Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου « Πιλοτική Δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» » διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Λεβαδέων »

18 Μαΐου 2020