Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2015

Απόφαση Τίτλος
96-2015Παραλαβή της υπ’ αριθμ. 60/2016 Μελέτης με τίτλο “Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Β1 σταδίου στα πλαίσια της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Δαύλειας”
56-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας σάκων απορριμμάτων
449-2015Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)
463-2015Έγκριση διενέργειας προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, γραφικής ύλης για το έτος 2016.
462-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ηλεκτρονικού Χρονομέτρου και Κονσόλας ελέγχου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
461-2015Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
460-2015Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: Προστασία Υφισταμένου Αγωγού Καυσίμων.
459-2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση Οδών – Πεζόδρομων & Κοινοχρήστων Χώρων.
457-2015Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Αγ. Γεωργίου.
456-2015Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην είσοδο της Τ.Κ. Αγίας Άννας του Δήμου Λεβαδέων.
455-2015Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή “Όχθος” στην Τ.Κ. Δαύλειας.
454-2015Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016.
453-2015Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98 € (δ΄ δόση 2015 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
452-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας αλατιού
451-2015Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου :ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ
450-2015Aναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
497-2015Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης των Δημοτικών Τελών για το οικ. έτος 2016 σε Ευπαθείς Ομάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 §3 του Ν.3463/06
496-2015Τροποποίηση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Π.Α.Ε. Α.Π.Ο. Λεβαδειακός ως προς τη διάρκεια της παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου
495-2015Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
494-2015Αποδοχή ποσού 344.100,00€ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015, ( Σ.Α.Τ.Α.), και κατανομή αυτού
493-2015Έγκριση Πρωτοκόλλου και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου στην Εκκλησία Μεταμόρφωση του Σωτήρος και της Αρχαίας Βρύσης Δ.Δαύλειας
449-2015Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)
492-2015Καθορισμός τελών Διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2016
491-2015Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το οικονομικό έτος 2016
490-2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
489-2015Λήψη απόφασης περί αποδοχής της παραχώρησης της χρήσης οχημάτων άνευ ανταλλάγματος από τη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.
488-2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Κατασκευή Περίφραξης στο Νέο Νεκροταφείο”
487-2015Ορισμός Ελεγκτικού Οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των Παιδότοπων
486-2015Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
485-2015Δωρεάν παραχώρηση 3 κάδων απορριμμάτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
484-2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου¨Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνία (Πυρκαγιά) στο ΧΥΤΑ 1ης Δ/κης Ενότητας Δήμου Λεβαδέων
483-2015Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: “Βελτίωση Δασικού Δρόμου από Οικισμό Κορώνειας έως Στροφή Νταούμη”
482-2015Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου : “Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας”
481-2015Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου : “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη ,Οδού Μπουφίδου , Χώρος Πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος)
480-2015Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”
479-2015Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρώνειας έως την οδό Αθανασίου)
478-2015Έγκριση και παραλαβή του Β2 Σταδίου (Τελικού Σταδίου) και οριστική παραλαβή του συνόλου της υπ’ αριθμ. 135/2015 μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»
477-2015Έγκριση και παραλαβή του Β2 Σταδίου (Τελικού Σταδίου) και οριστική παραλαβή του συνόλου της υπ΄αριθμ. 136/2015 μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ»
476-2015Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 134/2015 μελέτης με τίτλο: Μελέτη έργων ανακατασκευής εσωτερικού δικτύου, έργων προσαγωγής ακαθάρτων & εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Αγ. Γεωργίου
475-2015Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 132/2015 μελέτης με τίτλο: Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαιωάννου – Εκπόνηση ηλεκτρομηχανικής μελέτης
474-2015Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 131/2015 μελέτης με τίτλο: Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαιωάννου – Εκπόνηση στατικής μελέτης
473-2015Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού
472-2015Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Χ.Υ.Τ.Α. Λιβαδειάς
471-2015Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού σχολείου Λιβαδειάς
470-2015Καθορισμός τέλους και χρονικής διάρκειας για την παραχώρηση του 30% των κενωθέντων περιπτέρων Δήμου Λεβαδέων σε ΑΜΕΑ / Πολυτέκνων / Πολεμιστές Κύπρου κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, καθώς και ορισμός χρόνου διενέργειας της δημόσιας κλήρωσης (κλήρωση των περιπτέρων ανα δικαιούχο)
469-2015Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστούγεννα στη Λιβαδειά 2015 και διάθεση πίστωσης
468-2015Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 312/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την επιχορήγηση του Σωματείου “Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης”
467-2015Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας
466-2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας χρήσης.
464-2015Τροποποίηση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη : “Αναβάθμιση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς” ως προς τον πρώτο Συμβαλλόμενο
448-2015Έγκριση συνεργασίας με φιλοζωικό σωματείο για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Λεβαδέων.
447-2015Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης Τ.Κ. Μαυρονερίου των υπ.αριθμ. 229 & 248 τεμαχίων του Κτηματολογικού Πίνακα Αναδασμού Μαυρονερίου
446-2015Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης «ΕΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ Ή ΜΑΝΩΛΗ» της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου.
445-2015Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : ” ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ “
444-2015Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου: Ανάπλαση – Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, Χώρος Πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).
443-2015Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Creative Europe 2014-2020 supporting and improving culture and audio visual in Europe. Στην πρόσκληση European Cooperation projects EAC/s16/20 στο έργο Mediterranean Academy for Sculptoring projects and Arts in split , Ακρωνύμιο: MASAS
442-2015Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Creative Europe 2014-2020 supporting and improving culture and audio visual in Europe. Στην πρόσκληση European Cooperation projects EAC/s16/20 στο έργο Gastro – Heritage , Gasther.
441-2015Σύσταση Ομάδας Εθελοντών Δήμου Λεβαδέων.
440-2015Παραχώρηση της χρήσης μιας αίθουσας στο δημοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Χαιρώνειας για τη στέγαση του Π.Ιατρείου Χαιρώνειας.
439-2015Τροποποίηση της αρ.96/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου “Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου” ως προς τον ορισμό υπαλλήλου και αναπληρωτή του ως υπευθύνου διαχείρισης του Κοιν. Παντοπωλείου”.
438-2015Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά στην κα Ζαννιά Ασήμω του Αθανασίου..
437-2015Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς ,την δημοτική Κατασκήνωση “Παλιομηλιά “ Ελικώνα και το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016.
436-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας προβολικών μηχανημάτων στο ΚΑΠΗ.
435-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας μηχανήματος φυσιοθεραπείας στο ΚΑΠΗ.
434-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Αναλωσίμων υλικών για το χώρο του ιατρείου στο ΚΑΠΗ.
433-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Διαφόρων Εργαλειών.
432-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ξυλείας για τη συντήρηση του Κατασκηνωτικού και τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.
431-2015Υποβολή τροποποιημένου (ως προς τα έσοδα) Απολογισμού Οικ. Έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων
430-2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες εκδήλωσης εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου.
429-2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων “Τροφώνια 2015” του Δήμου Λεβαδέων.
428-2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου “Επισκευή Αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Χαιρώνειας”
427-2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρωνείας έως την οδό Αγίου Αθανασίου”.
425-2015Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην θέση Καλάμι (Μνημείο Πεσόντων) στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου.
424-2015Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην οδό Αγ. Θεοδώρων στη Λιβαδειά.
423-2015Έγκριση 5ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου “Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού”.
422-2015Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Λεβαδέων”.
421-2015Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 2ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).
420-2015Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Λεβαδέων”.
419-2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”
418-2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ για την κατασκευή του έργου “Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου.
417-2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ καθώς και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου ‘Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας”
416-2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ και τακτοποιητικού της Πράξης “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Χαιρώνειας” με κωδ. MIS365442.
415-2015Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Υποδομών Δημοτικού Φωτισμού (πλην Δ.Κ. Κυριακίου).
414-2015Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανέγερση Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Αγ. Γεωργίου”.
413-2015Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου”.
412-2015Έγκριση παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”.
411-2015Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +.
410-2015Έγκριση παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).
409-2015Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης για το έργο “Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς”.
408-2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου ““Κατασκευή Φωτισμού επί της Οδού Γεωργαντά”.
407-2015Έγκριση της υπ΄αριθμ. 53/2015 μελέτης του έργου με τίτλο “Κατασκευή Φωτισμού επί της Οδού Γεωργαντά”
406-2015Έγκριση της υπ΄αριθμ. 77/2015 μελέτης του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς’.
405-2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου “Αποκατάσταση Βλαβών Οδοστρωμάτων’.
404-2015Έγκριση της υπ΄αριθμ. 113/2015 μελέτης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση Βλαβών Οδοστρωμάτων’.
403-2015Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 122/2015 μελέτης με τίτλο “Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου -Εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης.
402-2015Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 121/2015 μελέτης με τίτλο “Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου -Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης.
401-2015Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2015.
400-2015Εξέταση ένστασης κατά της απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσας Υπηρεσίας για απόρριψη της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: “Βελτίωση και αναπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελικώνα.
399-2015Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών διαχείρισης και διάθεσης συσκευασιών αγροχημικών αποβλήτων
398-2015Απ΄ευθείας ανάθεση για εργασίες αποκατάστασης χωματερής εντός του Σπηλαιοβάραθρου Τ.Κ. Αγ. Άννας διότι ο διαγωνισμός απέβη ατελέσφορος.
397-2015Κλήρωση των κενωθέντων περιπτέρων του Δήμου : διαχωρισμός του 30 % (Παραχώρηση θέσεων σε ΑΜΕΑ/ Πολυτέκνους/Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς δημοπρασία) και του 70 % ( Παραχώρηση θέσεων με δημοπρασία), και Ορισμός τόπου και αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης για την παραχώρηση της κατηγορίας του 30% των κενωθέντων περιπτέρων .
396-2015Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος “Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας” του οικονομικού έτους 2016.
395-2015Καθορισμός ειδικοτήτων τεσσάρων (4) ατόμων των οποίων η πρόσληψη εγκρίθηκε από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων.
394-2015Έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015 μέχρι 30-09-2015 (Γ΄ Τρίμηνο 2015) και αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
393-2015Υποστήριξη υποψηφιότητας του Δήμου Δελφών για διεκδίκηση του τίτλου “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το έτος 2021”.
392-2015Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
391-2015Σύσταση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού –διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο , σύμφωνα με το Π.Δ. 524/80 παρ. 2 άρθρο 4.
390-2015Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98 € (για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας,Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
388/2015Έκδοση ψηφίσματος λόγω του θανάτου του δικηγόρου Λιάκου Λουκά, ο οποίος διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Λιβαδειάς και Νομαρχιακός Σύμβουλος Βοιωτίας, για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στο λάό της Λιβαδειάς.
345/2015 - 386/2015Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (42 περιπτώσεις)
344/2015Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (1 περίπτωση)
343/2015Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού αναθέσεων έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (Απ. 8/2015 Κ.Ε.ΔΗ.Λ.)
342/2015Πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης
341/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Πληροφοριακών Πινακίδων & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Ιστών.
340/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Κουζίνας.
339/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ελαστικών.
338/2015Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2016.
337/2015Έγκριση διενέργειας προμήθειας επίπλων (γραφείου και τροχήλατων περιστρεφόμενων καθισμάτων εργασίας), για τις ανάγκες των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
336/2015Απ΄ευθείας ανάθεση για εργασίες αποκατάστασης χωματερής εντος του Σπηλαιοβάραθρου Τ.Κ. Αγίας Άννας διότι ο διαγωνισμός απέβη ατελέσφορος.
335/2015Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 12ου Νηπιαγωγείου Δήμου Λεβαδέων.
334/2015Έγκριση 2ου Τελικού και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου: Επισκευή Αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Χαιρώνειας.
333/2015Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στη Δαύλεια
332/2015Άρση διακοπής εργασιών και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.
331/2015Άρση διακοπής εργασιών και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.
330/2015Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή Περίφραξης Νέου Νεκροταφείου.
329/2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου “Βελτίωση Σχολικών Συγκροτημάτων”.
328/2015Παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Βελτίωση Σχολικών Συγκροτημάτων”.
327/2015Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 3661/17-09-2015 απόφασης του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Πράσινο Ταμείο του έργου: Αγορά ακινήτου μνημείου ¨Τζαμί Γαζή Ομέρ”.
326/2015Αποδοχή της από 08/09/2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού, περί ένταξης στο ΠΔΕ 2015 του έργου: “Αναβάθμιση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς” Δ. Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας.
325/2015Αποδοχή ποσού 69.000,00€ από Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (κατανομή από πιστώσεις ΣΑΤΑ – Σχολείων 2015) που αφορά την Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων.
324/2015Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λεβαδέων.
323/2015Έγκριση Σχεδίου για τη Χωροθέτηση Περιπτέρων (καθορισμός θέσεων περιπτέρων υπρχόντων, κενωθέντων και νέων) (Απ. Επ. Ποιότητας Ζωής)
322/2015Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρη, έτους 2015. (Απ. Επ. Ποιότητας Ζωής)
321/2015Έγκριση του Β1 Σταδίου της Μελέτης Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Χαιρώνειας (Χωροταξική Πολεοδομική Μελέτη).(Απ. Επ. Ποιότητας Ζωής)
320/2015Καθορισμός διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο.(Απ. Οικ. Επιτροπής)
319-2015Καθορισμός διδάκτρων στη Φιλαρμονική του Δήμου Λεβαδέων.(Απ. Οικ. Επιτροπής)
318-2015Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση εκμετάλλευσης δημοσίων υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων ηλεκτροφωτισμού σε ιδιώτες κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης.
317-2015Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2015.(Απ. Οικ. Επιτροπής)
316-2015Κανονισμός Χρήσης και Λειτουργίας της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Έτους 2015. (Απ. Επ. Ποιότητας Ζωής)
315-2015Προσδιορισμός του ποσοστού του ύψους των τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δή μου Λεβαδέων για το μήνα Σεπτέμβριο (2015), λόγω καθυστέρησης της έναρξης λειτουργίας τους. (Απ. Οικ. Επιτροπής).
314-2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης (Απ. Οικ. Επιτροπής)
313-2015Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ΄αριθμ. 8/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την πρόταση της Ν.Ε. Βοιωτίας για το σχεδιασμό της Παράκαμψης Αγίας Παρασκευής.
312-2015Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 5.100,00 € για επιχορήγηση του Σωματείου “Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωση.
311-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού για την παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των επιτροπών (δύο κάμερες) και προμήθειας κάμερας ασφαλείας εισόδου του Δημαρχείου.
310- 2015Εξέταση αιτήματος Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς
309-2015Διαδημοτικό σχέδιο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων των δήμων Λεβαδέων – Ορχομενού – Διστόμου, Αράχωβας, Αντίκυρας – Λοκρών – Αμφίκλειας, Ελάτειας
308/2015Καθορισμός τρόπου χρήσης των δημοτικών χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (20-9-2015) στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών.
307/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας (boiler)
306/2015Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας λιπαντικών Δήμου Λεβαδέων λόγω του ότι ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο είδος απέβη άγονος.
305/2015Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Λεβαδέων λόγω του ότι ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο είδος απέβη άγονος.
304/2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου στην Εκκλησία Μεταμόρφωση του Σωτήρος και της Αρχαίας Βρύσης Δ.Δ. Δαύλειας.
303/2015Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου : Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου και Φίλωνος.
302/2015Έγκριση 2ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.
301/2015Έγκριση 2ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.
300/2015Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, Χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).
299/2015Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας.
298/2015Έγκριση παράτασης της μελέτης με τίτλο:Μελέτη έργων ανακατασκευής εσωτερικού δικτύου, έργων προσαγωγής ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας Λυματων (ΕΕΛ) Οικισμού Αγ. Γεωργίου.
297/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες του 34ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα.
296/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Αγίου Βλασίου.
295/2015Έγκριση της υπ΄άριθμ. 247/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά: Αντίτιμο χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.
294/2015Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων.
293/2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης.
292/2015Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Λεβαδέων 2015-2019 (Α΄Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος).
291/2015Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων για τους αγρότες.
290/2015Τροποποίηση της 184/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων περί επαναπροσδιορισμού των ποσών των τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.
289/2015Τροποποίηση της 346/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων περί καθορισμού τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2015 ως προς τον καθορισμό του τέλους κοινόχρηστων χώρων στην Α΄Ζώνη.
288/2015Λήψη απόφασης για διαγραφή από τις καταστάσεις φιλοξενουμένων νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς Λιβαδειάς, κατόπιν
287/2015Παραχώρηση της χρήσης του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τσουκαλάδων στον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τσουκαλάδων “Η Αμαρυλλίς”.
285/2015Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
286/2015Εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας υπ. Στάσιμου εμπορίου σε μικροπωλητή στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών έτους 2015.
284/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Υαλοπινάκων Κουφωμάτων.
283/2015Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων στον Άγιο Βλάσιο και διάθεση πίστωσης.
282/2015Πραγματοποίηση 34ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα και διάθεση πίστωσης.
281/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Καλάμι.
280/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Πνεύματος στην Αγία Τριάδα.
279/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων της 19ης Έκθεσης Γελοιογραφίας στο Λαφύστι.
278/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι.
277/2015«Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΛΑΠΑΘΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» .
276/2015Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 12524/02-07-2015 Απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων του έργου “Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ανθοχωρίου”.
275/2015Παραλαβής της υπ’ αριθμ. 79/2015 Μελέτης με τίτλο “Μελέτη Στατικής Επάρκειας του Φορέα Στήριξης της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου”.
274/2015Έγκριση 3ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία (πυρκαγιά)στο ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριτικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας.
273/2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργού “Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας”.
272/2015Λήψη απόφασης για το έργο “Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Οικισμού Ανάληψης Δήμου Λεβαδέων “ ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.
271/2015Τροποποίηση της 205/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Λεβαδέων.
270/2015Λήψη απόφασης παροχής εξουσιοδότησης προς τη Δήμαρχο για την υποβολή αίτησης – προσφοράς και υπογραφής της σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-16”.
269/2015Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις δομές του Δ. Λεβαδέων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό της ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης “ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-16”.
268/2015Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων για την διεκπεραίωση της διαδικασίας μεταβίβασης ενός επιβατικού οχήματος μάρκας CHEVROLET για την κάλυψη αναγκών και κοινωνικών υπηρεσιών και δράσεων του Δήμου
267/2015Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έναρξη των διαδικασιών συγκρότησης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών με την έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας του
266/2015Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση ένδικων μέσων περί αποδοχής ή μη των απορριμμάτων του Δήμου Δελφών στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.
265/2015Προσωρινή Τροποποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων λόγω συντήρησης Δημοτικών Οδών
264/2015Έγκριση του Σχεδίου Νέου Κανονισμού Περιπτέρων του Δήμου Λεβαδέων
263/2015Πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων “Τροφώνια 2015” και διάθεση πίστωσης.
262/2015Προγραμματισμός Πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων.
261/2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης
260/2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης
259/2015Έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015 μέχρι 30-06 2015.
258/2015Υποβολή απόψεων και προτάσεων για την αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
257/2015«Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά στον κ. MUCOLLARI ANESTI».
256/2015Καθορισμός τρόπου χρήσης των δημοτικών χώρων που διατίθενται ενόψει του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.
255/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ανοικτού οχήματος 4Χ4 για το έργο: Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας.
254/2015Απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Λεβαδέων με διαπραγμάτευση από το Δ.Σ του Δήμου Λεβαδέων λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού ( απέβη άγονος )
253/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Ασφαλτομίγματος και Ψυχρής Ασφάλτου.
252/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Χρωμάτων για Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων.
251/2015Έγκριση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.Δ.Η.Λ.).
250/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης για το Κάψιμο της Δαύλειας.
249/2015Επιστροφή ποσών προνοιακών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
248/2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή Υποδομών Δημοτικών Φωτισμού (πλην Τοπ. Ενότητας Κυριακίου).
247/2015Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.
246/2015Υποβολή πρότασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έκδοση απόφασης του οικείου Περιφερειάρχη που προβλέπεται από το άρθρο 22 §2 του Ν. 4264/2014 περί του τόπου, χρόνου, διαδικασίας κλήρωσης και συγκρότησης 3μελούς Επιτροπής για άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
245/2015Λήψη απόφασης για συμμετοχή στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
244/2015Μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Δερβέναγα Ευθυμίου.
243/2015Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.
242/2015Έγκριση παράτασης για το έργο: ¨Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς”.
241/2015Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Λαογραφικό Μουσείο Κοινότητας Κυριακίου” .
240/2015Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου : ¨Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Λεβαδέων¨.
239/2015Αποδοχή ποσού 43.012,50€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.
238/2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου : “ Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου”
237/2015Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : ΄Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου”.
236/2015Λήψη απόφασης περι τρόπου Δημοπράτησης του έργου: Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Γεωργίου.
235/2015Συμπλήρωση της 177/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον: “Καθορισμό τέλους χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς για το έτος 2015”.
234/2015Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση καμπινών μηχανημάτων ΟΤΕ (ΚΑΦΑΟ) για το έτος 2015.
233/2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης.
232/2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης.
231/2015Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2015.
230/2015Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης του έργου « Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ Αγίου Γεωργίου , προϋπολογισμού 542.526,21 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23 % )
229/2015Μεταβίβαση Εξοπλισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ/κης Ενότητας Ν. Βοιωτίας στο φορέα Δ/σης ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ (κύριος του έργου).
228/2015Μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου ¨Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λεβαδέων¨ στο Δήμο Λεβαδέων.
227/2015Έγκριση της Έκθεσης Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων & χρηματικών διαθεσίμων καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. ¨Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.¨
226/2015Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ.
225/2015Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.
224/2015Λήψη απόφασης του ΔΣ για τη διεκδίκηση της άρσης της υποχρηματοδότησης που υφίσταται η Στερεά Ελλάδα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.
223/2015Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την λειτουργία του Ετήσιου Πρόγραμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕ.ΣΥ.Π.)”με έδρα την πόλη της Λιβαδειάς.
222/2015Έγκριση συμμετοχής του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ στην Κοινωνική Σύμπραξη με συντονιστή τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Επισιτιστικής & Βασικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”.
193/2015Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 51/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Χουτζούμη Καλλιόπης, Λιάκου Νικολάου, Παφύλα Καλλιόπης στο Ο.Τ. 287 (115) στην πιν.22Ν, σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.
191/2015Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 299/2007 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Νικολέτας Νίκα του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.
190/2015Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 124/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες των Μαρίας – Αγγελικής Κρεμμύδα, Μαρία – Καρολίνας Κυριακοπούλου και Κων/νου Κυριακόπουλου, στο Ο.Τ. 370, στη θέση Άγιος Μελέτιος του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.
189/2015Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς για τον χαρακτηρισμό σε πεζόδρομο, τμήματος της οδού Σπυροπούλου, στα Ο.Τ. 192 & 198 στην πιν. 22Π του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.
221/2015Έγκριση δαπάνης & διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής του τρέχοντος προϋπολογισμού 2015.
220/2015Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης υπαίθριων χώρων του αστικού ακινήτου περιοχής Κρύας Λιβαδειάς.
219/2015Εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας υπ. Στάσιμου εμπορίου σε μικροπωλητή στην πανήγυρη της Τ.Κ. Αγ. Τριάδας με την ευκαιρία θρησκευτικής εορτής κατά την 1-6-2015.
218/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας σκευών μαγειρικής.
217/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας ποδοκίνητου νιπτήρα και λιποσυλλέκτη.
216/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας παιδικών στρωμάτων.
215/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας πλυντηρίου πιάτων.
214/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου.
213/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν δαπάνες “Πάσχα 2015” του Δήμου Λεβαδέων.
212/2015Προγραμματισμός εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Καλάμι και διάθεση πίστωσης.
211/2015Πραγματοποίηση 19ης Έκθεσης Γελοιογραφίας και διάθεση πίστωσης.
210/2015Προγραμματισμός εκδηλώσεων μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι και διάθεση πίστωσης.
209/2015Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Πνεύματος στην Αγία Τριάδα και διάθεση πίστωσης.
208/2015Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας.
207/2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού”.
206/2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι Κοινότητας Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου”.
205/2015Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Λεβαδέων.
204/2015Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: “Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα”.
203/2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση οδών – πεζόδρομων και κοινοχρήστων χώρων”.
202/2015Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, Χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος”.
201/2015Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς”.
200/2015Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, Χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος”.
199/2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: “Προστασία Υφιστάμενου Αγωγού Καυσίμων”.
198/2015Τρόπος Δημοπράτησης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Β1 Σταδίου) του ΣΧΟΟΑΠ Δαύλειας”.
197/2015Έγκριση φακέλου του έργου με τίτλο “Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Β1 Σταδίου) του ΣΧΟΟΑΠ Δαύλειας”.
196/2015Σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λεβαδέων και παροχή γνώμης για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας κατά το μέρος που αφορούν στην κοινότητα Κυριακίου στον Δήμο Λεβαδέων
195/2015Έγκριση της ακριβούς θέσης δημιουργίας παιδικής χαράς στην πλατεία Αγ. Νικολάου της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου.
194/2015Τροποποίηση εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης σήμανσης στην οδό Σπυροπούλου.
188/2015Καθορισμός Δημοτικών Κοινοχρήστων Χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2015.
187/2015Κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Λεβαδέων.
186/2015Ίδρυση Κοινωνικού Ιατρείου στο Δήμο Λεβαδέων.
185/2015Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2015.
184/2015Επαναπροσδιορισμός των ποσών των τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.
183/2015Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
182/2015Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχιακών, πρόσκαιρων και περιοδικών αναγκών.
181/2015Εξέταση αιτήματος Διαμενόντων στη θέση Τσέσμα – Όρμου Ζάλτσας.
180/2015Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4323/15 (ΦΕΚ 43/Α/27-04-2015), όπως έχει τροποποιηθεί.
179/2015Εκλογή ( επιλογή) Υδρονομέων Άρδευσης.
163/2015Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικάιου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια εφαρμογής προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περιόδου 2015-2016.
171/2015Γνωμοδότηση σχετικά με τις “Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης” : α) 5/θεσιου Δημ. Σχολείου Χαιρώνειας, β) 1/θεσιο Δημ. Σχολείο Ρωμέϊκου γ) 10/θεσιου 6ου Δημ. Σχολείου Λιβαδειάς.
178/2015Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2015.
177/2015Καθορισμός τέλους χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς για το έτος 2015.
176/2015Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά στην κα Μαθιουδάκη Ελένη του Γεωργίου.
175/2015Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά στην κα Σουραφή Γιαννούλα του Ηλία.
174/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Σιδηρών Κιγκλιδωμάτων και Φρεατίων.
173/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ξυλείας.
172/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Υδραυλικών Υλικών και Εξαρτημάτων.
170/2015Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων για το οικ. έτος 2014.
169/2015Υλοποίηση Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2015.
168/2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών Λιβαδειάς».
167/2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανέγερση Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Αγ. Γεωργίου Δήμου Κορώνειας».
166/2015Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου: “Προστασία Υφιστάμενου Αγωγού Καυσίμων”.
165/2015Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
164/2015Τροποποίηση εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης σήμανσης στην οδό Δαυλείας.
162/2015Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
161/2015Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 από 1-1-2015 μέχρι την 31/3/2015.
160/2015Προγραμματισμός εκδηλώσεων μνήμης για το κάψιμο της Δαύλειας και διάθεση πίστωσης.
159/2015Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης , το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου , τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων , τον τομέα τον οποίο προορίζεται κάθε θέση , σύμφωνα με τα άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957 ΦΕΚ 60 Α) , για το έτος 2015 .
158/2015Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης αντικειμένου του έργου: “Μελέτη Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Χαιρώνειας” με κωδ. ΜΙS 216802.
157/2015Κατανομή συνολικού ποσού 94.140,96 € (β΄δόση 2015) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
154/2015Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης.
153/2015Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης στην «Παλιομηλιά Ελικώνα», σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007.
152/2015Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Λιβαδειάς που αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης των καταστροφών στην περιοχή της Κωπαΐδας.
151/2015Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
150/2015Αντικατάσταση καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Λιβαδειάς.
149/2015Ορισμός εκπροσώπου των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων με τον αναπληρωτή του για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής σχετική με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων.
148/2015Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Άννας “Τα Κούκουρα” περί παραχώρησης της χρήσης των κτιρίων του παλαιού Δημοτικού Σχολείου.
147/2015Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
146/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
145/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
144/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
143/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
142/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
141/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
140/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
139/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
138/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
137/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
136/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
135/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
134/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
133/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
132/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
131/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
130/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
129/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
128/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
127/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
126/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
125/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
124/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
123/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
122/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
121/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
120/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
119/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
118/2015Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους.
117/2015Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
116/2015Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων για το Οικ. Έτος 2014.
115/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας κάδων κομποστοποίησης .
114/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Γαιωδετικού Σταθμού.
113/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας διαλύματος Υποχλωριώδες Νατρίου, Χλώριο 905 κόκκοι, Χλώριο 90% ταμπλέτες, Αλγοκτόνο, Μειωτικό pH, Χάπια μέτρησης χλωρίου, για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου.
112/2015Απ΄ ευθείας ανάθεση συντήρησης λογισμικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων σε εταιρείες που υπάρχουν ήδη εγκατασταθέντα πληροφοριακά συστήματα.
111/2015Απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου και ειδών οπωροπωλείου για τις των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών της Δημοτικής Κατασκήνωσης και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λεβαδέων, επειδή ο διαγωνισμός για τα συγκεκριμένα είδη απέβη άγονος.
110/2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας».
109/2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας (2015).
108/2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς».
107/2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Ανοιχτού Θεάτρου Κρύας»
106/2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Δασικού Δρόμου από Οικισμό Κορώνειας έως Στροφή Νταούμη».
105/2015Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας».
104/2015Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 39/2015 μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση Οδών- Πεζόδρομων & Κοινόχρηστων Χώρων».
103/2015Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή Τοίχου Αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας».
102/2015Έγκριση του Β1 Σταδίου της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Κυριακίου».
101/2015Έγκριση του πίνακα απολογισμού Εσόδων – Εξόδων του κληροδοτήματος «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας» οικ. έτους 2014.
100/2015Αποδοχή ποσού 86.025,00€ των Κ.Α.Π. για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έτους 2015 (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.
99/2015Αίτημα του Σκακιστικού Ομίλου Λιβαδειάς “Ο Λέβαδος” περί παραχώρησης δημοτικού χώρου για τη στέγαση του Συλλόγου.
98/2015Κατανομή συνολικού ποσού 94.140,96€ (α΄ δόση 2015) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
97/2015Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
96/2015Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης υπηρεσιών καθαρισμού των αθλητικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων.
95/2015Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων .
94/2015Έγκριση για την υποβολή Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Λεβαδέων.
92/2015Συγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων και επιστροφή των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής στην περιοχή της Λιβαδειάς.
93/2015Υποβολή αιτήματος προς την Π.Ε. Βοιωτίας σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα και αναδασμό περιοχής Τ.Κ. Ανθοχωρίου Βοιωτίας.
91/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας εποπτικού υλικού.
89/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
89/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας αλατιού.
88/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας επιστήλιων καλαθιών απορριμμάτων.
87/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας κάδων απορριμμάτων.
86/2015Έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.ΔΗ.Λ.)».
85/2015Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων και Εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων Κ.Ε.ΔΗ.Λ. και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης για το έτος 2015.
84/2015Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς.
83/2015Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
82/2015Εξέταση αιτήματος Σωματείου Εμπόρων Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Βοιωτίας.
81/2015Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (υπόγεια αποθήκη στο Δημοτικό Κατάστημα Χαιρώνειας ) για τη στέγαση του αρχείου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Βοιωτίας-Φωκίδας
80/2015Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της «Μελέτης Έργων Ανακατασκευής Εσωτερικού Δικτύου, Έργων Προσαγωγής Ακαθάρτων & Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Αγ. Γεωργίου».
79/2015Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της «Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Κυριακίου» με κωδ. ΜΙΣ 216801
78/2015Απευθείας αγορά οικοπέδου φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Παναγιούς Τσούρα για τη δημιουργία ΕΕΛ
77/2015Παραλαβή της μελέτης για την εκτέλεση του έργου : «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας 2015».
76/2015Έγκριση της υπ΄αριθμ. 34/2015 μελέτης για το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς».
75/2015Περί εκμίσθωσης λιβαδιού Αργυράκου – Σκαντζή της Τ.Κ. Μαυρονερίου, για το έτος 2015.
74/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες «Γαϊτανάκι Λιβαδειάς» του Δήμου Λεβαδέων.
73/2015Προγραμματισμός εκδηλώσεων Πάσχα 2015 και διάθεσης πίστωσης.
72/2015Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015.
71/2015Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης στην «Παλιομηλιά Ελικώνα
70/2015Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία Καθαριότητας.
69/2015Έκδοση ψηφίσματος λόγω του θανάτου του κ. Καλογήρου Γεωργίου, ο οποίος διετέλεσε Βουλευτής Βοιωτίας και Δημοτικός Σύμβουλος, για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στο λαό της Λιβαδειάς.
68/2015Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ντελίκου Κων/νου από το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ. και ορισμός αντικαταστάτη του.
67/2015Έγκριση της υπ΄αριθμ. 47/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί μείωσης και επαναπροσδιορισμού της ετήσιας συνδρομής και του κόστους εγγραφής των μελών του ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων.
66/2015Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. Δήμου Λεβαδέων.
65/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
64/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
63/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΩΝ κ.λ.π.
62/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Σκυροδέματος.
61/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων.
60/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών.
59/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών.
58/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας εργασίας εκτυπώσεων φωτοτυπιών του Δήμου Λεβαδέων.
57/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας α)μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Οθονών, εκτυπωτών) και β) τηλεόρασης για ενημέρωση, πολιτική προστασία κλπ.
56/2015Αποδοχή ποσού 43.012,50€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.
55/2015Αποδοχή ποσού 43.012,50€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014 (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού
54/2015Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ Λιβαδειάς”.
53/2015Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: “Βελτίωση Δασικού Δρόμου από Οικισμό Κορώνειας έως Στροφή Νταούμη”.
52/2015Παραλαβή της υπ αρίθμ 35/2015 μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΥΛΩΝ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ”.
51/2015Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 96/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου» ως προς τα άρθρα 5 και 6 του κανονισμού λειτουργίας του.
50/2015Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων για τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας απόκτησης ενός (1) απορριμματοφόρου -δωρεάς του Δήμου Αθηναίων.
49/2015Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού (Γυμναστών) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο).
48/2015Έγκριση της υπ΄αριθμ. 18/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015».
47/2015Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 01-10-2014 έως 31-12-2014 (Δ΄ 3μηνου) – οικονομικού έτους 2014.
46/2015Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 411/26-01-2015 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής – Πράσινο Ταμείο με την οποία εντάχθηκε Πράξη με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικής μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς.
45/2015Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων που αφορά την μεταφορά και εναπόθεση απορριμμάτων των Καλλικρατικών Δήμων Δελφών και Αμφίκλειας-Ελάτειας στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.
44/2015Έγκπιζη για ηην ςποβολή εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ζςμμεηοσήρ ηος Γήμος Λεβαδέων ωρ εηαίπορ ζε « Κοινωνική Σύμππαξη » για ηη διαμόπθωζη ηηρ οποίαρ έσει αναλάβει ππωηοβοςλία η Πεπιθέπεια Σηεπεάρ Δλλάδαρ ζηο Πλαίζιο ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ « Δπιζιηιζηικήρ και Βαζικήρ Υλικήρ Σςνδπομήρ για ηοςρ Άποποςρ ( ΤΔΒΑ /FEAD ).
43/2015Εξέταση αιτήματος της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Τοξοβολίας που αφορά την: «Παραχώρηση Κλειστού Γυμναστηρίου, για τη διεξαγωγή του Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος Τοξοβολίας στη Λιβαδειά».
42/2015Συγκρότηση Επιτροπών (μετά από κλήρωση) για το έτος 2015.
41/2015Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2015.
40/2015Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά στον κ. GJEVALIN GJINI
39/2015Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
38/2015Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Δημοτικό Κολυμβητήριο Λιβαδειάς – Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης».
37/2015Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων».
36/2015Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων».
35/2015Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις στο Δ.Δ. Κορώνειας».
34/2015Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Οδού Αισχύλου από ποταμό Έρκυνα έως Οδό Φίλωνος».
33/2015Έγκριση της υπ΄αριθμ 3/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά : «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δαύλειας του Νομού Βοιωτίας , δια της καταργήσεως οδών προβλεπομένων υπό του σχεδίου πόλεως και αναγνωρίσεως παράπλευρων οδών σύμφωνα με το αρθρ. του 28 του Ν.1337/83 στην περιοχή εκκλησίας Προφήτη Ηλία (επανυποβολή μετά από επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 86/2009 Απόφασης του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Δαύλειας δια της 6/2014 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Δαύλειας)».
32/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλυτή καυσαερίων.
31/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας κλιματιστικών.
30/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών φωτεινών σηματοδοτών.
29/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας, συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, αναγομώσεις πυροσβεστήρων.
28/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και σωλήνων άρδευσης.
27/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων
26/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.
25/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.
24/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας αδρανών υλικών λατομείου.
23/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας κεριού παραφίνης.
22/2015«Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας λαδιού για τις ανάγκες του Νεκροταφείου».
21/2015«Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας λιπασμάτων, φαρμάκων, ζιζανιοκτόνων κλπ».
20/2015«Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας χημικού υλικού».
19/2015«Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών ένδυσης – προστασίας εργαζομένων».
18/2015«Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας σάκων απορριμμάτων».
17/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας φυτών, δέντρων, δενδρυλλίων.
16/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας σκυλοτροφής.
15/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών.
14/2015Προγραμματισμός πραγματοποίησης εκδηλώσεων «Γαϊτανάκι Λιβαδειάς 2015 και διάθεση πίστωσης.
13/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες: «Εκδηλώσεις εορτασμού Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς» του Δήμου Λεβαδέων.
12/2015Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 του Δήμου Λεβαδέων.
11/2015Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών από το Δήμο Λεβαδέων στη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. για την υποστήριξη της λειτουργίας και διαχείρισης του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς για το έτος 2015.
10/2015Έγκριση Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.
9/2015Λήψη απόφασης για τη μετατροπή της νομικής μορφής του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ..Α.) Στερεάς Ελλάδας σε Ανώνυμη Εταιρεία του άρθρου 265 του Ν.3463/2006, σύμφωνα με το άρθρο 16 § 6 του Ν.4071/2012, για την έγκριση του καταστατικού της ανωτέρω Α.Ε., για την εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή του ανωτέρω καταστατικού και για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων στη Γενική Συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας του άρθρου 265 του Ν.3463/2006.
8/2015Ορισμός ενός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού του Δήμου Λεβαδέων στο Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Πρόταση Ζωής».
7/2015Επικύρωση της απόφασης της Δημάρχου Λεβαδέων από το Δημοτικό Συμβούλιο, που αφορά την επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων στο Δήμο Λεβαδέων, κατόπιν αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.
6/2015Καθορισμός τρόπου χρήσης των δημοτικών χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (25-1-2015) στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών.
5/2015Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς.
4/2015Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού».
3/2015Ορισμός τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων (ένας εκ της μείζονος πλειοψηφίας) και των αναπληρωτών αυτών για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και των διαθέσιμων χρηματικών ποσών (ταμείου) του καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου Λεβαδέων «Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.».
2/2015Έγκριση για την απευθείας αγορά του ακινήτου – μνημείου «Τζαμί Γαζή Ομέρ» επί των οδών Στρ.Ιωάννου και Τσόγκα στη Λιβαδειά στα πλαίσια υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της αγοράς, από το Πρόγραμμα «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις Πόλεις 2014», του Πράσινου Ταμείου.
1/2015Παράλληλη άσκησης αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας με την Ελληνική Αστυνομία, σε υπαλλήλους του Δήμου Λεβαδέων.