων »
444-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής της Υπηρεσίας « Τακτικός Έλεγχος Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2016 του Δήμου Λεβαδέων
443-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ »
442-2017Ανάκληση της υπ αριθμ 384/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση τριών (3) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ επισκευής – συντήρησης οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου
441-2017Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ”
440-2017Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2018
439-2017Σύσταση επιτροπής για παροχή γνώμης , περί ”καταλληλότητας των υπ΄αριθμ ΜΕ 55660 & ΒΙΑ 7463 απορριμματοφόρου του Δήμου ”
438-2017Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στην εταιρεία “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε λόγω λύσης μισθωτικής σύμβασης στη θέση “1654-ΑΦΑΛΟΣ” της Δ.Κ Κυριακίου ”.
437-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αφορά την επιστροφή προνοιακού επιδόματος , ως αχρεωστήτως καταβληθέν και χρέωση των νομίμων κληρονόμων.
436-2017Έκτακτη επιχορήγηση στα οικοτροφεία Λιβαδειάς συνολικού ποσού 1848,00 και διάθεση σχετικής πίστωσης.
435-2017Εκτακτη επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές του Δήμου συνολικού ποσού 1848,00 και διάθεση σχετικής πίστωσης.
434-2017Αποδοχή ποσού 172.050,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους 3η – 4η – 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2017.
433-2017Απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας ΤΣΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην Τοπική Κοινότητα ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ.
432-2017Απευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Κουνούκλα Ιωάννας επί της οδού Ανδρούτσου στη Λιβαδειά
431-2017Έγκριση της υπ΄αριθμ. 8/2017απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων
430-2017Απαλλαγή, μείωση των Δημοτικών Τελών για το οικον. Έτος 2018 σε ομάδες ,που ορίζονται στο άρθρο 13 του Ν.4368/2016 που αντικατέστησε το άρθρο 202 παρ.3 του Ν.3463/2006 .
429-2017Εγκριση Εκθεσης Γ΄τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού (453/2017 Απόφαση Ο.Ε)
428-2017Υπογραφή Διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
427-2017Αξιοποίηση του ακίνητου κληροδοτήματος “Άσυλο ανιάτων οικογενειών Γεωργίου και Ιωάννου Λάππα” (παλιο κρατικό νοσοκομείο).
426-2017“Εκδοση ψηφίσματος για προστασία των ποιμνίων των κτηνοτρόφων του Δήμου μας από επιθέσεις λύκων ή αγριόσκυλων”
425-2017Λήψη απόφασης για τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
373-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία « Eργασίες για την εξαγωγή παλαιού ρουλεμάν καθαρίσματος άξονα κίνησης και τοποθέτηση νέου μετά των εργασιών συρναμολόγησης και ρύθμισης αυτού » που ενσωματώνεται στην προμήθεια του Δήμου Λεβαδέων που φέρει τον τίτλο : Προμήθεια Υδροφρακτών , ρουλεμάν και λοιπά εξαρτήματα ρύθμισης νερού καναλιών στην περιοχή της Κρύας .
372-2017Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την εργασία “Ανύψωσης και Επανατοποθέτησης Ρόδας Νερόμυλου”.
371-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (Απόφαση 399/ 2017 Ο.Ε )
370-2017Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)
369/2017Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης έτους 2017
368/2017Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2017
367/2017Έγκριση Κανονισμού Χρήσης και Λειτουργίας της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Έτους 2017
366/2017Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
365/2017Έγκριση Επέκτασης ( Παραλλαγής) Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στη T. K. Δαύλειας
364/2017Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην Τ. Κ. Λαφυστίου.
363/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία “ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ,ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”.
362/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών “Υπηρεσίες Απεντόμωσης-Μυοκτονίας-Απολύμανσης & Οφιοαπώθησης των παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών & του κατασκηνωτικού κέντρου “Παλιομηλιά” του Δήμου Λεβαδέων.
361/2017Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση «ΠΟΡΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας Προφήτη Ηλία Δήμου Λεβαδέων”
360/2017Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΕΣ» της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου Δήμου Λεβαδέων
359/2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.922,00€ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι
358/2017Πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι
357/2017Κατανομή συνολικού ποσού 87.418,68ΕΥΡΩ (Γ΄δόση 2017) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας ,Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
356/2017Αποδοχή ποσού { 66.900,00€ } των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2017 του Υπουργείου Εσωτερικών για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και κατανομή αυτού.
355/2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.(390/2017 Απόφαση Ο.Ε)
354/2017Έγκριση :α) μετακίνησης της Δημάρχου και β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 160,00€ για κάλυψη δαπανών μετακίνησης για την συμμετοχή της στην ημερίδα ΄΄Ποτάμια συστήματα στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον΄΄ στα Γρεβενά στις 30/9/2017
353/2017Ορισμός δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων
352/2017Απαλλαγή τροφείων για το σχολικό έτος 2016-17 του παιδιού Δ.Π. από τον παιδικό σταθμό Κορώνειας Δήμου Λεβαδέων
351/2017Έγκριση σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200.
350/2017Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ. Κ. Κορώνειας
349/2017Υποβολή αίτησης – φακέλου στα πλαίσια της με αριθμ . Πρωτ. 3558/16-8-2017 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της πράξης με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΙΠΕΪΚΑ – ΠΑΛΛΑΙΙΚΑ»
348/2017Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στη Θέση «ΚΟΛΟΜΑΤΑΣ» στη Λιβαδειά
347/2017Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.200€ “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2017
346/2017Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στην Εκθεση “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2017 στη Ναύπακτο (13-16/10/2017 .
345/2017Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν δαπάνες της εκδήλωσης με τίτλο : “ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ HELLAS OPEN INTERNATIONAL 2017”
344/2017Έγκριση Α΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”
343/2017Έγκριση Ε΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
342/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής ηχητικών εργασιών της εκδήλωσης “ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ HELLAS OPEN INTERNATIONAL 2017”
341/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας περί “ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ για το έτος 2017”
340/2017Εγκριση (4) Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας μίσθωσης ΜΕ για τις ανάγκες της “ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017
339/2017Έγκριση (2) Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία εγκατάστασης “Συστημάτων αντιεμπλοκής ABS στα υπ αριθμ. ΚΗΥ6158 & ΚΗΥ6211 οχήματα του Δήμου”
338/2017Ανατροπή Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
337/2017Τροποποίηση της αρ. 497/2016 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς παραχώρηση χρήσης έτους 2017
336/2017Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (7/2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
335/2017Διαπίστωση αδυναμίας με ίδια μέσα του Δήμου της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας των αθλητικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου και έγκριση ανάθεσης αυτών
334-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού (379/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
333-2017Εξέταση αιτήματος για παράταση της αρδευτικής περιόδου στην Τ.Κ Ανθοχωρίου
331-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00€ για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης Εβδομάδα κίνησης Be active 2017’
330-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00€ για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης ΄΄Αγώνες αυτοκινήτου Ανάβαση Αγίας Άννας 2017΄
329-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.400,00€ για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης “5ος Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος Λιβαδειάς”
328-2017Προγραμματισμός Αθλητικής εκδήλωσης, ‘ ‘’Αγώνες αυτοκινήτου, ‘’ ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ” 2017
327-2017Προγραμματισμός Αθλητικής εκδήλωσης, Εβδομάδα Κίνησης “ BE ACTIVE 2017 από τις 24 έως τις 30 Σεπταμβρίου 2017
326-2017Προγραμματισμός Αθλητικής εκδήλωσης ‘’ 5ος Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος Λιβαδειάς ”, στις 24 / 09 / 2017
325-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00€ για ηχητική-φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων
324-2017Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή αυτού .
323-2017Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2017απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου
322-2017Εγκριση του υπ΄αριθμ. 167/2017 Επικαιροποιημένου Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΙΕΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”
321-2017Έγκριση δαπάνης & διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης σε βάρος Κ.Α. της παγίας προκαταβολής τρέχοντος προϋπολογισμού 2017”
320-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την εργασία “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” (ανάδοχος Θ. Κάλλης)
319-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης .
318-2017Προγραμματισμός Αθλητικής εκδήλωσης, δεύτερης ετήσιας “ Ελικώνιας Ορειβατικής Συνάντησης ” και διάθεση πίστωσης .
317-2017«Έγκριση της αριθμ.69/2017 Απόφασης της ΚΕ.ΔΗ.Λ περί της 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 .»
316-2017Έγκριση της υπ΄αριθμ. 71/2017 απόφασης της ΚΕΔΗΛ περί έγκρισης Ισολογισμού-Απολογισμού-Εκθεσης Πεπραγμένων οικ. Έτους 2016
315-2017Έγκριση γενομένων δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης “ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ” στην Τ.Κ. Δαύλειας
314-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.( 339/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
313-2017Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 22282/8-8-2017 (ΑΔΑ: 6ΟΔΨ465ΧΘ7-7ΤΡ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) για το έργο με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙς 17 &18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017”
312-2017Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”
311-2017Επικαιροποίηση του υπ΄ αριθμό 163/2017 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «Τεχνικές μελέτες επέκτασης κοιμητηρίου Δ. Κ. Λιβαδειάς»
310-2017Επικαιροποίηση του υπ΄αριθμ. 164/2017 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”
309-2017Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
308-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας από μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για μεταφορά του υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 4465 απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου (ανάδοχος “Δ & Ν. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΟΕ”).
307-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ “ΤΕΧΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” (ανάδοχος Α. ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ)
306-2017Έγκριση γενομένων δαπανών από την πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ του Δήμου Λεβαδέων
305-2017Έγκριση γενομένων δαπανών από την πραγματοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ του Δήμου Λεβαδέων
304-2017Έγκριση Γ΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
303-2017Έγκριση Β Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
302-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την εργασία “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” (ανάδοχος Ι. Γκώνιας)
301-2017Υποβολή αιτήματος στο Τ.Π & Δανείων για την έγκριση σύναψης δανείου ποσού 676.855,14 € με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση του έργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”
300-2017Σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας –Αντίκυρας και του Δήμου Λεβαδέων , με σκοπό την υποστήριξη του Δήμου Διστόμου –Αράχωβας-Αντίκυρας , ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διστόμου –Αράχωβας-Αντίκυρας».
299-2017Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Ελικωνίων Επαρχίας Λιβαδειάς περί παραχώρησης των χώρων της δημοτικής κατασκήνωσης στη θέση Παλιομηλιά Ελικώνα κατά το χρονικό διάστημα 15 έως & 17/09/2017.
298-2017Έγκριση γενομένων δαπανών για τη συνδιοργάνωση της όπερας ΙΙ Trovatore.
297-2017Προγραμματισμός εκδηλώσεων εορτασμού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Αλαλκομενών και διάθεση πίστωσης
296-2017Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ Παρορίου του Δήμου Λεβαδέων και διάθεση πίστωσης
295-2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση του 36ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού Ελικώνα .
294-2017Προγραμματισμός και διάθεση πίστωσης για την συνδιοργάνωση του Δήμου με την Ομοσπονδία ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ Ελλάδος του διεθνούς τουρνουά ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ HELLAS OPEN INTERNATIONAL 2017 , στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς
293-2017Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/14-07-2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. περί κατάρτισης – έγκρισης Ισολογισμού – Απολογισμού οικον. Ετών 2011-2012-2013
292-2017Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης συμφωνητικού με φιλοζωικό σωματείο για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Λεβαδέων.
291-2017Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της ΔΕΥΑΛ με τίτλο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΝΙΟΧΟΥ
290-2017Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο κατασκευής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ & ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ”
289-2017Εγκριση Α ΄Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ”.
288-2017«Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για εργασίες επισκευής – συντήρησης των οχημάτων & μηχανημάτων».
287-2017Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών -συνδρομή Α΄εξαμήνου “ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
286-2017Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων ,του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 , για το έτος 2017
285-2017Λήψη απόφασης περί  σύναψης  Διαδημοτικής Συνεργασίας και αποδοχή των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας και του Δήμου Λεβαδέων ,  με σκοπό την υποστήριξή του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας ,  ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας»,  σύμφωνα με το άρθρο της 6 της ΚΥΑ Δ.23/14435-1135/30.3.2016, και την υποβοήθησή του προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ
284-2017Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων » για την ένταξη του Μουσικού Γυμνασίου Λιβαδειάς .
283-2017Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:- Δομή Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200, λόγω επικαιροποίησης στοιχείων.
282-2017Ονομασία της ανωνύμου Πλατείας στην συνοικία “Ζαγαράς” της πόλης της Λιβαδειάς , σε Πλατεία Παναγιώτη Στάμου.
281-2017Αποδοχή ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους -1η και 2η μηνιαία κατανομή έτους 2017.
280-2017Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2017 (5/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).
279-2017Ανατροπή Αποφάσεων ανάληψης Υποχρέωσης
278-2017Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2017 (312/2017 Απόφαση Ο.Ε)
277-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (338/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
276-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την υπηρεσία «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ »
275-2017Προγραμματισμός εκδηλώσεων “Η γιορτή της πίτας” στην Τ.Κ Δαύλειας και διάθεση πίστωσης.
275-2017Προγραμματισμός εκδηλώσεων “Η γιορτή της πίτας” στην Τ.Κ Δαύλειας και διάθεση πίστωσης.
274-2017Εγκριση δαπάνης ποσού 1.000 ΕΥΡΩ για εκτύπωση Τουριστικού Οδηγού Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων στην ελληνική γλώσσα και αγγλική γλώσσα.
274-2017Εγκριση δαπάνης ποσού 1.000 ΕΥΡΩ για εκτύπωση Τουριστικού Οδηγού Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων στην ελληνική γλώσσα και αγγλική γλώσσα.
273-2017Πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων «ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2017» και διάθεση πίστωσης
273-2017Πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων «ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2017» και διάθεση πίστωσης
272-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Νταλιάνη Αθανασίου του Γεωργίου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
272-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Νταλιάνη Αθανασίου του Γεωργίου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
271-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Βέργου Χαράλαμπου του Κων λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
271-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Βέργου Χαράλαμπου του Κων λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
270-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Βέργου Αριστείδη του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
270-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Βέργου Αριστείδη του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
269-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Βέργου Αριστείδη του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
269-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Βέργου Αριστείδη του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
268-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (κλήσεις) του οφειλέτη Μηναδάκη Γεωργίου του Ευσταθίου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
268-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (κλήσεις) του οφειλέτη Μηναδάκη Γεωργίου του Ευσταθίου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
267-2017Σύσταση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού –διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο , σύμφωνα με το Π.Δ. 524/80 παρ. 2 άρθρο 4.
267-2017Σύσταση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού –διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο , σύμφωνα με το Π.Δ. 524/80 παρ. 2 άρθρο 4.
266-2017Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα Υποέργου (3) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200, λόγω επικαιροποίησης στοιχείων.
266-2017Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα Υποέργου (3) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200, λόγω επικαιροποίησης στοιχείων.
265-2017Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα, του έργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002049, λόγω επικαιροποίησης στοιχείων.
265-2017Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα, του έργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002049, λόγω επικαιροποίησης στοιχείων.
264-2017Λήψη απόφασης για διάθερση θέσεων μαθητευομένων Επαγγελματικής Ε κπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Λεβαδέων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 .
264-2017Λήψη απόφασης για διάθερση θέσεων μαθητευομένων Επαγγελματικής Ε κπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Λεβαδέων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 .
263-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (313/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
263-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (313/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
262-2017«Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: “Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας (2016)”»
262-2017«Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: “Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας (2016)”»
261-2017«Έγκριση της αριθμ.65/2017 Απόφασης της ΚΕ.ΔΗ.Λ περί της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 .»
261-2017«Έγκριση της αριθμ.65/2017 Απόφασης της ΚΕ.ΔΗ.Λ περί της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 .»
260-2017«Παραχώρηση χρήσης δυο αιθουσών του 1ου Δημοτικού σχολείου Λιβαδεάς στο ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».
260-2017«Παραχώρηση χρήσης δυο αιθουσών του 1ου Δημοτικού σχολείου Λιβαδεάς στο ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».
259-2017«Ανάκληση της αριθμ. 87/2017 ΑΔΣ περί έγκρισης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στη θέση “ΓΟΡΙΤΣΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” της Τοπικής Κοινότητας Παρορίου Δήμου Λεβαδέων».
259-2017«Ανάκληση της αριθμ. 87/2017 ΑΔΣ περί έγκρισης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στη θέση “ΓΟΡΙΤΣΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” της Τοπικής Κοινότητας Παρορίου Δήμου Λεβαδέων».
258-2017«Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π) του οφειλέτη Κωτσαδάμ Λουκά του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.»
258-2017«Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π) του οφειλέτη Κωτσαδάμ Λουκά του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.»
257-2017«Εγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση του 15ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου.».
257-2017«Εγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση του 15ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου.».
256-2017«Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες Συν-διοργάνωσης Εκδήλωσης-Γιορτής για το πρόγραμμα Κολύμβησης της Γ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων».
256-2017«Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες Συν-διοργάνωσης Εκδήλωσης-Γιορτής για το πρόγραμμα Κολύμβησης της Γ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων».
255-2017« Εγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Δαύλειας.».
255-2017« Εγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Δαύλειας.».
254-2017« Συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Λιβαδειάς σε χορωδιακό φεστιβάλ».
254-2017« Συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Λιβαδειάς σε χορωδιακό φεστιβάλ».
253-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” για το διάστημα από 21/4/2017 έως 28/6/2017.
253-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” για το διάστημα από 21/4/2017 έως 28/6/2017.
252-2017« Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας “ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”για το διάστημα από 7/4/2017 έως 7/6/2017 ».
252-2017« Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας “ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”για το διάστημα από 7/4/2017 έως 7/6/2017 ».
251-2017« Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία ‘ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”».
251-2017« Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία ‘ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”».
250-2017« Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για την προμήθεια “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”.».
250-2017« Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για την προμήθεια “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”.».
249-2017« Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4, ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ)”».
249-2017« Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4, ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ)”».
248-2017« Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Εργου : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”».
248-2017« Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Εργου : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”».
247-2017« Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ».
247-2017« Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ».
246-2017« Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στ. Ελλάδος και Δήμου Λεβαδέων για την διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων .και Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων στη κοινή επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής της . ».
246-2017« Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στ. Ελλάδος και Δήμου Λεβαδέων για την διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων .και Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων στη κοινή επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής της . ».
245-2017« Διαπίστωση λύσης συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ( Ι.Δ.Ο.Χ ) στο τομέα της Καθαριότητας ».
245-2017« Διαπίστωση λύσης συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ( Ι.Δ.Ο.Χ ) στο τομέα της Καθαριότητας ».
244-2017Λήψη απόφασης για την απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη καθαριότητα μέχρι τη κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων ( παρ.2 άρθρου 24 του Ν. 4479/17)
244-2017Λήψη απόφασης για την απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη καθαριότητα μέχρι τη κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων ( παρ.2 άρθρου 24 του Ν. 4479/17)
242-2017Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων για τη σύσταση νέων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες Καθαριότητας (άρθρο 24 Ν 4479/17)
242-2017Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων για τη σύσταση νέων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες Καθαριότητας (άρθρο 24 Ν 4479/17)
241-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (284/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
241-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (284/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
240-2017Λήψη απόφασης για τη συζήτηση η μη του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
240-2017Λήψη απόφασης για τη συζήτηση η μη του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
239-2017«Εκτύπωση Τουριστικού Οδηγού Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων στην ελληνική γλώσσα και αγγλική γλώσσα»
238-2017“Απόσυρση κουβουκλίου κενωθέντος περιπτέρου Τ.Κ Δαύλειας του Δήμου Λεβαδέων (Απόφαση 28/2017 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)”
237-2017“Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης”
236-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Καρβούνη Καραίσκου του Βασιλείου από κατάλογο (κλήσεις) λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
235-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Κοτσικόρου Χαράλαμπου του Δημητρίου από κατάλογο τελών ακίνητης περιουσίας ετών 2007 έως και 2015 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
234-2017«Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων».
233-2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας
232-2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για το “ολοκαύτωμα στο Καλάμι¨στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.
231-2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση της 21ης Εκθεσης Γελοιογραφίας στο Λαφύστι
230-2017Προγραμματισμός του 15ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης
229-2017Προγραμματισμός του 36ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα και διάθεση πίστωσης
228-2017Προγραματισμός συνδιοργάνωσης της όπερας ΙΙ trovatore και διάθεση πίστωσης
227-2017Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
226-2017Ανανέωση της αριθμ.16123/29-6-2016 Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λεβαδέων και της εταιρείας “ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ Ο.Ε”
225-2017Ανάκληση της υπ΄αριθμ 488/2016 Απόφασης Δ.Σ περί “Εγκρισης διενέργειας προμήθειας ελαστικών για το έτος 2017”, λόγω επανάληψης του διαγωνισμού με νέους όρους.
224-2017Έγκριση της υπ΄αριθμ. 220/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που προελέγχει τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας» οικονομικού έτους 2016».
223-2017«Προγραμματισμός Φεστιβάλ Χορωδιών στο Κυριάκι και διάθεση πίστωσης»
222-2017Τροποποίηση της 149/2017 απόφασης του Δ.Σ περί έγκρισης της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Αναπτυξιακής Α.Ε Ο.Τ.Α “Ελικώνας Παρνασσός” και έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας εταιρείας.
221-2017Λήψη απόφασης για τη συζήτηση η μη των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
220-2017Ψήφισμα συμπαράστασης στο δίκαιο αγώνα της ΑΠΟ Λεβαδειακός που διεκδικεί την τήρηση της αθλητικής νομοθεσίας.
219-2017Εξέταση αιτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς για για σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λιβαδειάς
218/2017Εξέταση αιτήματος για χορήγηση αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε μικροπωλητή στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών έτους 2017.
217/2017Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.(22/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
216/2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για το κάψιμο της Δαύλειας
215/2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς για το έτος 2017
214/2017Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες Συν-διοργάνωσης της Τελικής Φάσης του Εφηβικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος handball
213/2017Έγκριση γενόμενης δαπάνης που αφορά στις εκδηλώσεις Πάσχα 2017
212/2017Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων
211/2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης της μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
210/2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης της μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
209/2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ  ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» στο Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”.
208/2017Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
207/2017Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΛ της 30/6/2017
206/2017Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπ/νων και ανταλλακτικών ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” για ένα έτος
205/2017Δεύτερη παράταση της υπ. αριθμ 8140/8-4-2016 σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (300.560,04ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
203/2017Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98ΕΥΡΩ (Β΄δόση 2017) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας ,Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
202/2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (208/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
200/2017Τροποποίηση της αριθμ.195/26-4-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λεβαδέων”
199/2017Έγκριση του 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ του ανωτέρω έργου .
198/2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ”
197/2017Αποδοχή της υπ΄αριθμ 104/17.5.17 Τεχνικής Μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και φέρει τίτλο : “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ”
196-2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων»
195-2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
194-2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  » 
193-2017Εγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού πολιούχου Αγίου Γεωργίου
192-2017Προγραμματισμός εκδήλωσης εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Δαύλειας και διάθεση πίστωσης
191-2017Προγραμματισμός εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας και διάθεση πίστωσης
190-2017Προγραμματισμός εκδηλώσεων μνήμης για το “Ολοκαύτωμα στο ‘Καλάμι’ της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου” και διάθεση πίστωσης
189-2017Νέα σύμβαση συνεργασίας του Δήμου με την εταιρία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
188-2017Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο
187-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (181/2017 Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
186-2017Αποδοχή της  υπ΄ αριθμ101/22.05.2017 επικαιροποιημένης Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
185-2017Έγκριση της υπ΄ αριθμό 103/23.05.2017 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
184-2017Αποδοχή της υπ’ αριθμ 100/22.05.2017 επικαιροποιημένης Τεχνικής Μελέτης με  τίτλο: «AΠΟΚΑTΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
183-2017Αποδοχή της υπ’ αριθμ.106/23.05.2017 επικαιροποιημένης Τεχνικής Μελέτης με τίτλο:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ »
182-2017Έγκριση της υπ΄ αριθμό  105/23-05-2017  επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ  ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
181-2017Έγκριση της υπ΄ αριθμό  99/22-05-2017 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Ν.Βοιωτίας
201/2017Εκδοση ψηφίσματος για την μετατροπή των συμβάσεων των υπαλλήλων που εργάζονται στον Τομέα Καθαριότητας του Δήμου Λιβαδειάς από ορισμένου χρόνου σε αορίστου
180-2017Προγραμματισμός για την συνδιοργάνωση Εκδήλωσης-Γιορτής για το πρόγραμμα Κολύμβησης της Γ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων» και διάθεση πίστωσης.
179-2017Χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.Δ.Η.Λ.)
178-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Χαιρόπουλου Θεόδωρου από καταλόγους τελών άρδευσης έτους 2016 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης .
177-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Τσούχλου Μαρίας από καταλόγους τελών άρδευσης λόγω λανθασμένης τιμής χρέωσης
176-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Τασούλα Πέτρου από καταλόγους τελών άρδευσης 2016 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
175-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Στάμου Αριστείδη από κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ έτους 2016 λόγω ακύρωσης της κλήσης.
174-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Παντελόπουλου Παναγιώτη από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης.
173-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Παντελόπουλου Δημητρίου από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης.
172-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Παντελόπουλου Αθανασίου από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης.
171-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Παντελοπούλου Αλεξάνδρας από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης ακινήτου.
170-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Μόσχου Γεωργίου από καταλόγους τελών λαϊκών αγορών λόγω μη συμμετοχής .
169-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Μαργαρίτη Ευθυμίας από κατάλογο επιστροφών αχρεωστήτως  καταβληθέντων χρηματικών ποσών λόγω εξόφλησης οφειλής.
168-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Μακρή Κων/νου από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου .
167-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Μακρή Δημητρίου από κατάλογο τέλους ακίνητης  περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου.
166-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Καϊλη Λουκάαπό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ έτους 2015 λόγω ακύρωσης της κλήσης.
165-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Δανιά Ιωάννη από κατάλογο τέλους ακίνητης   περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου .
164-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Δανιά Δημητρίου από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου .
163-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Γκώνιας ΑΕ από κατάλογο τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων ετών 2014-2015 λόγω λανθασμένης εγγραφής .
162-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Βιέννα Δήμου από κατάλογο τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων ετών 2013 και 2015 λόγω λανθασμένης εγγραφής
161-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Αναστασίου Φωτίου . από κατάλογο τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων ετών 2013 και 2015 λόγω λανθασμένης εγγραφής .
160-2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Πάσχα 2017
159-2017Υλοποίηση προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2017
158-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Εργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ”
157-2017Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Εργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”
156-2017Έγκριση Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “ Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη <Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης , για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων”.
155-2017Έγκριση Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “Τεχνικές μελέτες επέκτασης νέου κοιμητηρίου Δ.Κ Λιβαδειάς”.
154-2017Έγκριση Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “Τεχνικές μελέτες ίδρυσης νέου κοιμητηρίου Τ.Κ Αγίου Γεωργίου”.
153-2017 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Εργου “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
152-2017Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2017(3/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).
151-2017Αποδοχή της υπ αριθμ. 2280/20.4.2017 (ΑΔΑ: 68ΖΑ7ΛΗ-Μ6Ζ) Απόφαση Ενταξης του Εργου “Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού σχολείου Λιβαδειάς “ στο Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”.
150-2017Απευθείας ανάθεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ του Δήμου Λεβαδέων στην εταιρεία NEUROPUBLIC Α.Ε .
149-2017Εγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Αναπτυξιακής Α.Ε Ο.Τ.Α “Ελικώνας -Παρνασσός” και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας εταιρείας.
148-2017Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2017 (154/2017 Απόφαση Ο.Ε)
147-2017Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2016 (153/2017 Απόφαση Ο.Ε)
146-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (166/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
145-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (152/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
144-2017Έγκριση σύναψης δανείου για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
143-2017Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης του κ. Γκικόπουλου Σπυρίδωνα.
142-2017Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους 77 Βοιωτούς πολίτες που διώκονται εξαιτίας της συμμετοχής τους στην εκδήλωση διαμαρτυρίας της 17/6/2016, ενάντια στη απαξίωση της δημόσιας Υγείας στη Βοιωτία .
141-2017Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Ιωάννη Καρρά , ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας Κυριακίου και Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων .
140-2017«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης»
139-2017«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων »
138-2017«Πραγματοποίηση 21ης Εκθεσης Γελοιογραφίας στην Τ.Κ. Λαφυστίου και διάθεση πίστωσης »
137-2017«Προγραμματισμός εκδηλώσεων μνήμης για το κάψιμο της Δαύλειας και διάθεση πίστωσης»
136-2017«Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση χορωδιακού φεστιβάλ στη Λιβαδειά»
135-2017«Περί της εκ νέου εκμίσθωσης αγροκτήματος , στη θέση “ΠΟΤΑΜΟΣ – ΚΟΥΜΑΡΙ” (αριθμ. τεμ. 679Β αναδασμού Αγίου Δημητρίου Ν. Βοιωτίας ) , εκτάσεως 5.058 τ.μ. , κυριότητας Κληροδοτήματος , «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας» Δήμου Λεβαδέων. »
134-2017«Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ , ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)”. »
133-2017«Λήψη Απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ »
132-2017«Εκλογή (Επιλογή) των υδρονομέων Αρδευσης ( 2017) »
131-2017«Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98 € (Α΄δόση 2017) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων) »
130-2017«Προγραμματισμός εκδήλωσης για την διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων Χειροσφαίρισης στην πόλη της Λιβαδειάς και διάθεση πίστωσης»
129-2017«Προγραμματισμός εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου για εορτασμό του πολιούχου αγίου και διάθεση πίστωσης»
128-2017Έγκριση γενόμενης δαπάνης που αφορά την εκδήλωση “εορτασμός της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς από τον οθωμανικό ζυγό”
127-2017Απομάκρυνση κουβουκλίου περιπτέρου από την κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, λόγω επικινδυνότητας. (Απόφαση 18/2017 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
126-2017Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 22 /7-02-2017 Τεχνικής Μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και φέρει τον τίτλο : « Επισκευή σχολικών συγκροτημάτων »
125-2017Διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου στη Δ.Κ. Λιβαδειάς επί της οδού Καραγιαννοπούλου 171.
124-2017Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ”.
123-2017Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ”
122-2017Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:” ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”.
121-2017Έγκριση της αριθ. 20/23-3-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων , περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
120-2017Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών , Δημοτικής Κατασκήνωσης , Κοινωνικού Παντοπωλείου, Δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και Γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2017”.
119-2017Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Λεβαδέων
118-2017Έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Δομή Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200.
117-2017Έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200.
116-2017Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200
115-2017Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα, του έργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002049.
114-2017Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση σε 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας και Κυριακές και αργίες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λεβαδέων.
113-2017Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2017(2/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).
112-2017“Ανατροπή Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης λόγω μη πραγματοποίησης εκδήλωσης”
111-2017Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στο Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Κληροδότημα Αθανασίου Βασ. Βλαχάκη”
110-2017Αποδοχή ποσού 100.000 ΕΥΡΩ που αφορά Χρηματοδότηση του Δήμου Λεβαδέων από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055)
109-2017Αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας με το Τ.Π. και Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 &2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014 , όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και ισχύει.
108-2017  «Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 23976/2017 ”παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2017”.»
107Α-2017Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητας του Δήμου, του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου του ΟΤΕ : NGA καμπίνες Α/Κ Λιβαδειάς (50 καμπίνες).
107-2017Oρισμός δημοτικού συμβούλου (τακτικό μέλος) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου(ΣΠΟΑΚ) «Ο ΑΡΙΩΝ» μετά την παραίτηση του τακτικού μέλους κ. Καρκάνα Αλέξανδρου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λεβαδέων.
106-2017Αλλαγή χρήσης του αναψυκτηρίου στο Πάρκο του Λέοντος στην Τ. Κ. Χαιρώνειας
105-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης του σωματείου “Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά Ελλάδας” οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) , λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη»
104-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Στεφανίδου Ειρήνη του Σταύροαπό κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης»
103-2017 «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Παντίσκα Ιωάννη του Παναγιώτη από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης»
102-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Παντίσκα Ιωάννη του Παναγιώτη από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης»
101-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Παντίσκα Ασημίνα του Παναγιώτη από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης»
100-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της εταιρείας “ΟΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ”από κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ έτους 2014 , λόγω μίσθωσης οχήματος »
99-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Οικονόμου Παγώνας του Παναγιώτη από καταλόγους τελών άρδευσης, λόγω μη χρήσης του αρδευτικού δικτύου »
98-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Ξενάκη Δήμητρας του Ανδρέαπό κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) , λόγω ηλεκτροδότησης »
97-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Μπουρμπούλια Κωνσταντίνα από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη- »
96-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Ματθαίου Συμεών του Αναστασίου από κατάλογο τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2015 λόγω λανθασμένης εγγραφή »
95-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της εταιρείας “Άγγελος και Ιωάννης Λούλος και ΣΙΑ Ο.Ε. – Οικοδομικές Επιχειρήσεις” από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) , λόγω λανθασμένης εγγραφής »
94-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Κιούση Πανάγιου του Ιωάννη από κατάλογο τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2015 λόγω διακοπής εργασιών»
93-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Ηλιόπουλου Λάζαρου του Περικλή από κατάλογο τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2015 λόγω λανθασμένης εγγραφής »
92-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Ζυγούρη Κωνσταντίνου του Ελευθερίου από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), λόγω μεταβίβασης »
91-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Δογάνου Δήμητρα του Παναγιώτη από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) ετών 2011-2015 , λόγω ηλεκτροδότησης »
90-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Δόγανου Ανδρέα του Δημητρίου από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) ετών 2011-2015 , λόγω ηλεκτροδότησης »
89-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Γουργιώτη Παναγιώτη του Λουκά από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) 2015 ,λόγω ηλεκτροδότησης »
88-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της LEASERPLAN HELLAS Α.Ε.”από   κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ έτους 2014 λόγω μίσθωσης οχήματος»
86-2017Ορισμός Προέδρου και μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λεβαδέων.
85-2017Προγραμματισμός εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πάσχα 2017 και διάθεση πίστωσης.
84-2017Λήψη απόφασης για το όργανο διανομή και φύλαξης των υδάτων άρδευσης , το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου , τον αριθμό των υδρονομέων , τον τομέα τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ/τος28.3/15-4-1957 ΦΕΚ 60Α, για το έτος 2017.
83-2017Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου έως 2 μήνες για την λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης
82-2017Τροποποίηση της υπ αριθμ 353/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ,περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2017 και εφεξής.
79-2017Προγραμματισμός επετειακού εορτασμού της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς από τον οθωμανικό ζυγό και διάθεση πίστωσης.
78-2017Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση χορωδιακού φεστιβάλ στη Λιβαδειά και διάθεση πίστωσης
77-2017Προγραμματισμός εκδήλωσης εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης
76-2017Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων με τίτλο Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2017
75-2017Οργάνωση και Λειτουργία της κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2017.
74-2017Έγκριση σύναψης δανείου για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
73-2017Έγκριση 1ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ ».
72-2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ”.
71-2017Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:”ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΕΝΟΠΟΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ , ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)”
70-2017Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
69-2017Τρόπος Δημοπράτησης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”
68-2017Έγκριση 5ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
67-2017Έγκριση 2ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού (Τελικού) για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
66-2017Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου :“ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”
65-2017Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ »
64-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
63-2017΄Eγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ της πάγιας προκαταβολής του τρέχοντος προϋπολογισμού 2017.
62-2017Παράταση της υπ αριθμ 8140/8-4-2016 σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (300.560,04€ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α).
61-2017Ορισμός τριών (3) δημοτικών συμβούλων για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου από την ΠΕΔ Στ. Ελλάδος , προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων.
60-2017Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των Κ.Α.Π.Η Δήμου Λεβαδέων
59-2017Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθριο 48 του Ν. 4325/2015) για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων.
58-2017Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα “Άθληση για Όλους” 2017-2018.
57-2017Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων κατά του φασιστικού μορφώματος της Χ.Α
56-2017Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Τακτικά – Αναπληρωματικά μέλη), για δυόμιση έτη ( 6.3.2017 – 31.8.2019 )
55-2017Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (Τακτικά – Αναπληρωματικά μέλη), για δυόμιση έτη ( 6.3.2017 – 31.8.2019 )
54-2017Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) για δυόμιση έτη ( 6-3-2017 – 31-8-2019 )
53-2017Έκδοση ψηφίσματος του βουλευτή Βοιωτίας και πρώην υπουργού Ευάγγελου Μπασιάκου
52-2017Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων προς τον Δήμαρχο Πάτρας
Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων προστασίας των ποιμνίων από τους λύκους.
50-2017Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων για τους αγρότες.
33-2017«Λήψη απόφασης περί  σύναψης  Διαδημοτικής Συνεργασίας και αποδοχή των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και του Δήμου Λεβαδέων ,  με σκοπό την υποστήριξή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων,  ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων»,  σύμφωνα με το άρθρο της 6 της ΚΥΑ Δ.23/14435-1135/30.3.2016, και την υποβοήθησή του προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ
47-2017Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Αγίων Θεοδώρων στην Τ.Κ. Παρορίου και διάθεση πίστωσης
46-2017Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Μουσείου Πολιτισμού-Συλλογή Θ.Λαζαρή του Δήμου Λεβαδέων
45-2017Έγκριση της υπ αριθμ 1/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με την έγκριση παραχώρησης αίθουσας του 1ου Δημοτικού σχολειου Λιβαδειάς στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.(ΚΕΔΗΛ).
44-2017Λήψη απόφασης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων προς τη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε
43-2017‘Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Αποκατάσταση βλάβων που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων».
42-2017‘Eγκριση διενέργειας Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών .
41-2017Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
40-2017Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής του μισθωτή Μαριδάκη Αθανάσιου του Αντωνίου , υπέρ του Δήμου Λεβαδέων.
39-2017Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης , στη θέση “Τριχιά” Τοπικής Κοινότητας Ρωμέϊκου , κληροδοτήματος Αθανασίου Βασ. Βλαχάκη.
38-2017Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς.
37-2017Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ακινήτου, που βρίσκεται στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αγ.Λαζάρου Δήμου Λεβαδέων.
36-2017Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση, δημοτικής έκτασης στη θέση “4885- ΑΦΑΛΟΣ”, της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας
35-2017Λύση μισθωτικής σύμβασης του Δήμου Λεβαδέων, με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ” (πρώην “STET ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”, στη θέση “1654-ΑΦΑΛΟΣ”, της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου Δήμου Λεβαδέων.”
34-2017Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων: α) στη “θέση 808-ΘΟΥΡΙΟ” και β) στη “θέση 82”, που βρίσκονται στον Προφήτη Ηλία, πλησίον Πέρα Χωρίου Λιβαδειάς
33-2017Λήψη απόφασης περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας και αποδοχή των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων , με σκοπό την υποστήριξή του , ως προς την εποπτεία της πράξης με τίτλο ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων” , σύμφωνα με το άρθρο της 6 της ΚΥΑ Δ.23/14435-1135/30.3.2016, και την υποβοήθησή του προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ…
29-2017Αποδοχή ποσού 40.000,00€ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”.
49-2017Διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με τίτλο Γαϊτανάκι Λιβαδειάς 2017
48-2017Προγραμματισμός εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς για το έτος 2017 και διάθεση πίστωσης
32-2017Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2017 (Εγκριση της 1/2017 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων).
31-2017Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υλοποίηση της πράξης “ “Κέντρο Κοινότητας με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ):500200 του Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”.
30-2017Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υλοποίηση της πράξης ““Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ):5002049 του Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020
28-2017Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Λεβαδέων (2017-2019)
27-2017Λήψη απόφασης Έγκρισης του “Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Λεβαδέων”.
26-2017Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων για τους αγρότες.
25-2017Συγκρότηση Eπιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 , για το έτος 2017.
24-2017Εγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
23-2017Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων με τίτλο “Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2017” και διάθεση πίστωσης.
22-2017Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 53/09.01.2017 (ΑΔΑ: ΩΛ7Θ7ΛΗ-Χ5Δ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για ένταξη της πράξης : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 533.520,00€ στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
21-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης. (41/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
20-2017Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς
17-2017Λήψη απόφασης-διατύπωση πρότασης σχετικά με τον καθορισμό των εδρών ΤΑΧΙ από την Περιφερειακή Αρχή , στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.4070/2012
14-2017“ Περί λύσης μισθωτικής σύμβασης, ακινήτου (αγροκτήματος), ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας» ”.
19-2017Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων “Χριστούγεννα στη Λιβαδειά 2016”.
18-2017“ Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.”.
16-2017“ Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής του μισθωτή Μαριδάκη Αθανάσιου του Αντωνίου , υπέρ του Δήμου Λεβαδέων. ”.
15-2017“ Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής του μισθωτή Βόγγλη Ιωάννη του Γεωργίου , υπέρ του Δήμου Λεβαδέων. ”.
13-2017“ Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης, Σχολικού Κλήρου που βρίσκεται στη θέση “Μπαϊρια”, της Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας, Δήμου Λεβαδέων. ”
12-2017“Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2017 ”.
11-2017“Συγκρότηση Eπιτροπών i)παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 , ii)Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων (Απ. Υπ.Πρ.ΚΥΒ. οικ.3373/390/20-3-75 (ΦΕΚ -349 Β΄) , iii) εκτίμησηs της καταλληλότητας των προς αγορά , μίσθωση υπό του Δήμου πραγμάτων ή ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους και iv)για την διενέργεια δημοπρασιών που διενεργούνται σύμφωνα με το Π.Δ/μα 270/81 για το έτος 2017 ”.
10-2017“Έγκριση της υπ αριθμ.4/2017 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» ”.
9-2017“Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΓΕΩΤΡΗΣΗ , ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ”.
8-2017“ Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.”.
7-2017“Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς -Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ-ΟΑΣΕ. Α.Α.Ε.”.
6-2017“Έγκριση “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ” Δήμου Λεβαδέων”.
5-2017“ Έγκριση “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ” Δήμου Λεβαδέων”.
4-2017“ Έγκριση της υπ αριθμ.6/2017 Απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με θέμα “Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού (ΙΔΑΧ).”.
3-2017Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού (Δημ.Δικαίου) κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Λεβαδέων.
2-2017“ Υποβολή αιτήματος στο Τ.Π. και Δανείων για έγκριση σύναψης δανείου με σκοπό την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Λεβαδέων βάσει του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014.”.
1-2017Λήψη απόφασης για τη προσχώρηση του δικαιούχου Δήμου Λεβαδέων στους όρους και τις συμφωνίες της 30/12/2016 συνημμένης Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου « ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 » « Α.Π.4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα »