Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 (Κεκλεισμένων των θυρών)

14 Σεπτεμβρίου 2020