ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΟΤΑΜΟΣ-ΚΟΥΜΑΡΙ», ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΜΠΙΜΕΙΟ ΕΠΑΘΛΟ ΑΜΙΛΛΑΣ»

15 Δεκεμβρίου 2021