«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Σ.Π.Η.Ε) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 20,4 MW ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΛΟΝΤΟΥ“ ΤΗΣ Δ.Ε.ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α/Π ΛΟΝΤΟΥ-Κ.ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. »

18 Ιουνίου 2021