Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2021

Απόφαση Τίτλος
133-2021Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 523/2017 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Άννας και Μαρίας Κωτσαδάμ που βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς στην Πιν. 8Ν (23/2021 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
132-2021Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τίτλο «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ» στην θέση “ΜΑΡΑΘΙΑΣ” 8ο χλμ Επ. Λιβαδειάς – Ορχομενού Εκτός Σχεδίου Πόλεως Λιβαδειάς, στην ευρύτερη κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λεβαδέων της ΠΕ Βοιωτίας,Δ.Ε. , της εταιρείας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε
131-2021Εν μέρει τροποποίηση της υπ αριθμ 4/2019 (ΑΔΑ: ΩΠ6ΚΩΛΗ-ΘΓ8) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενων Λαϊκών Αγορών Δήμου Λεβαδέων» (26/2021 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
130-2021Καθορισμός των προς ενοικίαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2022 (25/2021 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
129-2021Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 1ης έως και της 21ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2021.
128-2021Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού Έτους 2022
127-2021Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Λεβαδέων οικονομικού Έτους 2022
126-2021Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)
125-2021Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
124-2021Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022.
123-202111η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης. (Η αριθμ.328/2021 Απόφαση Ο.Ε)
122-2021Καθορισμός Τελών και Δικαιωμάτων Άρδευσης έτους 2022 (Η 323/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
121-2021Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για την χρήση των δημοτικών κοιμητηρίων έτους 2022. (Η 327/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
120-2021Τροποποίηση της αριθ. 295/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Αντίτιμο χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 13/2021 απόφασή του. (Η 326/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
119-2021Τροποποίηση εν μέρει της 503/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Καθορισμός δικαιωμάτων και τελών των ποιούμενων χρήσης δημοτικών ακινήτων». (Η 325/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
118-2021Τροποποίηση της 463/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ΄αριθμ. 565/2018 και 16/2021 όμοιες αποφάσεις του .(Η 324/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
117-2021Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας
116-2021Επανακαθορισμός των ποσών των τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων. (Η 343/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
115-2021Τροποποίηση 320/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Καθορισμός διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 365/2016 απόφασή του «Καθορισμός διδάκτρων στα νέα τμήματα του Δημοτικού Ωδείου» (Η 345/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
114-2021Διατήρηση διδάκτρων στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λεβαδέων . (Η 344/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
113-2021Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την εξαίρεση των Δήμων από τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής ρεύματος.
112-2021Παραχώρηση τάφου στο κοιμητήριο Αγίου Λαζάρου της Κοινότητας Λιβαδειάς κατόπιν σχετικού αιτήματος του κ. Τσιπλάκου Αριστείδη
111-2021Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές, στην ΦΟΥΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
110-2021Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές, στον ΖΩΝΑ ΛΟΥΚΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
109-2021Απαλλαγή, μείωση των Δημοτικών Τελών για το οικον. Έτος 2022 σε ευπαθείς ομάδες του άρθρου 13 του Ν.4368/2016
108-2021Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κτιρίων Δήμου Λεβαδέων»
107-2021Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης στην Κοινότητα Κυριακίου ( οδός Δημητρίου Παπαχρήστου δίπλα στον πλάτανο ).
106-2021Ένταξη του Δήμου Λεβαδέων στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων στις πόλεις 2018» και ταυτόχρονα πρόθεση του Δήμου μας για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης για την απόκτηση – διατήρηση των κοινοχρήστων χώρων όπου απαιτείται
105-2021Καθορισμός Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022.(Η 310/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
104-2021Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματα των μικρών επαγγελματιών ενόψει των νέων μέτρων για την πανδημία.
103-2021Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας Λιβαδειάς στο 14ο Φεστιβάλ Χορωδιών του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Ψαχνών “Η ΕΚΦΡΑΣΗ” του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
102-2021Άσκηση αίτησης αναθεώρησης ενώπιον της ΡΑΕ και αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου σχετικά με την εγκατάσταση δυο ανεμογεννητριών στην περιοχή Ξεροβούνι–Τζάρα του Ελικώνα
101-2021Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε) συνολικής ισχύος 23,4MW, στη θέση «ΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ», της Δ.Ε Κορώνειας του Δήμου , του Δήμου Λεβαδέων, της Π.Ε Βοιωτίας, της εταιρείας PK ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PK ENERGY.
100-2021Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΔΧ μερικής απασχόλησης , ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4483/2017
99-2021Ορισμός εκπροσώπων σχολικών συμβουλίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
98-2021Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)».
97-2021Απογραφή κτιρίων και πληθυσμού – κατοικιών έτους 2021και καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Λεβαδέων
95-2021Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Λεβαδέων
96-2021Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ» στον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ».
94-202110η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης. (Η αριθμ.283/2021 Απόφαση Ο.Ε)
93-2021Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2021 (Η αριθμ.282/2021 Απόφαση Ο.Ε)
92-2021Έγκρισης δαπάνης ταφής απόρου δημότη
91-2021ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΥΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
90-2021Συμμετοχή του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε «ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και ορισμός εκπροσώπου.
89-2021Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Σύλλογο Ποντίων Βοιωτίας «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ».
88-2021Ματαίωση της διαδικασίας διενέργειας της εμποροπανήγυρης έτους 2021
87-2021Προσωρινή διατήρηση της λαϊκής αγοράς επί της οδού Καραγιαννοπούλου
86-2021Ορισμός καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Λιβαδειάς
85-2021Σύσταση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο και την Φιλαρμονική του Δήμου , σύμφωνα με το ΠΔ 524/80 παρ. 2 άρθρο 4
84-2021Απαγόρευση στάθμευσης στην πλατεία της Κοινότητας Κορώνειας (H αριθμ. 16/2021 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
83-2021Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΠΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 29 ΚΑΙ 30.09.2018»
82-2021Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης. (Οι 237 & 244/2021 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής)
81-2021Αποδοχή των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού 1.911.782,15 € , για την εκτέλεση έργου «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στον Δήμο Λεβαδέων», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
80-2021Tροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 (6/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
79-2021Έγκριση συμμετοχής της Δημοτικής Χορωδίας στο 4o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ και ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ στην Τήνο.
78-2021Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ »
77-2021Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας πετρελαίου κίνησης της Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς Α.Ε ΟΤΑ Δήμου , για το έτος 2021.
76-2021Παροχή γνώμης επί του σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε και καθορισμός ετήσιας εισφοράς των Δήμων Μελών για το έτος 2022.
73-2021Έκδοση ψηφίσματος για τη μη κατάργηση του προγράμματος «Αθληση για όλους»
75-2021Τροποποίηση εν μέρει της υπ΄αριθμ. 503/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΄΄Καθορισμός δικαιωμάτων και τελών των ποιούμενων χρήσης δημοτικών ακινήτων΄΄. (Η αριθμ.163/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
74-2021Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης. ( Οι αριθμ. 228& 229/2021 Αποφάσεις της Ο.Ε)
72-2021Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου σύμφωνα με την αριθμ.191/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Η υπ αριθμ. 191/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής )
71-2021Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.( Η αριθμ. 209/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
70-2021Έγκριση διακοπής λειτουργίας της Κατασκήνωσης στη θέση « Παλιομηλιά » Ελικώνα
69-2021Εγκριση αναστολής λειτουργίας της Β΄κατασκηνωτικής περιόδου,( από 23/07/2021 έως 01/08/2021 ), της Κατασκήνωσης στη θέση « Παλιομηλιά » Ελικώνα
68-2021Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στον 3ο Αγώνα Δρόμου “Στα Χνάρια των Ηρώων’’ που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 31 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2021.
67-2021Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 21 MW, στη θέση Κουρουπλιές , της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου ,Δήμου Διστόμου–Αράχωβας-Αντίκυρας και Δημοτικής Ενότητας Δαύλειας του Δήμου Λεβαδέων »
66-2021Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Λατομείο μαρμάρων, της ΄΄ ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΑΕ ΄΄στη θέση << ΜΑΖΑΡΙ>> Κοινότητας Ελικώνα, Δ.Ε Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων »
65-2021Ορισμός μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ) της παρ. 1 του άρθρου 15 της Υ.Α 151344/165/18-1- 2017
64-2021Αποδοχή όρων λήψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων , ποσού 1.196.650,00€ για την εκτέλεση έργου «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» ,ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Η υπ αριθμ. 191/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής )
63-2021Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης Β΄τριμήνου 2021 (Η υπ αριθμ. 190/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής )
62-2021Άσκηση κάθε νόμιμου μέσου, αν και εφόσον απαιτηθεί για τη προστασία του περιβάλλοντος από τις καταστροφικές συνέπειες της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
61-2021Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.( Η αριθμ. 187/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
60-2021Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς οικία Τεμπλαλέξη Ηλία, στη θέση Κουρούπι της Κοινότητας Λιβαδειάς.
59-2021Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων (ΦΕΚ-366Δ/18-10-2013)
58-2021Tροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 (5/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
57-2021Έγκριση ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λεβαδέων για τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FRONTSH1P
56-2021Εν μέρει τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2020 (ΑΔΑ:6ΙΦΥΩΛΗ-44Η) απόφασης «Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής»
55-2021Εν μέρει τροποποίηση της 27/24-3-2021 απόφασης « Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση « Παλιομηλιά » Ελικώνα για το έτος 2021 .
54-2021Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής- επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους «Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Λεβαδέων»
53-2021Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές, στον ΣΙΛΙΒΙΣΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
52-2021Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε) συνολικής ισχύος 20,4MW, στη θέση «Λόντου», της Δ.Ε Λειβαδιάς, του Δήμου Λεβαδέων, της Π.Ε Βοιωτίας, της εταιρείας Α/Π ΛΟΝΤΟΥ – Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
51-2021Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε) συνολικής ισχύος 11,2MW, στη θέση «Καστέλια» της Δημοτικής Ενότητας Λιβαδειάς, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας Α/Π ΚΑΣΤΕΛΙΑ Ε.Ε.».
50-2021Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παράγωγης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε) ισχύος 43,4MW « ΧΛΩΜΟ Ι», στις θέσεις «ΚΑΛΟΓΡΙΑ / ΜΥΤΙΚΑΣ, του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας και του Δήμου Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».
49-2021Απευθείας αγορά ακινήτου συνιδιοκτησίας Δημητρίου Ηλ. Γέρου και Ηλία Δημ. Γέρου επί της οδού Τσόγκα του Δήμου Λεβαδέων .
48-2021Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.( Η αριθμ. 162/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
47-2021Tροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 (4/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
46-2021Απόδοση τιμητικής διάκρισης στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β΄ επίτιμου δημότη Δήμου Λεβαδέων, για το πολυσήμαντο έργο του, με την απονομή του χρυσού κλειδιού της πόλης
45-2021Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ακίνητα στην περιοχή της Κρύας
44-2021Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ»
43-2021Tροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 (3/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
42-2021Εγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.( Η αριθμ. 129/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
41-2021Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2021
40-2021Oνοματοδοσία Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς
39-2021Ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
38-2021Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)ισχύος 21 MW, στη θέση Ράχης Λούτσες-Ζέλιτσα, της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων ».
37-2021Παροχή αιγίδας και συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στον «21ο επετειακό ΕΥΧΙΔΕΙΟ ΑΘΛΟ»
36-2021Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα «Άθληση για όλους» 2021-2022
35-2021Ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου μας στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2021
34-2021Αποδοχή της παράτασης του συμβατού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2018» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της παράτασης.
33-2021Αποδοχή της παράτασης του συμβατού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα (ΣΒΑΚ) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της παράτασης.
32-2021Εγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.( Η αριθμ. 91/2021 Απόφαση της Ο.Ε)
31-2021Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου έτους 2021. (Η υπ αριθμ.90/2021 Απόφαση Ο.Ε)
30-2021Ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
29-2021΄Εκδοση ψηφίσματος σχετικά με την μετακίνηση αναισθησιολόγων από το Γ. Ν. Λιβαδειάς στο Νοσοκομείο Θηβών
28-2021Καθορισμός χρόνου έναρξης-λήξης αρδευτικής περιόδου 2021 και αριθμού θέσεων υδρονομέων
27-2021Οργάνωση και Λειτουργία της κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2021.
26-2021Έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2021 βάσει άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 46735/2020 (66/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
25-2021Συζήτηση σχετικά με έκδοση ψηφίσματος για την κλιμάκωση της αυθαίρετης αστυνομικής βίας σε ολόκληρη τη χώρα.
24-2021Συζήτηση σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Προφήτη Ηλία.
23-2021Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ “XΑΙΡΩΝΕΙΑ 1“ & “ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ 2”, ισχύος 15,028 MW ΕΚΑΣΤΟΣ, ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30,05 MW, ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ“ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ στις Δ.Ε.ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ & ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Π.Ε ΒΟΙΩΤΙΑΣ»
22-2021Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 128/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων
20-2021Εγκριση σύναψης Σχεδίου και Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Λεβαδέων, που αφορά τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων για την αρδευτική περίοδο 2021 και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
19-2021Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 186 της παρ. 5 του Ν 3463/2006 του Δήμου Λεβαδέων, για το έτος 2021
18-2021Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ) , εκπροσώπου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς κατόπιν παραίτησης .
17-2021Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για δικαστικό χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου(Άσκηση ένδικων μέσων ενώπιον ΣτΕ κατά της αριθμ. 232283/ 7.12.2020 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση « Μεγάλη Λούτσα » του Δήμου Λεβαδέων
16-2021Tροποποίηση εν μέρει της υπ αριθμ 463/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής» (Η 46/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
15-2021Tροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2021 (2/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
14-2021Έγκριση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2020.( 21ης ,22ης ,23ης 24ης )
13-2021Απαλλαγή αθλητικών συλλόγων από την καταβολή μηνιαίου αντιτίμου χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για τα έτη 2020 και 2021
12-2021Ίδρυση και λειτουργία Λυκειακών Τάξεων στο Μουσικό Σχολείο Λιβαδειάς κατά το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022
11-2021Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) « Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) ηλεκτρικής ενέργειας 400kv, για την σύνδεση του ΚΥΤ Αγ.Νικολάου με το ΚΥΤ Διστόμου στην Π.Ε.Βοιωτίας»
10-2021Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΣΥΝΤΗ- ΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ »
9-2021Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 »
7-2021Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου έτους 2020 . (Η υπ αριθμ.10/2021 Απόφαση Ο.Ε)
8-2021Έγκριση 1ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (7 & 24/2021 Αποφάσεις Ο.Ε)
6-2021΄Εκδοση ψηφίσματος στήριξης των υγειονομικών (γιατρών, νοσηλευτών και εργαζόμενων στον κλάδο της Υγείας).
5-2021Έγκριση παραχώρησης χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Λεβαδέων προς κοινή χρήση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αρδευτική περίοδο 2021.
4-2021Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Λεβαδέων με την κωδική ονομασία “ΒΟΡΕΑΣ”. (Η 1/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
3-2021Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
2-2021Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων ως μέλος του δικτύου πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» στο ευρωπαίκό Πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας «POWER POOR»
1-2021Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον κατ΄εξαίρεση δικαστικό χειρισμό υποθέσεων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου