Γνωμοδότηση επί της « ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΤΟΥ ‘ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ΄ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΗ» Τ.Κ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ, ΔΕ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΤΟ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ» στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.

8 Σεπτεμβρίου 2020