Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων θέρμανσης (καυστήρων) δώδεκα (12) εκμισθωμένων διαμερισμάτων της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

18 Οκτωβρίου 2019