‘Αμισθοι Αντιδήμαρχοι

Αρμοδιότητες σε θέματα Ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών ενέργειας, προστασίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων Κωνσταντίνος Μερτζάνης
Αρμοδιότητες σε θέματα υποδοχής και ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας Ιωάννης Αποστόλου