Συμβουλίου της Κοινότητας Λιβαδειάς

                                                         2021

.   29-9-2021  15-9-2021   9-8-2021   5-7-2021   7-6-2021   8-3-2021

                                                         2020

.   25-11-2020   5-10-2020   2-9-2020    13-7-2020    9-6-2020     24-2-2020     27-1-2020

                                                        2019

27-11-2019