Τροποποίηση της από 14-9-2017 σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας και του Δήμου Λεβαδέων, ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας και ειδικότερα του άρθρου 3 « Διάρκεια Σύμβασης » και του άρθρου 4 «Επιτροπή παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης.

23 Οκτωβρίου 2020