Πραγματοποίηση έκθεσης και εκδήλωσης – συζήτησης με τίτλο “Σηματωροί της Εποχής” στη Χαιρώνεια, Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022

28 Σεπτεμβρίου 2022