Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Φορτώσης Αθανάσιος           Πρόεδρος

Τόλιας Δημήτριος

Γεωργαντά Ελισάβετ

Ζιώγας Γεώργιος

Θεοδώρου Θεόδωρος

Στάικος Κων/νος

Μίχας Δημήτριος

Καλομοίρης Ιωάννης

Στίγκα Παναγιώτα

Κανιστρά Ιωάννα

Λεβέντης Δημήτριος