‘Αμισθοι Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες σε θέματα προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Βρασίδας Γιαννακόπουλος
Αρμοδιότητες σε θέματα υποδοχής και ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας Εμμανουήλ Τσεσμετζής