Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών σε αιτήματά τους προς τα ΚΕΠ διαμέσου Ηλεκτρονικών και Τηλεφωνικών Υπηρεσιών

8 Απριλίου 2020