«Γνωμοδότηση επί αιτήματος ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για απότμηση πεζοδρομίου (εισόδου εξόδου οχημάτων) επί της οδού Ρούμελης»

12 Απριλίου 2021