‘Αμισθοι Ειδικοί Σύμβουλοι

Γεώργιος Γουργιώτης: ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

  • Θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Ιωάννης Καραβάς: ΠΕ Χημικών

  • Θέματα προστασίας, διαχείρισης του Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής