Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Απόφαση Τίτλος
158-2022« Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών κ Σηφάκη Αντώνιο για τον δικαστικό χειρισμού υπόθεσης και ειδικότερα της εκ νέου προσφυγής ( σύνταξη- κατάθεση Αιτήσεως Ακυρώσεως ) στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά της Βεβαίωσης Παραγωγού υπ΄αριθμ. 4233/2021 για αιολικό σταθμό στην θέση ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ – ΤΖΑΡΑ» της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων , η οποία δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό τόπο της ΡΑΕ στις 24-6-2022 .
157-2022Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η δια περιφοράς συνεδρίαση
156-2022Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού Έτους 2023.
155-2022Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Λεβαδέων οικονομικού Έτους 2023
129-2022Έγκρισης δαπάνης ταφής απόρου δημότη
128-2022Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η δια περιφοράς συνεδρίαση
127-2022Μερική τροποποίηση της αριθμ. 334/16.10.2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων » , ως προς τα υποχρεωτικώς οριζόμενα μέλη από την Β/θμια Εκπαίδευση Ν. Βοιωτίας
126-2022Μερική τροποποίηση της αριθμ. 332/16.10.2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων » , ως προς τα υποχρεωτικώς οριζόμενα μέλη από την Α/θμια Εκπαίδευση Ν. Βοιωτίας.
125-2022Συμμετοχή του Δήμου στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 31-10-2022 της εταιρείας “ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” & ορισμός εκπροσώπου
124-2022Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022 (Η αριθμ. 5/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής)
123-20229η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης ( Η Απόφαση 303/2022 της Ο.Ε )
122-2022Συζήτηση-ενημέρωση και έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας με αφορμή το πρωτοφανές περιστατικό της Δευτέρας με την πολύωρη διακοπή ρεύματος στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς την 24/10/2022.
154-202211η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (Η αριθμ. 362/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
153-2022Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023 ( Η υπ΄ αριθμ 8/2022 Εκτελεστικής Επιτροπής )
152-2022Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022 ( Η υπ΄ αριθμ 7/2022 Εκτελεστικής Επιτροπής )
151-2022Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η δια περιφοράς συνεδρίαση
150-2022Έγκριση αιτήματος για παραχώρηση του πεζόδρομου Ορφέως ( χώρου πρώην ΚΤΕΛ ) στον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς για τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού
149-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο ««Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 16 MW, στην θέση «Μακρυά Ράχη», της Δ.Ε. Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων και της Δ.Ε. Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» της εταιρείας «B.ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ»
148-2022Καθορισμός των προς ενοικίαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2023
147-2022Παράταση της προσωρινής μετακίνησης του χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς οδού Γιαννούτσου στη Λιβαδειά, στην δημοτική οδό Ρούμελης στη Λιβαδειά έως την 28-02-2023 , λόγω υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)»
146-2022Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας.
145-2022Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023 ( Η υπ΄αριθμ.6/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής )
144-2022Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για έργα του ΠΔΕ.
143-2022Αντίτιμο χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το έτος 2023 και εφεξής. (Η αριθμ.343/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
142-2022Καθορισμός δικαιωμάτων και τελών των ποιούμενων χρήσης δημοτικών ακινήτων για το έτος 2023 και εφεξής. (Η αριθμ.342/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
141-2022Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2023. (Η αριθμ.341/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
140-2022Καθορισμός Τελών και Δικαιωμάτων Άρδευσης έτους 2023 (Η αριθμ.340/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
139-2022Καθορισμός τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2023 (Η αριθμ .339/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
138-2022Έγκριση Συμμετοχής της Δημοτικής Χορωδίας στο 13ο Χορωδιακό Φεστιβάλ “Μουσικά Μαϊστράλια” στην πόλη της Πρέβεζας.
137-2022Μείωση ή απαλλαγή των Δημοτικών Τελών για το οικ. έτος 2023 σε Ευπαθείς Ομάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 §3 του Ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016
136-2022Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Φωτισμού προς οικία Καρόκη Ελένης στην οδό Λιβαδειάς -Λαφυστίου
135-2022Χαρακτηρισμός της οδού που συνδέει τον οικισμό Παναγία Καλαμιώτισσα με την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ως δημοτική.
134-2022Χαρακτηρισμός της οδού που συνδέει : την παραλία Ζάλτσας έως την διασταύρωση Δημοτικής Οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα , ως δημοτική.
133-202210η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (Η αριθμ. 325/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
132-2022Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄Τριμήνου (Η αριθμ.324/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
131-2022Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΑΣΕ ΑΕ) που θα υποβληθεί στην προκήρυξη του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER 2023-2027-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, βάσει της υπ’ αρ. 2545/10-10-2022 Απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπογραφή σχετικού συμφώνου συνεργασίας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για το σκοπό αυτό, ορισμός εκπροσώπου του Φορέα για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος
130-2022Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 10ης έως και της 19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022.
121-2022Τροποποίηση εν μέρει της υπ΄αριθμ. 111/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικότερα της παρ 1Α του άρθρου 4 αυτής, που αφορά το μήκος των θέσεων ψησταριών της Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς έτους 2022
120-2022Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της πρόσκλησης και της συνεδρίασης.
119-2022Έκτακτη μετακίνηση χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς οδού Ρούμελης, λόγω διεξαγωγής της παραδοσιακής ετήσιας εμποροπανήγυρης στη Λιβαδειά
118-2022Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 22ης έως και της 28ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021.
116-2022Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)
115-2022Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ́ ́Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) Συνολικής Ισχύος 74,1 MW σε δασική έκταση στη θέση “ΠΑΡΟΡΙΟΝ – ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ’’ της Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ̈( Η Απόφαση 43/2022 της ΕΠΟΙΖΩ)
109-2022« Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας».
103-2022Συζήτηση-ενημέρωση και έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη λειτουργία της μεταβατικής έδρας του Εφετείου Λαμίας στη Λιβαδειά
114-2022Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης έτους 2022
113-20228η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης ( Η Απόφαση 287/2022 της Ο.Ε )
112-2022Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς
111-2022Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας βραχυχρόνιων υπαίθριων αγορών του άρθρου 33 του Ν.4849/2021 (παραδοσιακής ετήσιας εμποροπανήγυρης, ολιγοήμερων εορταστικών αγορών και θρησκευτικών πανηγύρεων) Δήμου Λεβαδέων” (Η αριθμ 42/2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
110-2022Καθορισμός τελών χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς για το έτος 2022. ( Η Απόφαση 281/2022 της Ο.Ε )
102-2022Τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λεβαδέων. (Η αριθμ. 4/2022 Απόφαση της Ε.Ε)
101-2022Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η δια περιφοράς συνεδρίαση
108-2022Xαρακτηρισμός ως «δημοτική» της οδού που συνδέει τον οικισμό Ταρσός με τον οικισμό Ασπρα Σπίτια (Παραλία Διστόμου)
107-2022Xαρακτηρισμός ως «δημοτική» της οδού που συνδέει τον οικισμό Παναγία Καλαμιώτισσα με τον οικισμό Αγία Άννα .
106-2022Προσωρινή στέγαση του παιδικού σταθμού Κυριακίου Δήμου Λεβαδέων λόγω τεχνικών παρεμβάσεων στο σταθμό
105-2022Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 99/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το ορισμό Γραμματέα της Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο και την Φιλαρμονική του Δήμου Λεβαδέων
104-2022Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) <<Ο ΑΡΙΩΝ>> και τροποποίηση του ιδρυτικού ΦΕΚ”
100-2022Συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας στο 18ο Χορωδιακό Φεστιβάλ του Μουσικού Διαύλου Καρύστου
99-2022Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο και την Φιλαρμονική του Δήμου , σύμφωνα με το Π.Δ. 524/80
98-2022Έγκριση Ίδρυσης και Λειτουργίας Α΄ Βρεφικού Σταθμού στο Δήμο Λεβαδέων.
97-2022Απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση νέου Βρεφικού σταθμού στο Δήμο Λεβαδέων.
96-2022Ορισμός Προέδρου και μελών ( εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων ) της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
95-20227η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (Η 251/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
94-2022Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «GREEN REPOWER PHOTOVOLTAIC M.I.K.E, στη θέση «Όμορφη Λάκκα – Στάλλα – Λιθαρόστρουγγα – Σταυρός», των Τ.Κ. Κυριακίου, Αγίας Άννας, Αγ. Τριάδος, και Λεβαδέων και των συνοδών αυτού έργων, στις Δ.Ε. Λεβαδέων και Κορώνειας και Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, της Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
93-2022Καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μιας θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί του πεζοδρομίου της Πλατείας Λάμπρου Κατσώνη, γωνία Δημ. Παπασπύρου & Δημ. Ι. Περγαντά στην Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς
92-2022Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου πρώην Δημοτικού Σχολείου Παρορίου, προς τον Σύλλογο Απανταχού Παροριτών «Οι Αγιοι Θεόδωροι»”.
91-2022Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (Η 243/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
90-2022Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων» και ορισμός νέου Προέδρου της σχολικής επιτροπής σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
89-2022Λήψη απόφασης για τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
88-2022Έγκρισης δαπάνης ταφής απόρου δημότη
87-2022Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η δια περιφοράς συνεδρίαση
86-2022Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (Η 3/2022 Απόφαση της Ε.Ε)
85-2022Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η δια περιφοράς συνεδρίαση
84-2022Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στον 5ο Αγώνα Δρόμου “Στα Χνάρια των Ηρώων’’ που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 30 και 31 Ιουλίου 2022.
83-2022Προσωρινή μετακίνηση χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς οδού Γιαννούτσου στη Λιβαδειά και ορισμός νέου χώρου για την προσωρινή λειτουργίας της , λόγω υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης(Γιαννούτσου)» (Η 34/2022 Απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ)
82-2022Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2022(Η 212/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
81-2022Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» για τη χρονική περίοδο 2022-2023»
80-2022Ορισμός νέου Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.Δ.Η.Λ) , λόγω παραίτησης του κ. Τσεσμετζή Εμμανουήλ
79-2022Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2022 (Η 200/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
78-2022Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 23MW, στη θέση «Κοκκινάδι», στο Δήμο Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
77-2022Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV, για τη διασύνδεση του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΣΠΗΕΣΚ) με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 651 MW της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ A.E. στη ΒΙΠΕ ΘΙΣΒΗΣ».
76-2022Λήψη απόφασης για το αν δικαιολογείται η κατεπείγουσα πρόσκληση και η δια περιφοράς συνεδρίαση
75-2022Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας κατά της παρ. 15 του άρθρου 40 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» .
74-2022Λήψη απόφασης για το αν το θέμα δικαιολογεί την κατεπείγουσα πρόσκληση-συνεδρίαση
67-2022«Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υποβάθμιση του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου»
66-2022« Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας σχετικά με την κατάσταση στο Γ. Ν. Λιβαδειάς»
65-2022Έγκριση διακοπής λειτουργίας της Κατασκήνωσης στη θέση « Παλιομηλιά » Ελικώνα
64-2022Λήψη απόφασης για τη συζήτηση η μη τριών (3) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
73-2022Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής- επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους «Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Λεβαδέων»
72-2022Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), στη θέση «Αχλάδες» ισχύος 37,2MW καθώς και των συνοδών του έργων στις Δ.Ε. Κυριακίου και Κορώνειας, στον Δήμο Λεβαδέων, της Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
71-2022Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 12MW στις θέσεις «Τούμπα Αυγέρη 1» (6MW), και «Τούμπα Αυγέρη 2» (6MW) της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε.Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
70-2022Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων σε έκταση 50.000,85 m2 στη θέση «ΛΙΘΑΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑ» Τ.K. Λαφυστίου, Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας. Στερεάς Ελλάδας»
69-2022Έγκριση αιτήματος συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
68-2022Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (Η 2/2022 Απόφαση της Ε.Ε)
63-2022Παροχή αιγίδας του Δήμου Λεβαδέων σε διαγωνισμό της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος
62-2022Ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου μας στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2022
61-2022Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.( Η αριθμ. 150/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
60-2022Εκλογή (επιλογή) επτά (07) Υδρονομέων ΄Αρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2022
59-2022Διατήρηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της πλατείας Αγίου Φανουρίου στην Κοινότητα Λιβαδειάς
58-2022Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022
57-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου : «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού (μονάδα θραύσης – ταξινόμησης – παραγωγής αδρανών υλικών), υπαίθριας αποθήκης άμμου και αποκατάστασης διαταραχθείσας όμορης έκτασης 290.333,14 m2 στη θέση ΄΄ΤΣΙΟΚΑ ή ΒΡΑΧΑΚΙΑ΄΄ Τ.Κ. Θουρίου Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας στην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» .(18/22 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
56-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 60,5 MW και τα συνοδά του έργα (οδοποιϊα-διασύνδεση) στη θέση « ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΟ» της Δ .Ε Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας . (20/22 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
55-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 60 MW στη θέση «ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ» , Δ.Ε ΔΑΥΛΕΙΑΣ του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .(19/22 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
54-2022Διατήρηση ή μη της θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί του πεζοδρομίου της πλατείας Λάμπρου Κατσώνη στη Κοινότητα Λιβαδειάς (Η 21/2022 Απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ)
53-2022Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (Η 114/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
52-2022Εγκριση Εκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2022(Η 113/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
51-2022Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου (Η 1/2022 Απόφαση της Ε.Ε)
50-2022Εγκριση σύναψης Σχεδίου και Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Λεβαδέων, που αφορά τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων για την αρδευτική περίοδο 2022 και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
49-2022Εναρξη –λήξη αρδευτικής περιόδου 2022 και καθορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων
48-2022Οργάνωση και Λειτουργία της κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2022.
47-2022Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.( Η αριθμ. 84/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
46-2022Απευθείας αγορά ακινήτου επί των οδών Ρούμελης και Χαιρωνείας του Δήμου Λεβαδέων
45-2022Συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στο 24ο Επίσημο Εορτασμό της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων καθώς και στις εορτές Εξόδου του Μεσολογγίου
44-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9 MW στη θέση « ΚΟΤΡΩΝΙ » Δ.Ε Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .
43-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 69,2 MW στη θέση « ΧΕΡΟΒΟΥΝΟ ΑΓΡΙΛΙΩΝΑ » Δ.Ε Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .
42-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9 MW στη θέση « ΖΑΧΑΡΙΟΣ ΡΑΧΗ» Δ.Ε Λεβαδέων και Χαιρωνείας του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .
41-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος κοπής , κάμψης και σχηματοποίησης έτοιμων δομικών στοιχείων από χάλυβα στη θέση « ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ » ή «ΜΑΡΜΑΡΙΑ » Δ.Ε Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .
40-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 118,1 MW στη θέση « ΡΑΧΗ» Δ.Ε Λεβαδέων και Χαιρωνείας του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .
39-2022Δημιουργία διάβασης με ασφαλή σήμανση επί της οδού Χρήστου Παλαιολόγου , στο ύψος της Πλατείας Συνοικισμού .( αριθμ. 16/23.3.2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής )
38-2022Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
37-2022Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση « ΚΑΜΑΡΑ » στο Σύλλογο Σαρακατσαναίων Ν.Βοιωτίας
36-2022Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου διαχείρισης περισυλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ ), που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λεβαδέων.
35-2022Διατήρηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Καραγιαννοπούλου 171 στη Κοινότητα Λιβαδειάς
34-2022Αποδοχή των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού 2.000.391,03 € , για την εκτέλεση έργου «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – ηλεκτρικά αυτοκίνητα – σταθμοί φόρτισης του Δήμου Λεβαδέων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. ( αριθμ. 48/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής )
33-2022Απόρριψη πρότασης της ΕΤΑΔ για παραχώρηση ακινήτων της Κρύας έναντι μισθώματος
32-2022Καθορισμός αμοιβής σε δικηγόρο δικαστικού χειρισμού ζητήματος και ειδικότερα της άσκησης (σύνταξη-κατάθεση-εκδίκαση) Αιτήσεως Ακυρώσεως , Αιτήσεως Αναστολής , Προσθέτων λόγων , σύνταξη Υπομνημάτων , Παράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και Εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και γενικότερα όποια τυχόν διαδικαστική ή άλλη ουσιαστική ενέργεια κριθεί αναγκάια για υπόθεση αιολοκού πάρκου «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ –ΤΖΑΡΑ».
31-2022Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 40MW , στη θέση «ΚΟΥΚΟΥΛΙ , ΚΑΣΤΡΟ , ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ , ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ , ΤΣΙΓΚΙΑ», Του Δήμου Λεβαδέων , της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. (Η αριθμ 5/2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
30-2022Παράταση χρονικής διάρκειας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»
29-2022Σύσταση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ »
28-2022Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
27-2022Καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μιας θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Δημ. Παπασπύρου στη συμβολή με την οδό Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου στην Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς.
26-2022Λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κυριακίου λόγω μη λειτουργίας του Καταστήματος ΕΛΤΑ.
25-2022Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2022 (47/2022 Απόφαση Ο.Ε).
24-2022Ακίνητα Κρύας – Τροποποίηση των υπ αριθμ. 45/2021 και 110/2020 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
23-2022Παροχή αιγίδας και συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στον «22ο ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΑΘΛΟ»
22-2022Εν μέρει τροποποίηση της υπ αριθμ 127/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΘ0ΩΛΗ-ΟΛΕ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί « Συγκρότησης Επιτροπής Αθλητισμού
21-2022Xαρακτηρισμός ως «δημοτική» της οδού που συνδέει τον οικισμό Κυριάκι με τον οικισμό Ταρσός
20-2022Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
19-2022Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
18-2022Συγκρότηση Επιτροπής για ορισμό μελών της Επιτροπής Εκτίμησης των προς μίσθωση & εκποιήσεως ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 , για το έτος 2022
17-2022Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, σύμφωνα με το ΠΔ/μα 270/81, για το έτος 2022
16-2022Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου έτους 2021 . (Η υπ αριθμ.10/2021 Απόφαση Ο.Ε)
15-2022Έκδοση ψηφίσματος ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.ΣΟΧ 2/2017 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –ΣΙΤΙΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
14-2022Εκδοση ψηφίσματος καταδίκης της Ρωσική εισβολής στην Ουκρανία
4-2022“Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων , για το χρονικό διάστημα από 9.1.2022 έως 31.12.2023 ”.
3-2022“Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων , για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023 ”.
2-2022Εκλογή μελών προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων , για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023 ”.
1-2022Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο της ΄Αννας Καλογήρου , η οποία διετέλεσε πρώτη γυναίκα Δήμαρχος αλλά και Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων
13-2022Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39,6 MW, στη θέση «Κιάφα Σταυρός – Τσαγκαρόραχη», της Δ.Ε. Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, και της Δ.Ε. Διστόμου του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας GREEN REPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε». (Η αριθμ 3/2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
12-2022Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,2 MW «ΧΛΩΜΟ ΙΙ», στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΟΜΜΕΝΗ ΡΑΧΗ», των Δήμων Αμφίκλειας-Ελάτειας και Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,της εταιρείας Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». (Η αριθμ 2/2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
11-2022Kαθορισμός περιοριστικών όρων κατά την εγκατάσταση και χρήση οικημάτων από πρόσωπα εκδιδόμενα με αμοιβή. (Η αριθμ 4/2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
10-2022Έγκριση παραχώρησης χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Λεβαδέων προς κοινή χρήση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αρδευτική περίοδο 2022.
9-2022Καθορισμός αμοιβής σε δικηγόρο δικαστικού χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου ενώπιον του Σ.τ.Ε., για την ακύρωση της υπ΄ αριθ. 236480/07.11.2021 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ.Ελλάδας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας στις θέσεις «Αγ. Απόστολοι – Χαιρώνεια1» και «Αγ.Απόστολοι – Χαιρώνεια 2» του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας
8-2022Εκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα που δίνουν οι αγρότες της περιοχής.
7-2022Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης σχετικά με τη μετακίνηση ιατρών νεφρολόγων του νοσοκομείου Λιβαδειάς .
6-2022Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδειάς
5-2022Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και των οικογενειών τους