‘Αμισθοι Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες σε θέματα Ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, προστασίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων Κωνσταντίνος Μερτζάνης
Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ιωάννης Αποστόλου