ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ) ΚΟΙΝ. ΘΟΥΡΙΟΥ, ΚΟΙΝ. ΑΚΟΝΤΙΟΥ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

26 Σεπτεμβρίου 2022