Ανακοίνωση της “Λαϊκής Συσπείρωσης” για αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Μαρτίου 2023

8 Μαρτίου 2023