Χαρακτηρισμός της οδού που συνδέει : την παραλία Ζάλτσας έως την διασταύρωση Δημοτικής Οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα , ως δημοτική.

2 Δεκεμβρίου 2022