Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τίτλο «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ» στην θέση “ΜΑΡΑΘΙΑΣ” 8ο χλμ Επ. Λιβαδειάς – Ορχομενού Εκτός Σχεδίου Πόλεως Λιβαδειάς, στην ευρύτερη κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λεβαδέων της ΠΕ Βοιωτίας,Δ.Ε. , της εταιρείας «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε

19 Ιανουαρίου 2022