Ανακοίνωση της “Δυναμικής Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας” για αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Μαρτίου 2023

8 Μαρτίου 2023