« Εξέταση Ενστάσεων κατά της αριθμ. 5-2019 Απόφασης Δ.Σ περί σύναψης σύμβασης συνολικού αριθμού τριάντα δύο (32 ) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Προγράμματος Στέγαση και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στη Λιβαδειά , που υλοποιεί η Κ.Ε.ΔΗ.Λ κατόπιν συμφωνίας με την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ »

4 Μαρτίου 2019