Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση ως προς τις ομάδες 2 & 9 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2020».

18 Μαΐου 2020