Αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων 2014

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

 1. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την: «1η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ και Δήμου Λεβαδέων για την Πράξη ¨ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ¨.

 2. Έκδοση ψηφίσματος στήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στους εργαζομένους του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς.

 3. Έγκριση για παράταση της προγραμματικής σύμβασης Δήμου Λεβαδέων – ΔΕΠΟΔΑΘ – ΔΕΠΟΔΑΛ για την Υγειονομική Ταφή των απορριμμάτων του Δ.Λ. στο ΧΥΤΑ της 2ης Δ/κης Ενότητας Ν. Βοιωτίας.

 4. Έγκριση

 5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας εντύπων και υλικών, μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, γραφικής ύλης βιβλίων και εκτυπώσεων, έτους 2014. υποβολής πρότασης για το έργο: «Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων Δ.Λ.».

 6. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων (ένδυση κλπ), κεριών και λαδιού.

 7. Εξέταση αιτήματος εργαζομένων Δήμου Λεβαδέων που αφορά την τροποποίηση του ΟΕΥ Δήμου Λεβαδέων.

 8. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. Λεβαδέων που αφορά την πρόταση της Ν.Ε. Βοιωτίας για το σχεδιασμό της Παράκαμψης Αγίας Παρασκευής.

 9. Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

 10. Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 2/28-01-2014 τεχνικής μελέτης που αφορά τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 83/2013 τεχνικής μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στο Δήμο Λεβαδέων».

 11. Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας κατεψυγμένων ειδών για τις ανάγκες των Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Λεβαδέων, διότι ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο είδος απέβη άγονος.

 12. Συγκρότηση επιτροπών (μετά από κλήρωση) για το έτος 2014.

 13. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2014 απόφασης της Δ.Κ. Αγ. Γεωργίου που αφορά: Την αξιοποίηση ακινήτου του Δήμου που βρίσκεται στην περιοχή της Δ.Κ. Αγ. Γεωργίου και συγκεκριμένα στη θέση «Παλαιά Βρύση».

 14. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράσταση Δήμου Λεβαδέων προς τους αγρότες.

 15. Γνωμοδότηση για την υπ΄άριθμ.510/9-01-2014 αίτηση της εταιρείας HELESI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ για παράταση του χρόνου παράδοσης του μηχανήματος Τετραξονικού Φορτηγού.

 16. Γνωμοδότηση για την υπ΄αριθμ. 35123/09-01-2014 αίτηση της εταιρείας Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε για παράταση του χρόνου παράδοσης του μηχανήματος ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

 17. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 μέχρι την 31/12/2013.

 18. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 28/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Λ. που αφορά: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δ.Λ. έτους 2014».

 19. Κατανομή συνολικού ποσού 95.040,73€ – α΄ δόση 2014 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων & δαπανών θέρμανσης.

 20. Αποδοχή ποσού 36.690,00€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014 (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.

 21. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 22. Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Λεβαδέων λόγω ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο είδος απέβη άγονος.

 23. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας σάκων απορριμμάτων.

 24. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας λιπασμάτων, φαρμάκων, ζιζανιοκτόνων κλπ.

 25. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών ένδυσης – προστασίας εργαζομένων.

 26. Παράταση συμβάσεων για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας» για το υποέργο , «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».

 27. Παράταση συμβάσεων για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας» για το υποέργο , «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 22Μ3».

 28. Παράταση συμβάσεων για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας» για το υποέργο , «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ( 2ΤΕΜ)».

 29. Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2014-2015.

 30. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 80/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης».

 31. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 100/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2014 και Τεχνικού προγράμματος ΄Εργων».

 32. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 30/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς που αφορά: «Γνωμοδότηση περί μετονομασίας οδών της πόλης της Λιβαδειάς».

 33. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων».

 34. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας»

 35. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων».

 36. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων».

 37. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων»

 38. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ.»

 39. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας»

 40. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων»

 41. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων».

 42. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας»

 43. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας».

 44. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ.»

 45. «Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής».

 46. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων»

 47. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 48/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014».

 48. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της ΔΕΠΑΛ και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.

 49. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 62/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας» οικονομικού έτους 2013».

 50. Έγκριση της απόφασης της Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά τη διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με κωδ. «Ρωμαίικο 1105784 στη θέση Άγιος Βασίλειος του Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας.

 51. Έγκριση υποκατάστασης μέλους της αναδόχου σύμπραξης, σύμφωνα με την § 1γ του άρθρου 26 του Ν. 3316/2005 της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Χαιρώνειας».

 52. Εισήγηση για παράταση της σύμβασης με τίτλο : «Μελέτη αποχέτευσης – προσαγωγής ακαθάρτων & εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Κοινότητας Κυριακίου.

 53. Προγραμματισμός εκδηλώσεων ΠΑΣΧΑ 2014 και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης για την πραγματοποίηση τους.

 54. Προέγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας».

 55. Αξιοποίηση αστικού ακινήτου του Δήμου Λεβαδέων στην οδό Κατσιώτου στη Λιβαδειά, κατόπιν λήξης της σύμβασης μίσθωσης την 12/4/2014.

 56. Έγκριση απ΄ ευθείας συμφωνίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΒΡΟΥΛΙΕΣ» της Τ.Κ. Χαιρώνειας του Δ.Λ., εμβαδού 5.400 m2 και καθορισμός όρων αυτής, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών.

 57. Έγκριση απ΄ ευθείας συμφωνίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΕΛΙΑ» της Τ.Κ. Λαφυστίου του Δ.Λ., εμβαδού 2.100 m2 και καθορισμός όρων αυτής, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών.

 58. Έγκριση απ΄ ευθείας συμφωνίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΡΑΧΗ» της Τ.Κ. Λαφυστίου του Δ.Λ., εμβαδού 578 m2 και καθορισμός όρων αυτής, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών.

 59. Έγκριση απ΄ ευθείας συμφωνίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος που βρίσκεται στη θέση «ΓΟΥΡΝΙΤΣΑ» της Τ.Κ. Λαφυστίου του Δ.Λ., εμβαδού 1.100 m2 και καθορισμός όρων αυτής, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών.

 60. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας κεριού παραφίνης.

 61. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας λαδιού για τις ανάγκες του Νεκροταφείου.

 62. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας χημικού υλικού.

 63. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 17/2014 απόφασης του Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ. που αφορά: «1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014».

 64. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2014 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. που αφορά: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων».

 65. Απολογισμός οικονομικού έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.

 66. Παράταση συμβάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας για το υποέργο «Προμήθεια Απορριμματοφόρου Τύπου Πρέσσας 16Μ3».

 67. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας εποπτικού υλικού, Προμήθεια ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τους παιδικούς σταθμούς (χαρτικά, μπογιές, εκπαιδευτικό υλικό κλπ.), προμήθεια επίπλων και σκευών για Παιδικούς Σταθμούς και σκευών μαγειρικής.

 68. Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Λεβαδέων.

 69. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών.

 70. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλείων.

 71. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας φυτών, δέντρων, δενδρυλλίων.

 72. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 316/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων περί τροποποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΟΣΑΑ (Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης) Δήμου Λεβαδέων.

 73. «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Λεβαδέων στο ΧΥΤΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας».

 74. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 132/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2014 και Τεχνικού Προγράμματος».

 75. Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού έργου του Δ.Δ. Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων».

 76. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρώνειας έως την οδό Αγίου Αθανασίου».

 77. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 έως την 31/03/2014 (Α΄ 3μηνο).

 78. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον: «Καθορισμό Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2014».

 79. Έγκριση των αποφάσεων των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων που αφορούν τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων και τη βεβαίωση δικαιωμάτων περιόδου 2014.

 80. Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής & φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης – λήξης της αρδευτικής περιόδου 2014, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων, τομέα θέσης σύμφωνα με 28/3/15-4-1957 αρ.4 § 1,2 Β.Δ.

 81. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την : «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς σε συμμόρφωση».

 82. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 11/2014 απόφασης Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφισταμένου εκκοκκιστηρίου βάμβακος – σπορελαιουργείου της ΔΑΚΑΡ Α.Ε.Β.Ε. στο 2ο χλμ ΕΟ Λιβαδειάς – Αθήνας στο Δήμο Λιβαδειάς Ν. Βοιωτίας της Δ.Κ. Λιβαδειάς της Δ.Ε. Λιβαδειάς του Δήμου Λεβαδέων.

 83. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 102/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά την : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2014 και Τεχνικού Προγράμματος».

 84. Αποδοχή ποσού 36.690,00€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014 ΣΑΤΑ και κατανομή αυτού.

 85. Αξιοποίηση αστικών ακινήτων του Δήμου Λεβαδέων.

 86. Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος οδού Καλλιαγκάκη , οδού Μπουφίδου, χώρος πρώην Κτέλ και πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).

 87. Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω αποκατάστασης βλαβών πλακόστρωσης στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Λεβαδέων».

 88. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης αντικειμένου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Κυριακίου».

 89. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Χαιρώνειας».

 90. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Προστασία υφιστάμενου αγωγού καυσίμων».

 91. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία (πυρκαγιά) στο ΧΥΤΑ 1ης Δ/κης Ενότητας Ν. Βοιωτίας.

 92. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».

 93. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Υποδομών Δημοτικού Φωτισμού (Πλην Τ.Ε. Κυριακίου).

 94. Υποβολή αιτήματος παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού.

 95. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού».

 96. Έγκριση 3ου ΑΠΕ, καθώς και 3ου ΠΚΝΤΜΕ για την κατασκευή του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας».

 97. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου & Φίλωνος).

 98. Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης νέου Νεκροταφείου» και έγκριση μελέτης».

 99. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

 100. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

 101. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

 102. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

 103. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

 104. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

 105. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

 106. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

 107. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

 108. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας.

 109. Απ΄ ευθείας ανάθεση συντήρησης λογισμικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων σε εταιρείες που υπάρχουν ήδη εγκατασταθέντα πληροφοριακά συστήματα.

 110. Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή αντλιοστασίων στην Δ.Ε. Χαιρώνειας» και έγκριση μελέτης.

 111. Εξέταση αιτήματος συλλόγου ΦΑΕΘΩΝ που αφορά την παραχώρηση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Προσηλίου και του αύλειου χώρου.

 112. Εξέταση αιτήματος κας Γουργιώτη Σταυρούλας.

 113. Έγκριση του ετήσιου απολογισμού, έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής των Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.

 114. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 38/2014 απόφασης του ΑΠΟΔΗΛ που αφορά την: «2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014».

 115. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.

 116. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την «αξιολόγηση» του προσωπικού του Δήμου Λεβαδέων.

 117. Μετάθεση συμβάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας για το υποέργο «Προμήθεια Διαξονικών Φορτηγών με Γερανό».

 118. Μετάθεση συμβάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας για το υποέργο «Προμήθεια Βυτιοφόρου Οχήματος».

 119. Μετάθεση συμβάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας για το υποέργο «Προμήθεια Απορριμματοφόρου Τύπου Πρέσας 22 κ.μ.».

 120. Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού

 121. Εκλογή θέσεων υδρονομέων.

 122. Λήψη απόφασης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων προς τη ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ.

 123. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 144/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά την: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2014».

 124. Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 7755/09-04-2014 απόφασης ένταξης του έργου: «Βελτίωση υφισταμένου αρδευτικού έργου του Δ.Δ. Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων».

 125. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Αλαλκομενών».

 126. Απολογισμός οικονομικού έτους 2013 του ΑΠΟΔΗΛ.

 127. Λήψη απόφασης του Δ.Σ για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.

 128. Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά.

 129. «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4257/14».

 130. Συζήτηση περί του τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων του Π.Γ. Νοσοκομείου Λιβαδειάς.

 131. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.

 132. Εκπροσώπηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.

 133. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 4/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων που αφορά: “Τμηματική παραλαβή και παράδοση για χρήση του κυττάρου εναπόθεσης απορριμμάτων του έργου: -Κατασκευή ΧΥΤΑ – Β΄ Φάση – Α΄ Δ/κης Ενότητας-“.

 134. Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση «Παλιομηλιά» Ελικώνα για το έτος 2014.

 135. Πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων «Τροφώνια 2014».

 136. Αποδοχή ποσού 110.070,00€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014, ΣΑΤΑ και κατανομή αυτού.

 137. Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος οδού Καλλιαγκάκη, οδού Μπουφίδου, χώρος πρώην ΚΤΕΛ και πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).

 138. Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Περιβαλλοντικής αποκατάστασης χωματερής (ΧΑΔΑ) εντός σπηλαιοβαράθρου Τ.Κ. Αγίας Άννας».

 139. Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή Στέγης Σχολικών Κτιρίων και έγκριση μελέτης».

 140. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ελαστικών.

 141. Έγκριση διενέργειας προμήθειας Αδειών Χρήσης Λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού (εκτυπωτών) του Δήμου Λεβαδέων.

 142. Έγκριση διενέργειας προμήθειας προβολικού μηχανήματος για το Μουσείο Εικονικής Πραγματικότητας του Δήμου Λεβαδέων.

 143. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 58/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΑΠΟΔΗΛ που αφορά: «3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014».

 144. Εκπροσώπηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελικώνας – Παρνασσός ΑΑΕ – ΟΤΑ.

 145. Λήψη απόφασης παροχής εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο για την υποβολή αίτησης – προσφοράς και υπογραφής της σύμβασης στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.

 146. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 76/2014 απόφασης του Δημοτικού ΢Συμβουλίου με θέμα την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑ΢ΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗΣ΢ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ΢Σ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑ΢ΣΙΟΥ».

 147. «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής ενός (1) τετραξονικού φορτηγού του υποέργου {4} με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ΢ (1) ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ΢ του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΗ΢ΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢ΣΗΣ ΢ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢ΣΤΙΚΗΣ΢ ΕΝΟΤΗΤΑΣ΢ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΊΑ΢».

 148. «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχήματος τύπου πρέσας 16m3 του υποέργου {8} με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟ΢Σ» του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣ΢ΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ΢Σ΢ ΢ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢ΣΤΙΚΗΣ΢ ΕΝΟΤΗΤΑΣ΢ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ΢»

 149. «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής ενός (1) Ερπυστιροφόρου Εκσκαφέα» του υποέργου {13} με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ΢ (1) ΕΡΠΥ΢ΣΤΡΙΟΦΟΡΟY ΕΣ΢ΚΑΦΕΑ του έργου: «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣ΢ΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ΢Σ΢ ΢ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ης ΔΙΑΧΕΙΡΙ΢ΣΤΙΚΗΣ΢ ΕΝΟΤΗΤΑΣ΢ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ΢».

 150. Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 έως την 30/06/2014.

 151. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 212/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης μετά την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσής του μέχρι 30-06-2014».

 152. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 213/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση ετήσιων στόχων προϋπολογισμού για την απομένουσα χρονική περίοδο (Ο.Π.Δ. 2014 – πίνακας 5Α)».

 153. Αποδοχή ποσού 36.900,00€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014 (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.

 154. Αποδοχή ποσού 69.000,00€ από το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (κατανομή από πιστώσεις ΢ΣΑΤΑ ΢Σχολείων 2014) που αφορά την Επισκευή – ΢Συντήρηση ΢Σχολικών Κτιρίων και κατανομή αυτού.

 155. Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 8053/22-4-2014 (ΑΔΑ ΒΗ0ΒΒ – ΘΓ1) απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ένταξης του έργου: «Τροφώνια Δήμος Λεβαδέων» στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ).

 156. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 17/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά: «Αναγνώριση οδού ως κοινόχρηστη προϋφιστάμενης του έτους 1923».

 157. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 19/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά: «Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 42/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έπειτα από εξέταση του υπ΄αριθμ. 4587/2014 αιτήματος κατοίκων που επηρεάζονται από την κυκλοφορία της οδού Θερμοπυλών σύμφωνα με την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη και αιτούνται τροποποίηση αυτής».

 158. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 15/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά: «Έγκριση Περιβαλλοντικών (ΜΠΕ) για ίδρυση Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από το «Βιοαέριο ισχύος 250Kwe» στην περιοχή Δαυλείας θέση «Νταλίπι ή Πάλιουρας» του Δήμου Λεβαδέων, Νομού Βοιωτίας από την ΕΝΕΡΤΖΙ ΤΡΕΙΝΤΙΝΓΚ Ε.Π.Ε.».

 159. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας».

 160. Άρση απαλλοτρίωσης και εκ νέου επιβολή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 485 επί της οδού Έρκυνας.

 161. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για την εκτέλεση τος έργου: «Κατασκευή Τοιχων Αντιστήριξης στη Δ.Κ. Κυριακίου».

 162. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – ΢Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού».

 163. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών, για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Οδού Αισχύλου από Ποταμό Έρκυνα έως οδό Φίλωνος».

 164. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Λεβαδέων».

 165. Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης εκπόνησης Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης ιστορικού μηχανολογικού εξοπλισμού Μύλων Παπαϊωάννου».

 166. Γνωμοδότηση για επιβολή προστίμου-ρήτρες στην επαιτεία HELESI (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΢΢ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ) στην οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια ενός Βυτιοφόρου Οχήματος με διαγωνισμό σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις, μετά το υπ΄άριθμ. 15890/ 06-14 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών.

 167. Γνωμοδότηση για επιβολή προστίμου-ρήτρες στην εταιρεία HELESI (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΢΢ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ) στην οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια δύο Διαξονικών Φορτηγών με Γερανό με διαγωνισμό σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις, μετά το υπ΄άριθμ. 15890/ 06-14 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών.

 168. Γνωμοδότηση για επιβολή προστίμου-ρήτρες στην εταιρεία HELESI (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΢΢ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ) στην οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια δύο απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 12κ.μ. με διαγωνισμό με σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις, μελά το υπ΄άριθμ. 15890/ 06-14 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών.

 169. Γνωμοδότηση για επιβολή προστίμου-ρήτρες στην εταιρεία HELESI (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΢΢ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ) στην οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια δύο απορριμματοφόρων τύπου πρέσας 22κ.μ. με διαγωνισμό σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις, μετά το υπ΄άριθμ. 15890/ 06-14 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών.

 170. Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.

 171. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά: «Κατανομή 78.204,79€ σε Α/θμια – Β/θμια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και σχολικό τροχονόμο.

 172. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 10/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΛ που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014».

 173. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις Πολιτιστικές, Μορφωτικές και Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις «Πάσχα 2014» του Δήμου Λεβαδέων.

 174. Διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων

  «Τροφώνια 2014».

 175. Ορισμός εκπροσώπων για την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.

 176. Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων κατά των αιματηρών επιθέσεων των ισραηλινών αρχών στη Λωρίδα της Γάζας.

 177. Έγκριση του Απολογισμού – Ισολογισμού του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού Έτους 2013.

 178. Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 που αφορά την «Επιχορήγηση Σωματείου Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης».

 179. Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της ΔΕΠΑΛ και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.

 180. Ανάληψη υποχρεώσεων ΔΕΠΑΛ μετά την εκκαθάριση.

 181. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την πράξη προμήθειας εξοπλισμού Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων – 1ης Δ/κης Ενότητας Ν. Βοιωτίας.

 182. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. περί τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ και Δήμου Λεβαδέων για την πράξη: «Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.

 183. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 215/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης».

 184. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 216/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης με δημιουργία νέων Κ.Α. , βάσει του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν. 3463/2006 , για επισκευή αντλιοστασίων για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυο άρδευσης των τοπικών Κοινοτήτων Λαφυστίου και Θουρίου του Δήμου Λεβαδέων».

 185. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 230/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης».

 186. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 226/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χορήγησης βοηθημάτων ένδειας».

 187. Αποδοχή ποσού 36.900,00€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014 ΣΑΤΑ και κατανομή αυτού.

 188. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή Αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Χαιρώνειας».

 189. Έγκριση 2ου Α.Π. & Τακτοποιητικού για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Υποδομών Δημοτικού Φωτισμού (Πλην Δ.Κ. Κυριακίου).

 190. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΠΥΡΚΑΓΙΑ) ΣΤΟ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

 191. Έγκριση παράτασης εκπόνησης των μελετών της πράξης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

 192. Έγκριση παράτασης εκπόνησης των μελετών της πράξης με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

 193. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) για δυόμιση έτη ( 1.9.2014 – 5.3.2017 )

 194. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (Τακτικά – Αναπληρωματικά μέλη), για δυόμιση έτη ( 1.9.2014 – 5.3.2017 ).

 195. Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Τακτικά – Αναπληρωματικά μέλη), για δυόμιση έτη ( 1.9.2014 – 5.3.2017 ).

 196. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων στην ΠΕΔ ΢Στερεάς Ελλάδας.

 197. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη κάλυψη αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων, στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ και της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

 198. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) μηνών για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων.

 199. Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων που αφορά την κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 200. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

 201. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ( Φο.Δ.Σ.Α ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 202. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.

 203. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ».

 204. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (ΚΕΔΗΛ).

 205. Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων ως μέλη στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

 206. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2014.

 207. Ορισμός Προέδρου και μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λεβαδέων.

 208. Αντικατάσταση μελών επιτροπών (μετά από κλήρωση) για το έτος 2014.

 209. Κατανομή συνολικού ποσού 75.312,76€ (γ΄ δόση 2014) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων & δαπανών θέρμανσης.

 210. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015.

 211. Λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά την: «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.

 212. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την: «Μεταβίβαση άδειας περιπτέρου».

 213. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 70/22-08-2014 απόφασης του Δ.Σ. του Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ. που αφορά την: «4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού».

 214. Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ».

 215. Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λεβαδέων (Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.) και άσκηση των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

 216. Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού.

 217. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.

 218. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 23/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά τον: «Καθορισμό τόπου, χρόνου και τρόπου τέλεσης της Εμποροπανήγυρης και συγκρότηση Επιτροπής για το έτος 2014».

 219. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 241/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά τον: «Καθορισμό τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2014».

 220. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών – Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων.

 221. Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών – Σχολικών Μονάδων B/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων.

 222. Σύσταση Επιτροπής για την παροχή γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

 223. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 257/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης».

 224. Τροποποίηση της αριθμ. 96/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου» ως προς τον ορισμό των νέων μελών της Επιτροπής Διαχείρισης.

 225. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 79/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από συμπληρωματικές αποφάσεις των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων που αφορούν τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων και τη βεβαίωση δικαιωμάτων περιόδου 2014, μετά από καθυστερημένες υπεύθυνες δηλώσεις κτηνοτρόφων.

 226. Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Προσηλίου Δήμου Λεβαδέων, στη θέση Λιβάδι.

 227. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».

 228. Όροι και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση εκμετάλλευσης δημόσιων υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) σε ιδιώτες κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης.

 229. Ορισμός εκπροσώπων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

 230. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 260/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης».

 231. Τροποποίηση της 220/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί του «Καθορισμού τέλους χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης για το έτος 2014» ως προς το άρθρο 11 αυτής, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 28/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 232. Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την: Τροποποίηση απόφασης της 221/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον: «Καθορισμό τέλους χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης για το έτος 2014».

 233. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 μέχρι την 30/9/2014.

 234. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 269/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την: «Μείωση Τροφείων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων».

 235. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις Πολιτιστικές, Μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις « ΤΡΟΦΩΝEΙΑ 2014» του Δήμου Λεβαδέων.

 236. Αποδοχή ποσού { 36.900,00€ } των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2014, ( Σ.Α.Τ.Α.), και κατανομή αυτού.

 237. Έγκριση παραλαβής της εκπόνησης « ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ (ΧΑΔΑ) ΕΝΤΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ.

 238. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ».

 239. Έγκριση παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου : ” ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ, ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ).

 240. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 35/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την εξέταση της αρ. 12/2014 απόφασης της Δ.Κ. Κυριακίου περί Δημιουργίας Παιδικής Χαράς στην Πλ. Αγ. Νικολάου – Δ.Ε. Κυριακίου.

 241. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή στέγης σχολικών κτιρίων».

 242. Ορισμός εκπροσώπων στο Δ.Σ. ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.

 243. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Νικολάου Αυγέρη του Δημητρίου».

 244. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Στέργιου Βαράκη του Γεωργίου».

 245. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Γεωργίου Βαρουξή του Ευσταθίου».

 246. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Απόστολου Βλάχου του Δημητρίου».

 247. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Νικολάου Βουδούρη του Ιωάννη».

 248. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης της Ζωής Γέρου του Λουκά».

 249. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης της Φανής Γερούλια του Αλεξάνδρου».

 250. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Κωνσταντίνου Γκίκα του Γεωργίου».

 251. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Νικολάου Γκικόπουλου του Γεωργίου».

 252. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. του Θεοδώρου Γκουβόπουλου του Ευσταθίου».

 253. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Δαυίδ-Αναστασίου Γλωσσιώτη του Γεωργίου»

 254. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. του Δέδε Δημητρίου του Ιωάννη».

 255. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Κωνσταντίνου Δήμου του Χαραλάμπους».

 256. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Ανδρέα Διαμαντόπουλου του Γεωργίου».

 257. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Ιωάννη Δούκα του Αντωνίου».

 258. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης του Ευσταθίου Ευσταθίου του Νικολάου».

 259. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Δημητρίου Ζητουνιάτη του Γεωργίου.

 260. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Θεοδώρου Θεόδωρου του Δημητρίου».

 261. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Ιωάννη Καλαντζή του Κωνσταντίνου»

 262. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο δικαιώματος συμμετοχής στην κατασκήνωση του Καλομοίρη Ευσταθίου του Νικολάου».

 263. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης της Μαρίας Καραΐσκου του Νικολάου».

 264. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Κωνσταντίνου Κασσάρα του Ιωάννη»

 265. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Αλέξανδρου Κατσαβριά του Κωνσταντίνου»

 266. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Παναγιώτη Κατσαλίγκου του Δημητρίου».

 267. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Νικολάου Κορακόπουλου του Ιωάννη».

 268. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Γεωργίου Κόρμπου του Αθανασίου».

 269. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης της Ιωάννας Κοτσιοπούλου του Ευσταθίου».

 270. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης της Αικατερίνης Κωτσικόρου του Παναγιώτη».

 271. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο δικαιώματος συμμετοχής στην κατασκήνωση του Άγγελου Μανιάτη του Ιωάννη».

 272. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Λουκά Μασούρα του Κωνσταντίνου».

 273. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης της Ευσταθίας Μίχα του Ιωάννη».

 274. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης της Ευαγγελίας Μιχάλη του Μιλτιάδη»

 275. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Νικολάου Μιχαλοστάμου του Ιωάννη»

 276. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο λοιπών εσόδων νεκροταφείου Κυριακίου του Δημητρίου Μπότση του Λουκά».

 277. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης του Ευσταθίου Παπαϊωάννου του Γεωργίου».

 278. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Ευάγγελου Παπαναστασίου του Λουκά».

 279. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Νικολάου Σταμάτη του Χρήστου»

 280. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης της Πλούταρχος Σπάρος & Σια ΕΕ».

 281. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Νικολάου Στάμενα του Ιωάννη».

 282. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Ιωάννη Στάμου του Λουκά».

 283. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης του Αθανασίου Σφυρή του Οδυσσέα».

 284. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Λουκά Σωληναραίου του Κωνσταντίνου».

 285. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης στάθμευσης του Λουκά Τσαμπή του Ηλία».

 286. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Γεωργίου Τσώνη του Κωνσταντίνου».

 287. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης – παράνομης στάθμευσης του Υφαντή Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου».

 288. «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. του Χονδρού Αχιλλέα του Γεωργίου».

 289. «Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».

 290. Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν της υπ΄αριθμ. 111/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

 291. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης (αρ. 22 του Ν.3614/07) μεταξύ ΔΕΠΟΔΑΛ και Δήμου Λεβαδέων για την πράξη «Λειτουργική & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς».

 292. Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης εκπόνησης Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας του φορέα στήριξης της πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου».

 293. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ T.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

 294. Έγκριση μελέτης του έργου: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ T. Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

 295. Έγκριση μελέτης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ».

 296. Λήψη Απόφασης υποβολής πρότασης για ένταξη έργου στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Της ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»-(ΠΑΑ) της ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

 297. Λήψη Απόφασης υποβολής πρότασης για ένταξη έργου στα πλαίσια της 3ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Της ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»-(ΠΑΑ) της ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α .

 298. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

 299. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».

 300. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ».

 301. Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων που αφορά τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων.

 302. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.

 303. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Δήμο Λεβαδέων.

 304. Έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Οικισμού Ανάληψης Δήμου Λεβαδέων».

 305. Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α 2007-2013) – Μέτρο 321: “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό».

 306. «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».

 307. Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης της Απασχόλησης στο Δήμο Λεβαδέων.

 308. Λήψη απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων που αφορά το: «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς».

 309. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 38/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου επί της μελέτης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ».

 310. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 39/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου επί της μελέτης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ».

 311. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 40/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου επί της μελέτης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».

 312. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 41/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου επί της μελέτης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ».

 313. «Λήψη Απόφασης υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) – Μέτρο 322: «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών»- Τ.Κ. Αγίας Άννας.

 314. «Λήψη Απόφασης υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) – Μέτρο 322: «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των χωριών» -Τ.Κ.-Ανθοχωρίου.

 315. «Λήψη Απόφασης υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) – Μέτρο 321: «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό».

 316. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου: «Προστασία Υφιστάμενου Αγωγού Καυσίμων».

 317. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Μπουφίδου, χώρος πρώην ΚΤΕΛ και πεζοδρόμια Σπυρίδωνος».

 318. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή Οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρωνείας έως την οδό Αγίου Αθανασίου».

 319. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Λαογραφικό Μουσείο Κοινότητας Κυριακίου».

 320. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στη Δαύλεια».

 321. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ.Σ –Σ.Ε.Κ.»

 322. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 284/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης».

 323. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 278/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Σύνταξη Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του κληροδοτήματος Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας – οικονομικού έτους 2015».

 324. Συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER του ΠΑΑ 2007-2013.

 325. Λήψη απόφασης περί εκμίσθωσης λιβαδιού ΓΟΡΙΤΣΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ της Τοπικής Κοινότητας Παρορίου – περιόδου 2015-16.

 326. Έγκριση διενέργειας προμήθειας γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2015.

 327. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων για το έτος; 2015.

 328. Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ελαστικών.

 329. Έγκριση της 111/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΑΠΟΔΗΛ που αφορά την 5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014.

 330. Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδεών που αφορά τη διεκδίκηση για σταθερή και πλήρη σχέση εργασίας στο Δημόσιο και στους Δήμους.

 331. Αξιολόγηση δομών των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.

 332. Παραλαβή Συνόλου Μελετών με τίτλο: «Μελέτη Αποχέτευσης – Προσαγωγής Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κοινότητας Κυριακίου του υποέργου 1: «Μελέτη Αποχέτευσης – Προσαγωγής Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κοινότητας Κυριακίου» (κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΣE07580153, ΣΑΕ 0758).

 333. Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή Περίφραξης Αντλιοστασίων του Δήμου Λεβαδέων».

 334. Λήψη απόφασης υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) – Μέτρο 321: “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό».