«Γνωμοδότηση επί της υπ΄ αριθμ. 12/2021 Τεχνικής Μελέτης “ Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Λεβαδέων”»

12 Απριλίου 2021