Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 (Κεκλεισμένων των θυρών)

10 Ιουλίου 2020