Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2011

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού ΢Συμβουλίου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) για την περίοδο 2011-2012.
 2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (Τακτικά – Αναπληρωματικά μέλη), για την περίοδο 2011-2012.
 3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Τακτικά – Αναπληρωματικά μέλη), για την περίοδο 2011-2012..
 4. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
 5. Εξέταση αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κοτσικώνα Επαμεινώνδα.
 6. Μετάταξη προσωπικού του Δήμου Λεβαδέων, σύμφωνα με το άρθρο 257 § 2β του Ν. 3852/2010, για την άσκηση των πρόσθετων μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων και την παροχή υποστήριξης άλλων Δήμων, που δεν διαθέτουν επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού κατόπιν του άρθρου 94 & 95 του Ν.3852/2010.
 7. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο, σε λογαριασμό του Δήμου Λεβαδέων ως καθολικού διαδόχου, στο οποίο θα κατατεθούν τα χρηματικά διαθέσιμα (χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2010) της 01/01/2011 του πρώην Δήμου Δαύλειας και της πρώην κοινότητας Κυριακίου, των οποίων την ταμειακή υπηρεσία ασκούσε το Τ.Π. & Δανείων μέσω της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς
 8. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή αυτού, στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών βάσει του Π.Δ/τος 28/80 για το έτος 2011.
 9. Ορισμός επιτροπής για την εκτίμηση της καταλληλότητας των προς μίσθωση πραγμάτων ή ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους για το έτος 2011.
 10. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής περί καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν πλέον αξία, για το έτος 2011.
 11. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) τεχνικού υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους ως μέλη Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων για το έτος 2011.
 12. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που διενεργούνται βάσει του Π.Δ/τος 270/81 για το έτος 2011.
 13. ΢Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών, Αξιολόγησης αποτελεσμάτων- διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεσης προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ και προμήθειας συστημάτων μηχανοργάνωσης (εξοπλισμό, λογισμικό, αναλώσιμα) για το έτος 2011.
 14. ΢Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή υλικών –ειδών του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2011.
 15. Αίτημα αντικατάστασης έργων και προϋπολογισμού που έχουν προταθεί στο πρόγραμμα Ο΢ΣΑΑ άνευ τροποποίησης του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού.
 16. Υποβολή της πράξης <<Αποχέτευση – Προσαγωγή Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Κυριακίου>> στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη>> του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 17. Υποβολή της πράξης <<Αποχέτευση – Προσαγωγή Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αγ. Γεωργίου >> στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη>> του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 18. Καθορισμός αποτελών οικισμών σε επίπεδο Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Γ. 168/2008.
 19. Εξέταση αιτήματος του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας με θέμα: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την συμβολή σας στην υλοποίηση της Πράξης του Δήμου μας με τίτλο << Δίκτυο Αποχέτευσης Διστόμου, Αγωγοί Προσαγωγής και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).
 20. Ορισμός μελών του Δ.Σ΢. της ΔΕΥΑΛ.
 21. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 6ου Δημοτικού Σχολείου – 8ου& 11ου Ν/Γ Λιβαδειάς.
 22. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 4ου Γυμνασίου Λιβαδειάς.
 23. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 4ου – 9ου – 12ου -13ου Νηπιαγωγείων Λιβαδειάς.
 24. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 3ου Δημοτικού Σχολείου – 3ου Ν/Γ Λιβαδειάς.
 25. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 5ου Δημοτικού Σχολείου & 5ου Ν/Γ Λιβαδειάς.
 26. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου Λιβαδειάς.
 27. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 7ου Δημοτικού Σχολείου -7ου & 10ου Ν/Γ Λιβαδειάς.
 28. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 2ου -9ου Δημοτικού Σχολείου – 2ου Ν/Γ Λιβαδειάς.
 29. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 0,5% έτους 2009) του Σταμούλη Χρήστου Κων. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
 30. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (κλήσεις έτους 2010) του Νίκα Ανάργυρου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
 31. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 2%) της οφειλέτιδας Μπόνη Χρυσούλας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
 32. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 0,5% έτους 2009) της Καρβούνη Κων/νας του Ηλ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
 33. Επιστροφή χρημάτων σαν αχρεωστήτως καταβληθέντα στον Αυγέρη Νικόλαο του Χρήστου.
 34. Εξέταση αιτήματος του Λαογραφικού Συλλόγου Καβαλιστών Λιβαδειάς.
 35. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 4ου – 10ου Δημοτικών Σχολείων Λιβαδειάς.
 36. Παραχώρηση έκτασης ιδιοκτησίας ΕΟΤ στην περιοχή ΚΡΥΑ΢Σ Λιβαδειάς.
 37. Πρόληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων.
 38. Προγραμματισμός πρόληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λεβαδέων.
 39. Ορθή επανάληψη της 17/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την: Υποβολή της πράξης <<Αποχέτευση – Προσαγωγή Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αγ. Γεωργίου >> στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη>> του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 40. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή και τον ορισμό του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων.
 41. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή των Μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 42. Κατάργηση των Νομικών Προσώπων που ασκούν δραστηριότητες Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας και άσκηση των δραστηριοτήτων τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας του Δήμου Λεβαδέων.
 43. Κατάργηση του Νομικού Προσώπου του Δήμου Χαιρώνειας με την επωνυμία << Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής –Πρόνοιας>>.
 44. ΢Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λεβαδέων που ασκούσαν δραστηριότητα Αθλητισμού & Πολιτισμού και ΢Σύσταση νέος Ν.Π. ,κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 § 4 του Ν. 3852/2010.
 45. ΢Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Λεβαδέων και σύσταση νέας Κοινωφελούς Επιχειρήσεως του Δήμου Λεβαδέων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010.
 46. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ν.Π. με την επωνυμία << Αθλητικός – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λεβαδέων >>.
 47. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων.
 48. Συγχώνευση της υφιστάμενης Σχολικής Επιτροπής και Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
 49. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. περί συμμετοχής του νέου διευρυμένου Δήμου ως Μέλος στο Σ.Π.Ο.Α.Κ. και εκλογής αντιπροσώπων του στο Σύνδεσμο.
 50. Ανάθεση στην Ε.Α.Σ.Υ. της εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων, για την χρονική περίοδο από 15/2/2011 έως 31-12-2011.
 51. Παράταση χρόνου περαίωσης για την εκτέλεση του έργου << Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου και Φίλωνος).
 52. Έγκριση παράτασης εκπόνησης της Μελέτης που φέρει τον τίτλο: << ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑ΢ΣΤΑ΢ΣΗΣ΢ ΧΥΤΑ>>.
 53. Έγκριση παράτασης εκπόνησης της Μελέτης που φέρει τον τίτλο: << ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ>>.
 54. Έγκριση παράτασης εκπόνησης της Μελέτης που φέρει τον τίτλο: << ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ>>.
 55. Έγκριση παράτασης εκπόνησης της Μελέτης που φέρει τον τίτλο: << ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑ΢ΣΤΑ΢ΣΗΣ΢ ΧΥΤΑ>>.
 56. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: << ΑΠΟΚΑΤΑ΢ΣΤΑΣ΢Η ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ΢ΣΤΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ΢>>.
 57. Διάθεση πίσσωσης 3,500,00 € για τον εορτασμό αποκριάτικων εκδηλώσεων στις τοπικές κοινότητες Κυριακίου και Δαύλειας.
 58. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Ελικωνίων Λιβαδειάς.
 59. Ενημέρωση κατ λήψη απόφασης του Δ.Σ. περί της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν με την προσθήκη – τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου << Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις >>.
 60. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Λαφυστίου.
 61. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ & 1ου ΣΕΚ Λιβαδειάς.
 62. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου Λιβαδειάς.
 63. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 8ου Δημοτικού Σχολείου & 6ου Ν/Γ Λιβαδειάς.
 64. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 2ου Γυμνασίου Λιβαδειάς.
 65. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 2ου Λυκείου Λιβαδειάς.
 66. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Δαύλειας.
 67. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου- Λυκείου Κυριακίου.
 68. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Κυριακίου.
 69. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Χαιρώνειας.
 70. Συγχώνευση της υφιστάμενης Σχολικής Επιτροπής και Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
 71. Έκδοση ψηφίσματος περί αναθεώρησης της υπογραφής συμβάσεων παραχώρησης ηυν εθνικών οδών σε ιδιώτες.
 72. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον λαό της Λιβύης.
 73. ΢Σύναψη Προγραμματικής ΢σύμβασης με τίτλο << Υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Λεβαδεών στο ΧΥΤΑ – 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας >>.
 74. Αποδοχή υπολοίπων του πρώην Δήμου Δαύλειας, της πρώην Κοινότητας Κυριακίου καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, των οποίων την ταμειακή υπηρεσία εκτελούσε έως την 31/12/2010 το Τ.Π. & Δανείων μέσω της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς.
 75. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 18 του Ε.Π. ΘΣΗ με τίτλο: << Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας >>.
 76. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή φορέα υλοποίησης του έργου: <<Ανάδειξη και Αξιοποίηση Ιστορικών Χώρων Οικισμού Χαιρώνειας >>.
 77. Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Λεβαδέων.
 78. Έγκριση 1ουΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου: << ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣ΢ΜΟΣ΢ ΕΠΙ ΤΗ΢Σ Π.Ε.Ο. ΢ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣ΢ΜΟ ΑΓΙΑΣ΢ ΠΑΡΑ΢ΚΕΥΗΣ΢ >>.
 79. Διάθεση πίστωσης ύψους 1.100,00 € για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της εθνικής επετείου <<25η Μαρτίου 1821>>.
 80. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίου Γεωργίου Κορώνειας.
 81. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου- Λυκείου Αγίου Γεωργίου Κορώνειας.
 82. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού ΢Σχολείου Ρωμέϊκου.
 83. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου –Ειδικού Σχολείου – 1ου Νηπιαγωγείου & Ειδικού Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς.
 84. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Δαύλειας.
 85. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 3ου Γυμνασίου Λιβαδειάς.
 86. Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ΢Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», – ΑΞΟΝΑΣ΢ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ΢ 2 – «Προστασία και διαχείριση Υδατικών Πόρων» – ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ΢ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ΢: 46 «Επεξεργασία Νερού (Λύματα)», για ένταξη πράξης με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑ΢ΣΤΑΣΕΙΣ΢ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ΢΢Σ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΢ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ΢ ΢ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣ΢ΜΟΥΣ΢ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ, ΑΓ. ΑΝΝΑ΢ και ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ΢ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ΢» και δημόσια δαπάνη 3.202.500,00 ευρώ.
 87. Έγκριση κανονισμού διαβούλευσης Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λεβαδέων.
 88. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων.
 89. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης – Τεχνικό Πρόγραμμα Έτους 2011.
 90. Έγκριση της 24/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου 2011, του τρόπου φύλαξης και διανομής των αρδευτικών υδάτων , του αριθμού θέσεων των υδρονομέων και καθορισμός αμοιβής αυτών.
 91. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και αναπληρωματικό μέλος αυτού για παραλαβή έργων.
 92. Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2011.
 93. Ορισμός Προέδρου και μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λεβαδέων.
 94. Συμπλήρωση μελών του Δ,Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς (ΔΕΥΑΛ).
 95. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: <<΢Σύνδεση Παροχών Αποχέτευση Δ.Δ. Δαύλειας>> χωρίς αναθεώρηση τιμών.
 96. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις αποκριάτικες εκδηλώσεις 2011.
 97. Προσαρμογή της Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στις διατάξεις του Ν.3852/10.
 98. Εξέταση αιτήματος Μορφωτικού Συλλόγου Λαφυστίου.
 99. Έγκριση της 11/2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΑΟΛ.
 100. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χαιρώνειας.
 101. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής 1ου Λυκείου Λιβαδειάς.
 102. Απολογισμός οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγίας Τριάδας.
 103. Έγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011
 104. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων.
 105. Προγραμματισμός εκδηλώσεων ΠΑ΢ΣΧΑ 2011 και διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης για την πραγματοποίησή τους.
 106. Προγραμματισμός εκδηλώσεων εορτασμού του πολιούχου Αγίου Γεωργίου στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου και διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης για την πραγματοποίησή τους.
 107. Αποδοχή ποσού #226.277,70 €# από ΥΠ.ΕΣ. και κατανομή αυτού, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λεβαδέων.
 108. Αποδοχή ποσού #4.536,00€# από ΥΠΕΣΔΔΑ για την υλοποίηση του Προγράμματος του Σχολικού Τροχονόμου.
 109. ΢Συνομολόγηση νέος δανείου για την εξόφληση των ήδη συναφθέντων δανείων με το Τ.Π.& Δανείων, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθ. 49 του Ν. 3943/2011.
 110. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση υπογείων υποσταθμών από την ΔΕΗ Α.Ε.
 111. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την κατασκευή του έργου: ΚΑΤΑΣ΢ΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΡΚΥΝΑ ΕΩ΢Σ ΟΔΟ ΦΙΛΩΝΟΣ΢.
 112. Πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2011.
 113. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων.
 114. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων.
 115. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821.
 116. Διάθεση πίσσωσης ύψους 4.000,00 € για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ στις 5-6-2011.
 117. Διάθεση πίστωσης ύψους 5.000,00 € για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για το κάψιμο της ΔΑΥΛΕΙΑΣ (5-5-1943).
 118. Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2011.
 119. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως πολιτικού υπευθύνου του Δικτύου Υγείας του Δήμο Λεβαδέων, για την υλοποίηση του προγράμματος <<Υγιείς Πόλεις>> και ενός υπαλλήλου ως συντονιστή του προγράμματος.
 120. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων , αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 8 ΜW της εταιρείας Business Energy A.E. στην θέση Βερσενίκος του Δήμου Λεβαδέων.
 121. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων , του έργου CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΢ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ΢ΕΩΝ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣ΢Α & Σ΢ΙΑ Ο.Ε. στην θέση Μεγάλη Λούτσα του Δήμου Λιβαδειάς & Κοιν. Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων.
 122. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 46 του Ε.Π. ΘΣΗ με τίτλο << Δημοτική Πινακοθήκη Λιβαδειάς >>.
 123. Προτάσεις επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ( 5η Υ.Π.Ε.).
 124. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα << Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού >> και στη Δράση << Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής>>.
 125. « Έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου : « ΢ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑ΢ΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» .
 126. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ΢ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΞΟΝΑΣ΢ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ΢ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο ΢Συνοχής με κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας :40 Ανανεώσιμη Ενέργεια – Ηλιακή.
 127. Παραλαβή της Β’ Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης του Δήμου Λεβαδέων.
 128. Έγκριση εκτέλεσης δι’ αυτεπιστασίας του έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΛΑΦΥ΢ΣΤΙΟΥ (2011).
 129. Έγκριση εκτέλεσης δι’ αυτεπιστασίας του έργου: ΢ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΟΔΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ΢ & ΟΙΚΙΣ΢ΜΩΝ.
 130. Ένσταση της αναδόχου εταιρίας ΠΡΟΕΤ Α.Ε. κατά του 1ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΢ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ΢.
 131. Καθορισμός δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2011.
 132. Ανάκληση της 108/2011 απόφασης του Δ.Σ΢. και λήψη νέας που αφορά μην αποδοχή ποτού # 262.277,70 € # από ΥΠ.ΕΣ. και νέα κατανομή αυτού, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
 133. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
 134. Εγγραφή χρηματικής δωρεάς ποσού 3.000,00 € στον Προϋπολογισμό από την εταιρεία Καρφούρ Μαρινόπουλος, με τροποποίηση προϋπολογισμού.
 135. Διάθεση πίστωσης ύψους 6.000,00 € για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας Δήμος Λεβαδέων για το έτος 2011.
 136. Διάθεση πίσσωσης ύψους 2.000,00 € για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για τους εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα το 1944 στο Καλάμι Βοιωτίας.
 137. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εορταστικές εκδηλώσεις <<Πάσχα 2011>>.
 138. ΢Συγκρότησης 3μελους επιτροπής για χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών – Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
 139. Ορισμός ενός Δημοτικού ΢Συμβούλου και του αναπληρωτή του, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Δήμο Λεβαδέων στην Τακτική Γενική ΢Συνέλευση της Ελικώνας Παρνασσός (Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.).
 140. Έγκριση της 51/2011 απόφασης του Δ΢.Σ. της ΔΕΥΑΛ.
 141. Έγκριση της 52/2011 απόφασης του Δ.Σ΢. της ΔΕΥΑΛ.
 142. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
 143. Έγκριση Απολογισμού πρώην Κοινότητας Κυριακίου έτους 2009.
 144. Έγκριση Απολογισμού πρώην Δήμου Χαιρώνειας έτους 2010.
 145. Έγκριση Απολογισμού πρώην Δήμου Κορώνειας έτους 2010.
 146. «΢Συμμετοχή του Δ. Λεβαδέων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΕΠΑΝΑΔ».
 147. Θέσεις και απόψεις του Δ.Σ. επί της πρότασης του Υπουργείου Υγείας για το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς στα πλαίσια Διαβούλευσης.
 148. «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 15 / 2011 Απόφασης του Δημοτικού ΢Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων» .
 149. Διάθεση πίστωσης ύψους 1000,00 € για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Πολιούχου Αγίας Παρασκευής στον οικισμό Αγ. Παρασκευής Τοπικής Κοινότητας Κορώνειας την 25η και 26η -07-2011.
 150. Διάθεση πίστωσης ύψους 1000,00 € για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου Προφήτη Ηλία στην Τοπική Κοινότητα Κορώνειας την 19η και 20η -07-2011.
 151. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 152. Έγκριση εκτέλεσης έργου: « ΒΕΛΤΙΩ΢ΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑ » , με αυτεπιστασία , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3669/2008.
 153. Έγκριση εκτέλεσης έργου <<΢ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ>> , με αυτεπιστασία , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3669/2008.
 154. Έγκριση μελέτης του έργου : « Κατασκευή οδού Ρούμελης ( από την οδό Χαιρωνείας έως την οδό Άγιος Αθανάσιος ) .
 155. «Λήψη απόφασης για την αλλαγή φορέα υλοποίησης του έργου : « Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Κυριακίου».
 156. «Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης για έναρξη έργων στα πλαίσια του Ε.Π. «ΘΕ΢΢ΣΣΑΛΙΑΣ΢ – ΢ΣΤΕΡΕΑΣ΢ ΕΛΛΑΔΑΣ΢ –ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007 -2013 του άξονα προτεραιότητας 05 – «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής ΢Στερεάς Ελλάδας» και ΚΩΔΙΚΟΣ΢ ΘΕΜΑΤΟΣ΢ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ΢Σ 61 – « Ολοκληρωμένα ΢Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση».
 157. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων.
 158. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2011 του Δήμου Λεβαδέων λόγω κατάργησης των ΝΠΔΔ του Δήμου που ασκούσαν δραστηριότητες Κοινωνικής Προστασίας και την άσκηση πλέον των δραστηριοτήτων τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λεβαδέων».
 159. «Αναμόρφωση πρ/σμού τρέχουσας χρήσης με ενίσχυση Κ.Α. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων».
 160. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων στην Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με ποτάμια.
 161. «Επιχορήγηση συλλόγους«Σύλλογος Ελικωνίων Λιβαδειάς».
 162. «Καθορισμός και καταβολή, σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Λεβαδέων, του επιδόματος εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010».
 163. Διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την πραγματοποίηση εορτασμού της Πολιούχου της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Άννας την 25/7/2011.
 164. Διάθεση πίστωσης ποσού 3.700,00 € για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων της αναβίωσης του Αρβανίτικου Γάμου στην Τοπ. Κοιν. Αγίας Άννας την 13-08-2011.
 165. Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης με τίτλο : << ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣ΢Η ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ΢ >>.
 166. Έγκριση Απολογισμού πρώην Κοινότητας Κυριακίου έτους 2010.
 167. Έγκριση Απολογισμού πρώην Δήμου Δαύλειας έτους 2008.
 168. Έγκριση Απολογισμού πρώην Δήμου Δαύλειας έτους 2009.
 169. Έγκριση Απολογισμού πρώην Δήμου Δαύλειας έτους 2010.
 170. «Αναμόρφωση πρ/σμού τρέχουσας χρήσης με δημιουργία νέου Κ.Α.,βάσει του άρθρου 158 παρ.7 του Ν.3463/2006,για την προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυο άρδευσης στην τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου του Δήμου Λεβαδέων».
 171. Ορθή επανάληψη της 169/2011 απόφασης τος Δ.Σ΢., ως προς τον τίτλο του έργου.
 172. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 μέχρι 30-06-2011.
 173. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγ. Πνεύματος στην T.Κ. Αγ. Τριάδας.
 174. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εκδηλώσεις εορτασμού του πολιούχου Α γ. Γεωργίου Δημ Κοιν. Αγ. Γεωργίου Δήμου Λιβαδειάς (24-25/4/2011).
 175. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την εκδήλωση μνήμης Ολοκαυτώματος Κυριακίου στις 5/6/2011.
 176. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την εκδήλωση μνήμης Ολοκαυτώματος Δαύλειας στις 15/5/2011.
 177. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την εκδήλωση μνήμης για τους εκτελεσθέντες το 1944 στο Καλάμι Βοιωτίας στις 12/6/2011.
 178. Έγκριση εκτέλεσης δι΄ αυτεπιστασίας του έργου: ΢ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ΢ & ΟΙΚΙΣ΢ΜΩΝ.
 179. Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά στην κα Καλαντζή Κωνσταντίνα.
 180. «Διάθεση πίστωσης ύψους 7.000,00 ευρώ για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης Αυγούστου 2011 στην Τοπική Κοινότητα Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων (13-8-2011).
 181. Διάθεση πίστωσης ύψους 5.000,00 ευρώ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ΢ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ στις 26 & 27/8/2011.
 182. Διάθεση πίστωσης ύψους 1.000,00 ευρώ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ΤΟΠΙΚΗΣ΢ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ΢ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ΢ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ στις 29/8/2011.
 183. «Τροποποίηση του εταιρικού σχήματος του Επιχειρησιακού ΢Σχεδίου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΢ΣΧΕΔΙΟ Α΢ΣΤΙΚΗΣ΢ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ΢ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2013» ».
 184. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
 185. Ανάκληση της 152/2011 απόφασης του Δ.Σ΢. και λήψη νέας που αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 186. Λήψη απόφασης για την παράταση της αρδευτικής περιόδου, αντίστοιχη παράταση της απασχόλησης των υδρονομέων άρδευσης και αναπροσαρμογή της αποζημίωσης τους.
 187. Επικαιροποίηση της Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: << Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα >>.
 188. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα <<Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 >> στο Μέτρο 322.
 189. Έγκριση παράτασης για την εκτέλεση του έργου: Γεώτρηση, Δεξαμενή και εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Χαιρώνειας, Θούριου, Ακοντίου και Προσηλίου.
 190. Πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων << Τροφώνια 2011 >> και διάθεση συνολικής πίστωσης 50.000,00 € για την κάλυψη δαπανών πραγματοποίησης τους.
 191. Διαδικασία διευκόλυνσης εξόφλησης οφειλών προς το Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011.
 192. Μεταφορά χρημάτων και κλείσιμο λογαριασμών των καταργηθέντων ΝΠΔΔ που ασκούσαν δραστηριότητες Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας των πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν στον Δήμο Λεβαδέων.
 193. Αποδοχή ποσού # 240.926,00 € # του Προγράμματος ΢ΣΑΤΑ έτους 2011 (1η Δόση) για την εκτέλεση των έργων και κατανομή αυτού.
 194. Ανάκληση της 98/2011 απόφασης του Δ.Σ΢. και εκ νέου επιχορήγηση του συλλόγου << Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός ΢Σύλλογος Λαφυστίου >> για την πραγματοποιηθείσα 14η Έκθεση Γελοιογραφίας.
 195. Έγκριση της αριθμ. 6/2011 απόφασης του Δ.Σ΢. του Αθλητικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Λεβαδέων.
 196. Έγκριση της αριθμ. 14/2011 απόφασης του Δ.Σ΢. της Κ.Ε.Δ.Η.Λ.
 197. Έγκριση της αριθμ. 15/2011 απόφασης τος Δ.Σ΢. της Κ.Ε.Δ.Η.Λ.
 198. Έγκριση της απόφασης της Τ.Κ. Αγίας Τριάδας που αφορά τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων και τη βεβαίωση δικαιωμάτων περιόδου 2011.
 199. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στις Γενικές Συνελεύσεις της ΔΕΠΟΔΑΛ για το έτος 2011.
 200. Ορισμός εκπροσώπων για την συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης << Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
 201. Ορισμός επιτροπής (τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι και ένας υπάλληλος) της οποίας το έργο θα είναι η εξακρίβωση των υπεύθυνων δηλώσεων πού υποβλήθηκαν από τους κτηνοτρόφους της Δ.Κ. Λιβαδειάς.
 202. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικών Συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.
 203. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
 204. Έγκριση του απολογισμού-ισολογισμού του Δήμου Λεβαδέων οικονομικού έτους 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
 205. Ψήφισμα Δημοτικού ΢Συμβουλίου σχετικά με την διδασκαλία της β΄ Ξένης Γλώσσας με Δημοτικά και Γυμνάσια.
 206. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. περί αποδοχής των όρων της Ε.Τ.Α. για την παραχώρηση του Τουριστικού Περιπτέρου << Ξενία Λιβαδειάς >> στο Δήμο Λεβαδέων.
 207. Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών ΢Σταθμών .
 208. Παραλαβή της Γ΄ Φάσης της « Κυκλοφοριακής Μελέτης » του Δήμου Λεβαδέων .
 209. Λήψη απόφασης του Δ.Σ΢. που αφορά την έγκριση του ΢Σχεδίου Προγραμματικής Σ΢ύμβασης μεταξύ Δήμου Λεβαδέων και Δήμου Αλιάρτου και την σύναψη αυτής.
 210. « Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης – φακέλου στα πλαίσια του Ε.Π. «ΘE΢΢ΣΣΑΛΙΑΣ΢ – ΢ΣΤΕΡΕΑΣ΢ ΕΛΛΑΔΑΣ΢ –ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007 -2013 του άξονα προτεραιότητας 08 – «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα ΢Στερεάς Ελλάδας» και ΚΩΔΙΚΟΣ΢ ΘΕΜΑΤΟΣ΢ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ΢ 57 – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΢ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩ΢ΣΗ ΤΟΥΡΙ΢ΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ΢ΣΙΩΝ».
 211. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝ΢ΣΕΙΣ΢ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ (ΠΕ΢ΣΟΝΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ, ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΦΙΛΩΝΟΣ΢)».
 212. Εγγραφή χρηματικής δωρεάς ποσού 15.000,00 € στον Προϋπολογισμό από την Τράπεζα Attica Bank, για την διοργάνωση εκδηλώσεων Τροφώνια 2011 με τροποποίηση προϋπολογισμού.
 213. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Αυγούστου Τ.Κ. Χαιρώνειας στις 13/8/2011.
 214. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Αυγούστου Τ.Κ. Αγίας Άννας (Αρβανίτικος Γάμος) στις 13/8/2011.
 215. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ΑΥΓΟΥ΢ΣΤΟΥ Δημ. Κοινότητας ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ στις 26 ΚΑΙ 27/8/2011.
 216. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Τοπικής Πανήγυρης Δημ. Κοινότητας ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ στις 29/8/2011.
 217. Λήψη απόφασης υποβολής – φακέλου στα πλαίσια του Ε.Π. << Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη >> του Άξονα προτεραιότητας 1 – << Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας >> και Κωδικός Θέματος Προτεραιότητας 43 – Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας >>.
 218. «Αποκομιδή απορριμμάτων στις Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες Χαιρώνειας και Δαύλειας».
 219. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ΢Η ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑ΢ΣΤΑΣ΢Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ΢ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ» από το Ε΢ΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΠΕΡΑΑ.
 220. Ανάθεση Λειτουργίας του έργου : « Μελέτη – Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Δαύλειας».
 221. Καθορισμός τόπου, χρόνου και τρόπου τέλεσης της Εμποροπανήγυρης και συγκρότηση Επιτροπής για το έτος 2011.
 222. Έγκριση παραλαβής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργο : Περιβαλλοντική Αποκατάσταση (ΧΑΔΑ) Δ.Δ. Παρορίου.
 223. Έγκριση παραλαβής της : << ΕΚΠΟΝΗ΢ΣΗΣ΢ ΤΕΧΝΙΚΗΣ΢ ΜΕΛΕΤΗΣ΢ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ΢ ΑΠΟΚΑΤΑ΢ΣΤΑ΢ΣΗΣ΢ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΢ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΡΜΠΑΚΙ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ΢ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ >> .
 224. Έγκριση παραλαβής της : << ΕΚΠΟΝΗ΢ΣΗΣ΢ ΜΕΛΕΤΗΣ΢ ΑΠΟΚΑΤΑ΢ΣΤΑ΢ΗΣ΢ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΢ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΡΜΠΑΚΙ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ΢ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ >> .
 225. Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 69/2011 Τεχνικής Μελέτης του έργου με τίτλο : Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι πρώην Κοινότητας Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου.
 226. Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης – φακέλου στα πλαίσια της 18ης Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος << Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 >>.
 227. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:<< Ανάπλαση Δημοτικών Οδών Λάππα –Τσόγκα >>.
 228. Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:<< Εκσυγχρονισμός Δεξαμενών Ύδρευσης Δήμος Χαιρώνειας >>.
 229. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού και Τακτοποιητικού) του υποέργου:<< Κατασκευή ΧΥΤΑ Δήμου Λεβαδέων Β΄ Φάση – 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας >>.
 230. Έγκριση της υπ ΄αριθμ. 11/2011 απόφασης της Τ.Κ. Δαύλειας, που αφορά την παράταση χρόνου μισθώματος ακινήτου, στέγασης του ΚΑΠΗ Δαύλειας.
 231. Έγκριση της 205/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης με ενίσχυση υπαρχόντων Κ.Α. ή δημιουργία νέων.
 232. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εορταστικές εκδηλώσεις της πολιούχους Αγ. Παρασκευής στον Οικισμό Αγ. Παρασκευής Τ.Κ. Κορώνειας.
 233. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εορταστικές εκδηλώσεις του Πολιούχο Προφήτη Ηλία στην Τοπικής Κοινότητας Κορώνειας.
 234. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο τελών άρδευσης – ύδρευσης της χρονικής περιόδου 2005-2010 της Τ.Κ. Χαιρώνειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
 235. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο τελών άρδευσης – ύδρευσης της χρονικής περιόδου 2005-2010 της Τ.Κ. Χαιρώνειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
 236. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
 237. Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά στην κα Τσούτσα Παναγιούλα.
 238. Αποδοχή ποσού 75.425,90 € από ΥΠ.ΕΣ. και κατανομή αυτού, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λεβαδέων.
 239. Έγκριση της 208/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης με μείωση υπαρχόντων Κ.Α.
 240. Έγκριση της 21/2011 απόφασης τος Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.
 241. Εξέταση αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων που αφορά την παράσταση των δημοτικών συμβούλων ή και δημοτών στις συνεδριάσεις της ΔΕΥΑΛ και των λοιπών Ν.Π. του Δήμου Λεβαδέων.
 242. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους εργαζομένους στους Ο.Τ.Α.
 243. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης προς τους εργαζομένους του Προγράμματος << Βοήθεια στο Σπίτι >>.
 244. Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης – φακέλου στα πλαίσια της 4.7 Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος << Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη >> του ΥΠΕΚΑ.
 245. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ΢ ΕΛΛΑΔΑΣ΢ 2007-2013» στο Μέτρο 321.
 246. Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης με τίτλο : <<ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΢ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ (ΘΕΣ΢Η ΛΑΚΑ Ο΢ΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ) >>.
 247. Έγκριση της 233/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον έλεγχο υλοποίησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης με ενίσχυση υπαρχόντων Κ.Α. ή δημιουργίας νέων.
 248. Διακοπή της εκπόνησης της μελέτης :<< Μελέτη Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων & Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Οικισμών του Δήμου Κορώνειας Ν.Βοιωτίας >>.
 249. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα << Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 >> στο Μέτρο 322.
 250. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα << Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 >> στο Μέτρο 322.
 251. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα << Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 >> στο Μέτρο 322.
 252. Έγκριση << Μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Τ.Κ Ανθοχωρίου >> και της επιμέρους με τίτλο : << Βελτίωση και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρου Τ.Κ. Ανθοχωρίου >>.
 253. Έγκριση << ΜΕΛΕΤΗΣ΢ ΢ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ΢ ΘΕΩΡΗΣΗΣ΢΢ ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ΢ Σ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ΢ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ΢Σ΢ T.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ΢ >> ΚΑΙ ΤΗΣ΢ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : « ΒΕΛΤΙΩ΢ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ΢ ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ΢ ΧΩΡΩΝ T.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑ΢Σ » .
 254. Έγκριση << ΜΕΛΕΤΗΣ ΢ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ΢ ΘΕΩΡΗ΢ΣΗΣ΢ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ΢ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ΢ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ΢Σ΢ T.Κ. ΑΓΙΑΣ΢ ΑΝΝΑΣ΢ >> ΚΑΙ ΤΗΣ΢ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ΢ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : « ΒΕΛΤΙΩ΢ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ΢ ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ΢ ΧΩΡΩΝ T.Κ. ΑΓΊΑΣ΢ ΑΝΝΑΣ » .
 255. Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα << Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 >> στο Μέτρο 321.
 256. Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: << Αγροτική Οδοποιία στη Δ.Ε. Δαύλειας (Δαύλεια – Παρόρι).
 257. Έγκριση ΟΡΘΗ΢Σ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ΢Σ του 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου:<< ΑΝΑΠΛΑΣ΢Η ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΠΠΑ – ΤΣ΢ΟΓΚΑ >>
 258. «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κατάλογο τελώ άρδευσης ύδρευσης της χρονικής περιόδου 2010 της Δημοτικής Κοινότητας Κορώνειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού».
 259. Έγκριση Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λεβαδέων.
 260. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 μέχρι την 30/09/2011.
 261. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού ΢Συμβουλίου Λεβαδέων.
 262. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων που παραχωρούνται για την διενέργεια διαφημίσεων.
 263. Έγκριση εκτέλεσης έργου << Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων >>, με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3669/2008.
 264. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τελικού & Τακτοποιητικού) του έργου : «Επισκευή Αντλητικού ΢Συγκροτήματος Άρδευσης Γεώτρησης στην θέση Καραμέτ T.Κ. Θουρίου».
 265. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου : «Αγροτική Οδοποιία Ρωμέϊκου».
 266. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου : ««Αγροτική Οδοποιία Λαφυστίου».
 267. Έγκριση φακέλου του έργου : «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Κ. Κυριακίου».
 268. Έγκριση φακέλου του έργου : «Μελέτη Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Χαιρώνειας».
 269. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : « Διαμόρφωση χώρου για την λειτουργία Εμποροπανήγυρης».
 270. Έγκριση της 258/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λεβαδέων.
 271. Έγκριση της 259/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τροποποιήσεις Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λεβαδέων.
 272. Έγκριση της 248/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον έλεγχο υλοποίησης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης με ενίσχυση υπαρχόντων Κ.Α. ή δημιουργία νέων.
 273. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Ελικώνας Παρνασσός ( Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. )
 274. Έγκριση της απόφασης 30/2011 του Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.
 275. Μεταβίβαση άδειας παραγωγού λαϊκής αγοράς, λόγω παραίτησης του δικαιούχου.
 276. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 277. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σε οφειλέτες της Δημοτικής Κοινότητας Κορώνειας που απορρέουν από τέλη άρδευσης ύδρευσης.
 278. «Επιστροφή χτημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».
 279. Έγκριση της απόφασης 34/2011 του Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.
 280. Έγκριση της απόφασης 37/2011 του Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.
 281. Έκδοση ψηφίσματος για τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου.
 282. Έκδοση ψηφίσματος για στήριξη των πολιτών έναντι στην επιβολή έκτακτων τελών και εισφορών
 283. Έγκριση της 331/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
 284. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο μήνες, για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Λεβαδέων.
 285. ΢Συγχώνευση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Δήμου Λεβαδέων.
 286. Αποκομιδή απορριμμάτων στις Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες Χαιρώνειας και Δαύλειας.
 287. Έγκριση εκτέλεσης έργου: «΢Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Αγ. Άννας» με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3669/2008.
 288. Έγκριση εκτέλεσης έργου: «΢Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας» με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3669/2008.
 289. Έγκριση παραλαβής της εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ΢ ΑΠΟΚΑΤΑ΢ΣΤΑ΢ΣΗΣ΢ ΧΥΤΑ».
 290. Έγκριση παραλαβής της εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ».
 291. Έγκριση παραλαβής της εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑ΢ΣΤΑ΢ΣΗΣ΢ ΧΥΤΑ».
 292. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑ΢ΣΤΑ΢ΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ΢», αναδόχου Ηλία Βαρελά
 293. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ΢».
 294. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑ΢ΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΙΣΧ΢ΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΡΚΥΝΑ ΕΩ΢ ΟΔΟ ΦΙΛΩΝΟΣ΢».
 295. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩ΢ΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.ΔΑΥΛΕΙΑΣ΢».
 296. Έγκριση 2ου ΑΠΕ Τελικού & Τακτοποιητικού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣ΢Η ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ΢ ΧΩΡΩΝ».
 297. Έγκριση 2ου ΑΠ (Τακτοποιητικού) για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡ΢ΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΢ΣΤΑΘΜΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
 298. Έγκριση της 295/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
 299. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις Πολιτιστικές, Μορφωτικές και Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις «Τροφώνια 2011» του Δ. Λεβαδέων.
 300. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εορταστικές εκδηλώσεις της πολιούχου στην Τοπ. Κοιν. Αγ. Άννας.
 301. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τελικού & Τακτοποιητικού) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩ΢ΣΗ ΥΦΙ΢ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΑΦΥ΢ΣΤΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
 302. Έγκριση της 394/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
 303. Επέκταση περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΛ στα όρια του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων που συμπεριλαμβάνει τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους Λεβαδέων, Χαιρώνειας, Δαύλειας, Κορώνειας και Κοινότητας Κυριακίου.
 304. Έγκριση της 330/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την: “Απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων , απαιτήσεων , υποχρεώσεων και των διαθέσιμων χρηματικών ποσών των καταργηθέντων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ,που ασκούσαν δραστηριότητες Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης και Παιδείας των πρώην ΟΤΑ που συνενώθηκαν στο Δήμο Λεβαδέων”.
 305. Έγκριση της 397/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Τροποποιήσεις Προϋπολογισμού και Προγράμματος ΢Σ.Α.Τ.Α. έτους 2011 Δήμου Λεβαδέων.
 306. Αποδοχή ποσού 44.750,00€ από το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πιστώσεις ΢ΣΑΤΑ ΢ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2011- 1η κατανομή) που αφορά την επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λεβαδέων και κατανομή αυτού στις ΢σχολικές Επιτροπές.
 307. Αποδοχή ποσού 488.422,00€ του προγράμματος Σ΢ΑΤΑ 2011, -Β & Γ Δόση για την εκτέλεση των έργων και κατανομή αυτού.
 308. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2012.
 309. Έγκριση μελέτης του έργου: «Ανακατασκευή Ξενία Λιβαδειάς».
 310. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Αγίου Γεωργίου» με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3669/2008
 311. Έγκριση παραλαβής της εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Υδραυλικής Μελέτης Αποκατάστασης ΧΥΤΑ».
 312. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση του οδικού άξονα Δαύλειας – Παρορίου».
 313. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τελικού & Τακτοποιητικού) του έργου: «΢Συντήρηση Επισκευή Αρδευτικών ΢συστημάτων Ρωμέϊκου (2011).
 314. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τελικού & Τακτοποιητικού) του έργου: «΢Συντήρηση Επισκευή Αρδευτικών συστημάτων Λαφυστίου (2011).
 315. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τελικού & Τακτοποιητικού) του έργου: «Κατασκευή Αντλιοστασίου ΑΚ4 στην T.Κ. Ακοντίου».
 316. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «΢Σύνδεση Παροχών Αποχέτευσης Δ.Δ. Δαύλειας».
 317. Έγκριση 4ου Τακτοποιητικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Τιμίου Προδρόμου και Παράδρομων στην Κοινότητα Κυριακίου».
 318. Έγκριση 8ου ΑΠΕ του έργου: «Δίκτυο Κοινοχρήστων Χώρων Κέντρου».
 319. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. περί μετονομασίας οδού του Δήμου Λεβαδέων, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 242/2009 απόφασης του.
 320. Λήψη απόφασης του Δ.΢Σ. που αφορά την: « Χωροθέτηση και τα προβλήματα των αιολικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις προσφυγές κατά των αποφάσεων των αιολικών σταθμών».
 321. ΢Συγκρότηση επιτροπών του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2012- α) Διενέργειας διαγωνισμών, β) Αξιολόγησης αποτελεσμάτων – διαγωνισμών και απ΄ ευθείας ανάθεσης προμηθειών.
 322. Ορισμός επιτροπής για την εκτίμηση της καταλληλότητας των προς αγορά μίσθωση υπό του Δήμου πραγμάτων ή ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους.
 323. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωτή αυτού, στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών βάσει του Π.Δ/τος 28/80 για το έτος 2012.
 324. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής περί καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν πλέον αξία, για το έτος 2012.
 325. ΢Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή υλικών – ειδών του ΕΚΠΟΤΑ , για το έτος 2012.
 326. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που διενεργούνται βάσει του Π.Δ/τος 270/81 για το έτος 2012.
 327. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός τεχνικού υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους ως μέλη Επιτροπής Παραλαβής μικτών έργων για το έτος 2012.
 328. Συγκρότηση επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2012.
 329. Ανάθεση στην ΕΑ΢ΣΥ της εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων , για την χρονική περίοδο από 1/1/2012 – 31/12/2012.
 330. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
 331. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων ελεγχόμενης παράνομης στάθμευσης λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
 332. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών 0.5% επί των ακαθαρίστων εσόδων λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
 333. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών λαϊκής αγοράς λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
 334. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο μισθώματος θαλασσίων εκτάσεων λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
 335. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης της Τ.Κ. Δαύλειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
 336. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών ύδρευσης της Δ.Κ. Κορώνειας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού.
 337. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη HENDRY LESLIE από κατάλογο εσόδων τροφείων παιδικών σταθμών χρήσης περιόδου 2010-11 της Δ.Κ. Λιβαδειάς.
 338. Έγκριση της 62/2011 απόφασης του ΔΣ τος Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.
 339. Άρση της αριθμ. Πρωτ. 10009/31-12-2010 Ειδικής Δήλωσης διακοπής εργασιών και επανέναρξη του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ΢ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣ΢ΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ΢ ΢ ΕΣ΢ΩΤΕΡΙΚΗΣ΢ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ΢ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩ΢ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ΢ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ΢ ΠΑΡΕΜΒΑ΢ΣΕΙΣ΢ ΢ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΊΑΣ΢ ΑΝΝΑ΢Σ».
 340. Άρση της αριθμ. Πρωτ.10006/31-12-2010 Ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών και επανέναρξη του έργου: «ΑΝΑΠΛΑ΢ΣΕΙΣ ΢ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΓΊΑΣ΢ ΤΡΙΑΔΑΣ΢».
 341. Έγκριση της 454/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά την «Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Προγράμματος Σ΢.Α.Τ.Α. έτους 2011».
 342. Έγκριση της 455/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά την «Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Προγράμματος Σ.Α.Τ.Α. Σχολείων έτους 2011 Δήμου Λεβαδέων ».
 343. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2011, Προϋπολογισμού χρήσης 2011 και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2011 Δήμου Λεβαδέων» .
 344. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2012 » .
 345. « Αποδοχή ποσού { 363.594,00€ } του Προγράμματος ΢Σ.Α.Τ.Α. έτους 2011 (4η δόση ) για την εκτέλεση των έργων , και κατανομή αυτού » .
 346. Έγκριση της 456/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά την «Τροποποίηση Προϋπολογισμού για την εγγραφή της Σ.Α.Τ.Α. 2011 για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων Τεχνικού Προσωπικού του Δήμου ».
 347. «Αποδοχή ποσού 14.253,00€ από Υπουργείο Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2011) που αφορά την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων Τεχνικού Προσωπικού του Δήμου » .
 348. «Αποδοχή ποσού 37.150,00€ από Υπουργείο Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( πιστώσεις Σ΢.Α.Τ.Α. ΢ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2011 – 2η κατανομή) που αφορά την Επισκευή -΢Συντήρηση ΢σχολικών Κτιρίων και κατανομή αυτού» .