Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20-09-2022

16 Σεπτεμβρίου 2022