‘Αμισθοι Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες σε θέματα Κοινωνικής Μέριμνας (ΚΑΠΗ, Κοινωνικής Προστασίας, Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης). Ιωάννα Νταντούμη
Αρμοδιότητες σε θέματα  υποδοχής και ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Εμμανουήλ Τσεσμετζής