Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2024

Απόφαση Τίτλος
137-2024Γνωμοδότηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΙΣΤΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ( ΚΑΡΤ ) ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ», στη θέση «ΠΛΑΛΙΣΤΡΑ», της κτηματικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Λιβαδειάς, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με φορέα του έργου την ατομική επιχείρηση «ΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ». (Η 216/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
136-2024Συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στο Πανελλήνιο μουσικό φεστιβάλ στην Καστοριά.
135-2024Παραχώρηση χρήσης σχολικών αιθουσών του 9ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών από το Δήμο Λεβαδέων (Η 5/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ).
134-2024Συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων
133-2024Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του του έργου «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
132-2024Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
131-2024Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση νεκροταφείου Δ.Κ Αγίου Γεωργίου».
130-2024Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Κερασούντος στη Λιβαδειά.
129-2024Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων οικον. Έτους 2024 (Η αριθμ. 213/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
128-2024Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 9ης έως και 11ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023
127-2024Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων ως νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)και εξουσιοδότηση υπογραφής Δημάρχου για την ένταξη.
126-2024Ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου μας στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2024
125-2024Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
124-2024Διάθεση θέσεων μαθητευομένων Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Λεβαδέων κατά το σχολικό έτος 2024-2025
123-2024Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Σωματείου με την επωνυμία Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) και του Δήμου Λεβαδέων
122-2024Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης.
121-2024Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
120-2024Έγκριση 4ης Παράτασης του έργου «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ- ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)».
119-2024Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση Μελετών και Τεύχων Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων».
118-2024Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘’ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ’’ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ»
117-2024Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
116-2024Ανανέωση – επέκταση της αριθμ. 12554/19.07.2022 Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Λεβαδέων και της εταιρείας “ΚΑΤΣΙΑΒΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ Ο.Ε.
115-2024Εφαρμογή εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Λεβαδέων στο τμήμα της οδού Διστόμου από την οδό Χρ.Παλαιολόγου έως την οδό Δελφών (Η 158-2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής).
114-2024Έγκριση 2ης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο « ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
113-20244η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (Η 162/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων)
112-2024Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 4η ,5η 6η 7η και 8η (Λογοδοσίας) του 2024
111-2024Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού πλησίον των εγκαταστάσεων Βεκίλη στην Περιφερειακή οδό.
110-2024΄Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου έτους 2024. (Απόφαση 140/2024 Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων)
109-20243η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (Απόφαση 141/2024 Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων)
108-2024Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων για την επικαιροποίηση του μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων .
107-2024Εκλογή ( Επιλογή ) Υδρονομέων Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2024
106-2024Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων ΄Εργων οικονομικού έτους 2024 (Απόφαση 139/2024 Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων)
105-2024Ονοματοδοσία ανωνύμου οδού στην Κοινότητα Μαυρονερίου σε οδό «πατέρα Νικολάου Τάσσιου»
104-2024Ίδρυση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο Δήμο Λεβαδέων
103-2024Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Λεβαδέων επί των οδών Κυριακίου – παρόδου οδού Κυριακίου. (Απόφαση 124/2024 Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων)
102-2024Έγκριση 2ης Παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΤΗΣ ΤΗΣ 5ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019»
101-2024Έγκριση σύναψης Σχεδίου και Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Λεβαδέων, που αφορά τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων για την αρδευτική περίοδο 2024 και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
100-2024Λήψη απόφασης επί αιτήματος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για χρήση Κοινόχρηστου χώρου στον πεζόδρομο Μπουφίδου 40 στην Λιβαδειά. (Απόφαση 125/2024 Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων)
99-2024Παράταση της μίσθωσης ακινήτου, ως “Επιχείρηση Εστίασης και Αναψυχής” που βρίσκεται στη θέση “Αρβανίτσα” της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου
98-2024Καθορισμός ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθηκεύσεως των αντικειμένων που αφαιρούνται από την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024 και εφεξής. (Απόφαση 121/2024 Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων)
97-2024Έγκριση παράτασης της υπ΄ αριθμ. 19562/01-10-2020 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ {ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ LPG} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» .
96-2024Καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μιας θέσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της Πλ. Εθνικής Αντίστασης, στην Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς
95-2024Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων για τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FRONTSH1P
94-2024Έγκριση Παράτασης του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα»
93-2024Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αναπαλαίωσης κτιρίου επί της οδού Γρηπονησιώτου»
92-2024Τοποθέτηση κάδων ανακυκλούμενων και επαναχρησιμοποιούμενων ειδών ένδυσης και υπόδησης. . (Η 102/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
91-2024Τοποθέτηση κοντέινερ κάδων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. (Η 103/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
90-2024Οργάνωση και λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση « Παλιομηλιά » Ελικώνα για το έτος 2024
89-2024Έγκριση παραχώρησης χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Λεβαδέων προς κοινή χρήση με την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας για την αρδευτική περίοδο 2024
88-2024Έναρξη – λήξη αρδευτικής περιόδου 2024 και καθορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων
87-2024«Έγκριση αιτήματος συνδιοργάνωσης ΠΑΣΧΑ 2024 στο Δήμο Λεβαδέων με την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας – ΟΠΑΣΤΕ»
86-2024Λήψη απόφασης για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
85-2024Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της δομής Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων, ενταγμένης στην Πράξη με τίτλο «Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Λεβαδέων» με Κωδικό ΟΠΣ 6002286 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
84-2024Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της δομής Συσσιτίου Δήμου Λεβαδέων, ενταγμένης στην Πράξη με τίτλο «Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Λεβαδέων» με Κωδικό ΟΠΣ 6002286 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
83-2024Επικαιροποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λεβαδέων, ενταγμένης στην Πράξη με τίτλο «Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Λεβαδέων» με Κωδικό ΟΠΣ 6002286 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
82-2024Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων που είναι ενταγμένο στην Πράξη με τίτλο «Συνέχιση του Κέντρου Κοινότητας και κινητής μονάδας Δήμου Λεβαδέων με κωδικό ΟΠΣ 6003089 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027
81-2024Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης της δομής “ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ”
80-2024Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης της δομής “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ”
79-2024Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης της δομής “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ”
78-2024Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Λεβαδέων
77-2024Γνωμοδότηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- (ΣΑΗΕ) ΙΣΧΥΟΣ 200MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΧΟΥΝΗ΄΄ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», ΠΕ Βοιωτίας , Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της Εταιρείας (C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.). (Η 83-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
76-2024Έγκριση (2ης) παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου: «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)»
75-2024Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς»
74-2024Έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ»
73-2024Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2024 (88/2024 Απόφαση Δ.Ε).
72-2024Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2024 (Η αριθμ. 81& 87 /2024 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής)
71-2024Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Λεβαδέων
70-2024: Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 27,28,29 & 30 του 2023 καθώς και 1,2,3 του 2024
69-2024Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων που με την υπογραφή του θα δεσμεύσει τον Δήμο στην Τράπεζα Eurobank, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς των ταμειακών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.ΔΗ.Λ.), σε λογαριασμό του Δήμου και κλεισίματος των λογαριασμών αυτών.
68-2024Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της από 01.06.2023 Προγραμματικής Σύμβασης για το Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ»
67-2024Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την συνδιοργάνωση από τον Δήμο και διάφορους αθλητικούς φορείς μεταξύ των οποίων και τον ΑΚΟΛ , του 1ου Ποδηλατικού Αγώνα δρόμου αντοχής και ατομικής χρονομέτρησης στη Λιβαδειά.(Η αριθμ.59/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
66-2024Διατήρηση ή μη της θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της κεντρικής πλατείας στην Κοινότητα Λιβαδειάς. (Η 52/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
65-2024΄Eγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης περί καθορισμού Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων προς παραχώρηση χρήσης για το έτος 2024.(Η αριθμ.38/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
64-2024Τοποθέτηση ή μη μικρού εικονοστασίου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Καραγιαννοπούλου 123 (Η 53/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
63-2024Έγκριση παράτασης του έργου: “Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας”
62-2024Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΑΚΡΕΣΙ” »
61-2024Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στο δρόμο Λιβαδειάς Λαφυστίου (έναντι οικίας Ε. Καρόκη)
60-2024Kάλυψη της επιπλέον δαπάνης του έργου με τίτλο “Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων”.
59-2024Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. Έτους 2024
58-2024Παροχή αιγίδας και συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στον “23ο ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΑΘΛΟ”
57-2024Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού
56-2024Έγκριση παράτασης του έργου : “Αποκατάσταση οδού πρόσβασης στην Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ περιοχής οικισμού Παναγίας Καλαμιώτισσας”
55-2024Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα >>.
54-2024Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ>>
53-2024Έγκριση παράτασης του έργου «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ(ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)»
52-2024Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
51-2024Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ »
50-2024Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου : « ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ»
49-2024Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»
48-2024Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων – αντιρρήσεων σε βεβαιωμένες παραβάσεις Κ.Ο.Κ από τη Δημοτική Αστυνομία
47-2024Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD-LEADER.
46-2024Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ »
45-2024Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων με τον αναπληρωτή του στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πρόταση Ζωής » .
44-2024Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων με τον αναπληρωτή του στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».
43-2024Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων με τον αναπληρωτή του στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
42-2024Ορισμός Προέδρου και μελών (εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων) Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λεβαδέων.
41-2024Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων
40-2024Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων
39-2024Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ
38-2024Καθορισμός δικαιωμάτων και τελών των ποιούμενων χρήσης δημοτικών ακινήτων για το έτος 2024 και εφεξής.(Η αριθμ. 34/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
37-2024Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων οικον. Έτους 2024 (Η αριθμ. 36/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
36-2024Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2023 (Η αριθμ. 37/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής)
35-2024Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων και των αναπληρωτών αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε Ο.Τ.Α
34-2024Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και συνεδρίαση
33-2024Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου : «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 74,85253 MW ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΄΄ΦΑΣΑΣ΄΄ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ , ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ,ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΄΄ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.΄΄ ( -2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής).
32-2024Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς στην ιδιοκτησία του Νικόλαου Ψαρόμυαλου και της ανήλικης κόρης του Σίβυλλας Ψαρομυάλου, που βρίσκεται στο ΟΤ 291, χώρου προβλεπόμενου για κοινόχρηστο χώρο, λόγω παρέλευσης δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς κατ’ εφαρμογή των αρθρ. 88 του Ν. 4759/20 (32/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
31-2024Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς στην ιδιοκτησία Μιλτιάδη Σωτήρχαινα που βρίσκεται στο ΟΤ 421, χώρου προβλεπόμενου για παιδική χαρά, σε συμμόρφωση της υπ’ αριθ. 64/2012 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς κατ’ εφαρμογή των αρθρ. 88 του Ν. 4759/20 (31/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
30-2024Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς στην ιδιοκτησία Ιωάννη Καρατζά, κληρονόμων Χρήστου Καρατζά και κληρονόμων Γεωργίου Καρατζά που βρίσκεται στο ΚΧ 370, χώρου προβλεπόμενου για κοινόχρηστο χώρο- πρασίνου, σε συμμόρφωση της υπ’ αριθ. 114/30-06-2003 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς κατ’ εφαρμογή των αρθρ. 88 του Ν. 4759/20 (30/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
29-2024Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς ιδιοκτησίας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. που βρίσκεται στην πινακίδα 9Ν σε χώρο προβλεπόμενο για ανέγερση Εκκλησίας , λόγω δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς κατ΄εφαρμογή των άρθρων 88 του Ν. 4759/2020 (8-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής).
28-2024Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς ιδιοκτησιών Ειρ. Πανταζή , Αγγελ. Κόντου & Βασιλικής Π. Καρκάνα που βρίσκεται στο Χ.Π. 569 , χώρου προβλεπόμενου για κοινόχρηστο χώρο – πρασίνου λόγω αυτοδίκαιης απαλλοτρίωσης κατ΄εφαρμογή των άρθρων 88 του Ν. 4759/2020 (7-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής).
27-2024Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς ιδιοκτησίας Ελένης συζ. Κων/νου Ιωάννου που βρίσκεται στο Χ.Π. 397 & ΟΤ 396 , σε συμμόρφωση της υπ΄αριθ. 167/2008 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς κατ΄εφαρμογή των άρθρων 88 του Ν. 4759/2020 (6 -2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής).
26-2024Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
25-2024Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο « ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
24-2024Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ».
23-2024Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση Μελετών και Τεύχων Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων.
22-2024Έγκριση της Συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην Πρόσκληση για την Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ/ΒΑΑ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020»(ΣΒΑΑ), καθώς και την υποβολή επικαιροποιημένων ΣΒΑΑ, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027- Τροποποίηση και Συμπλήρωση της 278/2023 Απόφασης του Δήμου Λεβαδέων»
21-2024Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες» της Πράξης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ – ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2025» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5199972
20-2024Ορισμός υπευθύνων διαχείρισης λογαριασμών Δήμου Λεβαδέων για έργα του ΠΔΕ και εξουσιοδότηση Π.Ο.Υ
19-2024Συγκρότηση Επιτροπής για ορισμό μελών της Επιτροπής Εκτίμησης των προς μίσθωση & εκποιήσεως ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 , για το έτος 2024
18-2024Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, σύμφωνα με το ΠΔ/μα 270/81, για το έτος 2024
17-2024Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στις Γενικές Συνελεύσεις της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε ΟΤΑ
16-2024Καθορισμός περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα , ο οποίος θα συμμετέχει με εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Λ
15-2024Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων για τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδος
14-2024Παραχώρηση τάφου στο νεκροταφείο Αγίου Λαζάρου της Κοινότητας Λιβαδειάς
13-2024Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2024.
12-2024Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2024
11-2024Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην Τακτική (24η) Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” (ΟΑΣΕ ΑΑΕ) και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή αυτού .
10-2024Απόφαση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER 2023-2027, που θα υλοποιηθεί στην περιοχή Παρνασσού-Οίτης από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” (ΟΑΣΕ ΑΑΕ)
9-2024Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ», για τη δημοτική περίοδο 2024-2028
7-2024Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων με ίδια μέσα και έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών σε τρίτους με δημόσια σύμβαση , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , όπως ισχύει .
8-2024Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή αυτού
6-2024Ορισμός δημοτικού συμβούλου μειοψηφίας, που δεν εκπροσωπείται στη Δημοτική Επιτροπή.
5-2024Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 23ης έως και 26ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023
4-2024Συζήτηση για την Αναμόρφωση του Δικαστικού Χάρτη της χώρας και ενδεχόμενες επιπτώσεις για το Πρωτοδικείο Λιβαδειάς- Έκδοση σχετικού ψηφίσματος .
3-2024Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
2-2024Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 2-1-2024 έως 30-6-2026.
1-2024Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) για το χρονικό διάστημα από 2-1-2024 έως 30-6-2026.