Μονή Λυκούρεση ή Παναγία του Μύρου

13 Απριλίου 2020