ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ)

16 Ιανουαρίου 2018