Σχετικά με την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία “Άσυλο ανιάτων οικογενειών Γεωργίου και Ιωάννου Λάππα”

5 Φεβρουαρίου 2020