Επιστημονικοί-Ειδικοί Συνεργάτες

 

Νικόλαος Γαζής: ΠΕ Χημικών Μηχανικών (Επιστημονικός Συνεργάτης)

  • Διαχείριση και ένταξη Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων
  • Εισαγωγή και παρακολούθηση ΑΠΕ
  • Προστασία Περιβάλλοντος
  • Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου των έργων
  • Δράσεις Επιχειρηματικότητας

Δημήτριος Μίχας: ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (Ειδικός Συνεργάτης)

  • Θέματα Μηχανολογικού Εξοπλισμού
  • Μηχανολογικών Εφαρμογών και Μελετών