Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Απόφαση Τίτλος
63-2022Παροχή αιγίδας του Δήμου Λεβαδέων σε διαγωνισμό της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος
62-2022Ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου μας στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2022
61-2022Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.( Η αριθμ. 150/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
60-2022Εκλογή (επιλογή) επτά (07) Υδρονομέων ΄Αρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2022
59-2022Διατήρηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της πλατείας Αγίου Φανουρίου στην Κοινότητα Λιβαδειάς
58-2022Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022
57-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου : «Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων αυτού (μονάδα θραύσης – ταξινόμησης – παραγωγής αδρανών υλικών), υπαίθριας αποθήκης άμμου και αποκατάστασης διαταραχθείσας όμορης έκτασης 290.333,14 m2 στη θέση ΄΄ΤΣΙΟΚΑ ή ΒΡΑΧΑΚΙΑ΄΄ Τ.Κ. Θουρίου Δ.Ε. Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας στην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» .(18/22 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
56-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 60,5 MW και τα συνοδά του έργα (οδοποιϊα-διασύνδεση) στη θέση « ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΟ» της Δ .Ε Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας . (20/22 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
55-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 60 MW στη θέση «ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ» , Δ.Ε ΔΑΥΛΕΙΑΣ του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .(19/22 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
54-2022Διατήρηση ή μη της θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί του πεζοδρομίου της πλατείας Λάμπρου Κατσώνη στη Κοινότητα Λιβαδειάς (Η 21/2022 Απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ)
53-2022Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (Η 114/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
52-2022Εγκριση Εκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2022(Η 113/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
51-2022Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου (Η 1/2022 Απόφαση της Ε.Ε)
50-2022Εγκριση σύναψης Σχεδίου και Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Λεβαδέων, που αφορά τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων για την αρδευτική περίοδο 2022 και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
49-2022Εναρξη –λήξη αρδευτικής περιόδου 2022 και καθορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων
48-2022Οργάνωση και Λειτουργία της κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2022.
47-2022Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.( Η αριθμ. 84/2022 Απόφαση της Ο.Ε)
46-2022Απευθείας αγορά ακινήτου επί των οδών Ρούμελης και Χαιρωνείας του Δήμου Λεβαδέων
45-2022Συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στο 24ο Επίσημο Εορτασμό της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων καθώς και στις εορτές Εξόδου του Μεσολογγίου
44-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9 MW στη θέση « ΚΟΤΡΩΝΙ » Δ.Ε Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .
43-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 69,2 MW στη θέση « ΧΕΡΟΒΟΥΝΟ ΑΓΡΙΛΙΩΝΑ » Δ.Ε Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .
42-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9 MW στη θέση « ΖΑΧΑΡΙΟΣ ΡΑΧΗ» Δ.Ε Λεβαδέων και Χαιρωνείας του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .
41-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος κοπής , κάμψης και σχηματοποίησης έτοιμων δομικών στοιχείων από χάλυβα στη θέση « ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ » ή «ΜΑΡΜΑΡΙΑ » Δ.Ε Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .
40-2022Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου με τίτλο « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 118,1 MW στη θέση « ΡΑΧΗ» Δ.Ε Λεβαδέων και Χαιρωνείας του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , Περιφέρειας Στ.Ελλάδας .
39-2022Δημιουργία διάβασης με ασφαλή σήμανση επί της οδού Χρήστου Παλαιολόγου , στο ύψος της Πλατείας Συνοικισμού .( αριθμ. 16/23.3.2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής )
38-2022Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
37-2022Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση « ΚΑΜΑΡΑ » στο Σύλλογο Σαρακατσαναίων Ν.Βοιωτίας
36-2022Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου διαχείρισης περισυλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ ), που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λεβαδέων.
35-2022Διατήρηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Καραγιαννοπούλου 171 στη Κοινότητα Λιβαδειάς
34-2022Αποδοχή των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού 2.000.391,03 € , για την εκτέλεση έργου «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – ηλεκτρικά αυτοκίνητα – σταθμοί φόρτισης του Δήμου Λεβαδέων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. ( αριθμ. 48/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής )
33-2022Απόρριψη πρότασης της ΕΤΑΔ για παραχώρηση ακινήτων της Κρύας έναντι μισθώματος
32-2022Καθορισμός αμοιβής σε δικηγόρο δικαστικού χειρισμού ζητήματος και ειδικότερα της άσκησης (σύνταξη-κατάθεση-εκδίκαση) Αιτήσεως Ακυρώσεως , Αιτήσεως Αναστολής , Προσθέτων λόγων , σύνταξη Υπομνημάτων , Παράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και Εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και γενικότερα όποια τυχόν διαδικαστική ή άλλη ουσιαστική ενέργεια κριθεί αναγκάια για υπόθεση αιολοκού πάρκου «ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ –ΤΖΑΡΑ».
31-2022Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 40MW , στη θέση «ΚΟΥΚΟΥΛΙ , ΚΑΣΤΡΟ , ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ , ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ , ΤΣΙΓΚΙΑ», Του Δήμου Λεβαδέων , της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. (Η αριθμ 5/2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
30-2022Παράταση χρονικής διάρκειας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»
29-2022Σύσταση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ »
28-2022Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
27-2022Καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση μιας θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Δημ. Παπασπύρου στη συμβολή με την οδό Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου στην Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς.
26-2022Λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κυριακίου λόγω μη λειτουργίας του Καταστήματος ΕΛΤΑ.
25-2022Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2022 (47/2022 Απόφαση Ο.Ε).
24-2022Ακίνητα Κρύας – Τροποποίηση των υπ αριθμ. 45/2021 και 110/2020 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
23-2022Παροχή αιγίδας και συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στον «22ο ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΑΘΛΟ»
22-2022Εν μέρει τροποποίηση της υπ αριθμ 127/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΘ0ΩΛΗ-ΟΛΕ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί « Συγκρότησης Επιτροπής Αθλητισμού
21-2022Xαρακτηρισμός ως «δημοτική» της οδού που συνδέει τον οικισμό Κυριάκι με τον οικισμό Ταρσός
20-2022Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
19-2022Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
18-2022Συγκρότηση Επιτροπής για ορισμό μελών της Επιτροπής Εκτίμησης των προς μίσθωση & εκποιήσεως ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 , για το έτος 2022
17-2022Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, σύμφωνα με το ΠΔ/μα 270/81, για το έτος 2022
16-2022Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου έτους 2021 . (Η υπ αριθμ.10/2021 Απόφαση Ο.Ε)
15-2022Έκδοση ψηφίσματος ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.ΣΟΧ 2/2017 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –ΣΙΤΙΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
14-2022Εκδοση ψηφίσματος καταδίκης της Ρωσική εισβολής στην Ουκρανία
4-2022“Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λεβαδέων , για το χρονικό διάστημα από 9.1.2022 έως 31.12.2023 ”.
3-2022“Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων , για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023 ”.
2-2022Εκλογή μελών προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων , για το χρονικό διάστημα από 09.01.2022 έως 31.12.2023 ”.
1-2022Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο της ΄Αννας Καλογήρου , η οποία διετέλεσε πρώτη γυναίκα Δήμαρχος αλλά και Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων
13-2022Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39,6 MW, στη θέση «Κιάφα Σταυρός – Τσαγκαρόραχη», της Δ.Ε. Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, και της Δ.Ε. Διστόμου του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας GREEN REPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε». (Η αριθμ 3/2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
12-2022Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 37,2 MW «ΧΛΩΜΟ ΙΙ», στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΟΜΜΕΝΗ ΡΑΧΗ», των Δήμων Αμφίκλειας-Ελάτειας και Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,της εταιρείας Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». (Η αριθμ 2/2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
11-2022Kαθορισμός περιοριστικών όρων κατά την εγκατάσταση και χρήση οικημάτων από πρόσωπα εκδιδόμενα με αμοιβή. (Η αριθμ 4/2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
10-2022Έγκριση παραχώρησης χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Λεβαδέων προς κοινή χρήση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αρδευτική περίοδο 2022.
9-2022Καθορισμός αμοιβής σε δικηγόρο δικαστικού χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου ενώπιον του Σ.τ.Ε., για την ακύρωση της υπ΄ αριθ. 236480/07.11.2021 Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ.Ελλάδας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Φ/Β σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας στις θέσεις «Αγ. Απόστολοι – Χαιρώνεια1» και «Αγ.Απόστολοι – Χαιρώνεια 2» του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας
8-2022Εκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα που δίνουν οι αγρότες της περιοχής.
7-2022Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης σχετικά με τη μετακίνηση ιατρών νεφρολόγων του νοσοκομείου Λιβαδειάς .
6-2022Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδειάς
5-2022Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και των οικογενειών τους