Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.

28 Ιουνίου 2022