‘Αμισθοι Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού και Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου. Μάριος Σάκκος
Αρμοδιότητες σε θέματα προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών, την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας. Βρασίδας Γιαννακόπουλος