Δωρεάν ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη από το Δήμο Λεβαδέων