‘Αμισθοι Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες σε θέματα Διοικητικών Θεμάτων, θεμάτων Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Λιβαδειάς, Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, ΚΑΠΗ, Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικών Δομών, Πολιτικών Ισότητας φύλων και αναπληρώνει τον Δήμαρχο Λεβαδέων. Αικατερίνη Παπαβασιλείου
Κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου. Κωνσταντίνος Γκώνιας