Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018

Απόφαση Τίτλος
319-2018ΘΕΜΑ: Συμμετοχή και μετακίνηση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Δήμου Σιθωνίας.
318-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Γκώνια Αθανασίου του Δημοσθένη , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
317-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Καγιά Ι.Παπαγεωργίου Δ. Ο.Ε , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
316-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Ραμαντάνη Γεωργίου του Σεραφείμ , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
315-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της οφειλέτιδας Παπαθανασίου Παγώνας του Γεωργίου , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
314-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Παπαθανασίου Ιωάννη του Νικολάου , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
313-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της οφειλέτιδας Μαρίνη Αννας του Σπύρου ,λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
312-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Χρηστάκη Δημητρίου του Βασιλείου, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.
311-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Δρόσου Ιωάννη, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.
310-2018ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του οφειλέτη Π. Α. του Λ.
309-2018ΘΕΜΑ: Εγκριση των υπ΄ αριθμ. 28 & 38/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΛ. (1η & 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 )
308-2018ΘΕΜΑ: ΄Έγκριση γενομένων δαπανών της 22ης Εκθεσης Γελοιογραφίας Λαφυστίου
307-2018ΘΕΜΑ: ΄Έγκριση γενομένων δαπανών των εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας
306-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα “ ΗΧΟΡΑΜΑ” – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ
305-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ.
304-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, :“ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ”
303-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, : Εργασίες Μηχανουργού (Υπερκατασκευών) Απορριμματοφόρων, φορτηγών & Μ.Ε. του Δήμου από τον οικον. φορέα “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ”.
302-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για εργασίες επισκευής-συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου από τους οικονομικούς φορείς “ΣΟΦΟΣ Θ. ΣΤΑΥΡΟΣ” & “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ”.
301-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση 6μηνης συνδρομής στον ηλεκτρονικό τύπο.
300-2018ΘΕΜΑ: Συμμετοχή & μετακίνηση της χορευτικής ομάδας “Μανουσάκια Κυριακίου” στο Φεστιβάλ Χορού του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων
299-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση Ε΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσίας “συντήρηση ρολογιών Δήμου Λεβαδέων” από τον οικονομικό φορέα “Χ.&Ζ.ΚΑΤΟΠΗ Ο.Ε”.
298-2018ΘΕΜΑ: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”
297-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
296-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: ¨Κατασκευή κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρώνειας και Αισχύλου”
295-2018ΘΕΜΑ: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού –διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο , σύμφωνα με το Π.Δ. 524/80 παρ. 2 άρθρο 4.
294-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στοΧρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Χρηματοδότησης της υπ αριθμ 3777/2-5-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:66ΞΥ465ΖΩ6-Γ6Ψ) της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε ,με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής ,παιδικής και βρεφονηπικακής φροντίδας
293-2018ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου διαχείρισης περισυλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ ), που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λεβαδέων.
292-2018ΘΕΜΑ: Παράταση της υπ’ αριθμ. 15573/16-06-2017 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ» .
291-2018ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 96.255,40 € (Β΄δόση 2018 ) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
290-2018ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΛ στις 29 Ιουνίου 2018.
289-2018ΘΕΜΑ: Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο Δήμο Λεβαδέων
288-2018ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση της υπ αριθμ 65/2018 Απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ.
287-2018ΘΕΜΑ: Διάθεση θέσεων μαθητευομένων Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Λεβαδέων κατά το σχολικό έτος 2018-2019
286-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών της αθλητικής εκδήλωσης ‘’ Αγώνες Αυτοκινήτου, ‘’ Rally Sprint Λιβαδειάς”.
285-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών του διημέρου συνεδρίου του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια ”.
284-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών της αθλητικής εκδήλωσης ‘’1ο ALL STAR GAME EΣΚΑΣΕ ”.
283-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών της αθλητικής εκδήλωσης ‘’1ος Δρόμος 9 Μουσών – Κλειώ , Πλαταιές – Αρβανίτσα”
282-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών της αθλητικής εκδήλωσης ‘’Ημερίδα διασυλλογικών αγώνων αεροβικής γυμναστικής”.
281-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών της αθλητικής εκδήλωσης ‘’ Περιφερειακά , Ατομικά Πρωταθλήματα Σκακιού , Παίδων – Κορασίδων 2018 ”.
280-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης εορτασμού του πολιούχου της Δ.Κ Αγίου Γεωργίου.
279-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης το “ΚΑΨΙΜΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ”.
278-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών του Περιβαλλοντικού Φεστιβάλ “Νοιάζομαι – Δρω για το Περιβάλλον”.
277-2018΄Εγκριση γενομένων δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων στον οικισμό Ανάληψη.
276-2018Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας της από τον οικονομικό φορέα ‘’ΗΧΟΡΑΜΑ’’ Σπυρίδων Λ. Γιαχρίτσης & ΣΙΑ ΟΕΒΕ.
275-2018Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα “ΗΧΟΡΑΜΑ”-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ
274-2018Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα Σεραφείμ Καράμπελα.
273-2018΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα“ΗΧΟΡΑΜΑ”-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ.
272-2018΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ.
271-2018΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα “ΗΧΟΡΑΜΑ”-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΧΡΙΤΣΗΣ
270-2018΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών των εκδηλώσεων “εορτασμός πολιούχου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου”
269-2018΄Εγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ».
268-2018Απαλλαγή μαθήτριας Δημοτικού Ωδείου από τα δίδακτρα του σχολικού έτους 2017-2018.
267-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 682,00 € για ανατύπωση του τουριστικού οδηγού του Καλλικρατικού δήμου στην ελληνική γλώσσα.
266-2018Ανατύπωση Τουριστικού Οδηγού Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων στην ελληνική γλώσσα.
265-2018Πραγματοποίηση την 3/6/2018εκδήλωσης μνήμης και τιμής εκτελεσθέντων στο Ζερίκι από τα στρατεύματα Κατοχής.
264-2018΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.699,99 € για την πραγματοποίηση 16ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.
263-2018Πραγματοποίηση του “16ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών” στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.
262-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης #299,99 €# για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης μνήμης “Ολοκαύτωμα στο Καλάμι”
261-2018Πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης «Ολοκαύτωμα στο ΄΄Καλάμι΄΄ στην Δ.Κ. Αγίου Γεωργίου» στις 10 Ιουνίου 2018.
260-2018Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.
258-20185η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (209/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
257-2018“Έκδοση σχεδίου ψηφίσματος του «Αυτοδιοικητικού Δικτύου Στήριξης του Παλαιστινιακού Ζητήματος ”
256-2018“Εκδοση ψηφίσματος   καταδίκης της επίθεσης στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη. ”
255-2018Αποδοχή παραίτησης Προέδρου , Αντιπροέδρου , Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή των νέων μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
254-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Υπηρεσίας «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ » για το διάστημα 16/1 έως και 24/4/2018 από τον οικονομικό φορέα ΛΑΖΟΓΕΩΡΓΟΥ-ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ.
253-2018‘Εγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ & ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ-ΔΗΜΟΤΗ, ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ” από τον οικονομικό φορέα NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
252-2018Μερική Ανατροπή των 279 και 510/2018 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
251-2018΄ Εγκριση δεύτερης παράτασης της υπ΄αριθμ.31990/27-12-2017 σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ)»
250-2018Τρόπος δημοπράτησης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ” .
247-2018Αποδοχή της υπ’ αριθμόν 24 / 2018 Μελέτης με το τίτλο : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ»
246-2018Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν.4483/2017
245-2018Αποδοχή παραίτησης του κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας από τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λεβαδέων.
244-2018Διαγραφή μέρους βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους τελών άρδευσης 2017.
243-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από τους καταλόγους τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων 2017 της εταιρείας Μουρτζούνη Ι.- Μ. Νικολάου Ο.Ε. λόγω λανθασμένου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
242-2018Εγκριση γενομένων δαπανών των εκδηλώσεων “Πάσχα 2018”
241-2018Εγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών των εκδηλώσεων “Πάσχα 2018”
240-2018΄Εγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας από τον οικονομικό φορέα ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΗΛΙΑ.
239-2018Έγκριση μετακίνησης της Δημοτικής Χορωδίας του Δήμου Λεβαδέων για συμμετοχή της σε χορωδιακές συναντήσεις στην Αργυρούπολη, στο Αμύνταιο , στη Ν.Αγχίαλο και στη Θήβα.
238-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.215,00 € για συνδιοργάνωση με τον ΑΚΟΛ της αθλητικής εκδήλωσης “Ημερίδα διασυλλογικών αγώνων αεροβικής γυμναστικής”.
237-2018Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τον Α.Κ.Ο.Λ “Ημερίδας διασυλλογικών αγώνων αεροβικής γυμναστικής” στις 13/5/2018 στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο Λιβαδειάς.
236-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1320,03 € για πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς .
235-2018Πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς στις 2 και 3/6/2018
234-2018Συνδιοργάνωση πολιτιστικής έκδήλωσης στα πλαίσια εορτασμού του Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ Δαύλειας
234-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.450,00 € για εκδηλώσεις εορτασμού του Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ Αγίας Τριάδας.
232-2018Πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ Αγίας Τριάδας από 26 έως 28/5/2018
231-2018Ονοματοδοσία οδού στη Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου Δήμου Λεβαδέων
230-2018Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης της μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ»
229-2018Εγκριση του υπ΄ αριθμ. 33/2018 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ»
228-2018Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 125/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου “Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων για «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» βάσει της υπ΄ αριθμό 5133/23-0202018 Πρόσκλησης ΙΙ (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) του Υπουργού Εσωτερικών “
227-2018Συζήτηση & κατάθεση απόψεων επί του Σχεδίου Νόμου “Κλεισθένης Ι”
226-2018Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 152/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Αποδοχής χρηματοδότησης για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» βάσει της υπ΄αριθμ. 5132/23-2-2018 Πρόσκλησης Ι (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) του Υπουργού Εσωτερικών
225-2018(3η ) Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, “συντήρηση και επισκευή ειδικών μερών των οχημάτων του Δήμου” από τον οικον. φορέα “ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Ι. & Γ. ΟΕ”
224-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της οφειλέτιδας Κωστοπούλου Δήμητρας λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
223-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της οφειλέτιδας Δάρλα Αδαμαντίας του Ιωάννη λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
222-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο άρδευσης του Δαλαμάγκα Λουκά του Ευσταθίου λόγω πολλαπλής εγγραφής
221-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 499.99 € για την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων στον οικισμό “ΑΝΑΛΗΨΗ” στις 16 Μαϊου 2018
220-2018Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων στον οικισμό “ΑΝΑΛΗΨΗ” στις 16 Μαϊου 2018
219-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 700,00€ για το περιβαλλοντικό φεστιβάλ “Νοιάζομαι -δρω για το περιβάλλον 2018”
218-2018Πραγματοποίηση περιβαλλοντικού φεστιβάλ “Νοιάζομαι -δρω για το περιβάλλον 2018”
217-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.880,00€ για την “22η Εκθεση Γελοιογραφίας στο Λαφύστι 2018”
216-2018Πραγματοποίηση της “22η Εκθεσης Γελοιογραφίας στο Λαφύστι 2018”
215-2018Λύση σύμβασης εκμίσθωσης αστικού ακινήτου επί της οδού Κατσιώτου ,αριθμ. 20 και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής
214-2018Έγκριση Παραλλαγής στον κόμβο Χαιρωνείας και Αισχύλου στη Λιβαδειά
213-2018Δημοπράτηση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ ΦΑΣΗ)” με ανοικτή διαδικασία
212-2018Έγκριση των τευχών δημοπράτησης της πράξης »Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
211-2018Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Λεβαδέων για τη διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .
210-2018‘Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στα έργα “BALKAN ENTEPRENEURS” “HAND IN HAND FOR YOUTH ORGANISATIONS IN RURAL AREAS”,μέσω του προγράμματος Erasmus+ KA1
209-2018Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” του οικονομικού φορέα ΑΝΑΣΤ. ΡΗΓΑ
208-2018‘Εγκριση πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής της υπηρεσίας “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” του οικονομικού φορέα ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΑΝΤΩΝ.
207-2018Εκλογή υδρονομέων Άρδευσης 2018 .
206-2018Ένταξη της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου μας στο πρόγραμμα για την συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2018.
205-2018Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης
204-2018Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης
203-2018Διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Δημητρίου Παπασπύρου στη συμβολή της με την οδό Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου.
202-2018Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της
201-2018Αποδοχή της υπ αριθμ 56/2017 μελέτης με τίτλο “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
200-2018Παραλαβή των μελετών με τίτλο “Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη “ Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριοι Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές αναβάθμισης για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων”
199-2018Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 41781/2018 (ΑΔΑ: ΨΣΩΤ465ΧΙΒ-ΒΑΕ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη /τροποποίηση έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕ 055
198-20184η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (167/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
197-2018‘Έγκριση Πινάκων Εκτιμήσεων Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του Δήμου Λεβαδέων.
189-2018Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λεβαδέων
188-2018Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Λεβαδέων
112-2018Τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λεβαδέων (Απόφαση 3/2018 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λιβαδειάς).
105-2018Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.
196-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Μακροπούλου Παρασκευής του Χρήστου, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου .
195-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π.) του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία Ε.Φ.Κ.Α , Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας , ως οιονεί καθολικού διαδόχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λιβαδειάς) λόγω λανθασμένης χρέωσης.
194-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο του οφειλέτη ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ , λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.
193-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.ΑΠ , έτους 2016) του οφειλέτη ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ , λόγω πολλαπλής εγγραφής είδους εσόδου .
192-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π.) της οφειλέτου Καραμάνη Ζωής του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
191-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τoυ οφειλέτη Αγγέλου Αλέξανδρο-Αμφιλόχιο του Ρήγα λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.
190-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π.) του οφειλέτη Γιαννάκη Λουκά του Παναγιώτη λόγω λανθασμένης βεβαίωσης προσώπου.
187-2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας catering της εκδήλωσης “Πάσχα 2018” από τον οικονομικό φορέα “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΚΥΝΑ”
186-2018Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ »
185-2018Τρόπος δημοπράτησης της μελέτης “ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ”
184-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.342,00 € για την συνδριοργάνωση με την ΕΣΚΑΣΕ ερασιτεχνικού μπάσκετ αθλητικής εκδήλωσης “1ο All star game”
183-2018Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με την ΕΣΚΑΣΕ του ‘’ 1Ου All star game Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. , στις 28/4/2018 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
182-2018Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης 630,00 € για την συνδιοργάνωση με τον Σκακιστικό Όμιλο Λιβαδειάς αθλητικής εκδήλωσης “Περιφερειακά Ατομικά Πρωταθλήματα Σκακιού, Παίδων-Κορασίδων 2018”
181-2018Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τον Σκακιστικό ‘Ομιλο Λιβαδειάς των “Περιφερειακών, Ατομικών Πρωταθλημάτων Σκακιού, Παίδων-Κορασίδων 2018” στις 28, 29Απριλίου και 5 Μαϊου στην Λιβαδειά
180-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 3.100,00 € για δαπάνες εορτασμού του πολιούχου της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.
179-2018Πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού πολιούχου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου 2018
178-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.300,00€ για την συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τον σύλλογο ΄΄Ο Ευχίδας΄΄ “1ος δρόμος 9 Μουσών-Κλειώ, ULTRA RACE -CLIO Πλαταιές-Αρβανίτσα”στις 12 Μαϊου 2018 ’
177-2018Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τον Ελληνικό Ομιλο Τριάθλου και Αθλημάτων Μεγάλης Διάρκειας “Ο ΕΥΧΙΔΗΣ” του ‘’1ου Δρόμου 9 Μουσών – Κλειώ Πλαταιές – Αρβανίτσα “,στις 12 Μαίου 2018 .
176-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης #1.399,99 €# για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης μνήμης “Το κάψιμο της Δαύλειας”
175-2018Πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης “Το κάψιμο της Δαύλειας” στις 6/5/2018
174-2018Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 155/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην Δ.Κ. Κυριακίου.
173-2018Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για την διαχείριση πάγιας προκαταβολής των δημοτικών-τοπικών κοινοτήτων
172-2018Υπογραφή σύμβασης με πιστωτικά ιδρύματα για τη χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) & υπηρεσιών τύπου web-banking”
171-20183 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (135/2018 Απόφαση Ο.Ε) )
170-2018Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα “Άθληση για όλους” 2018-2019
169-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας “Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα καταγραφής-διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων δημοτών & διαδραστικής επικοινωνίας Δήμου Δημότη με άδεια χρήσης ενός έτους” από τον οικονομικό φορέα “NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ”.
168-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “πλύσιμο οχημάτων του Δήμου” από τον οικονομικό φορέα “Γ. Π. Καντά”.
167-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της υπηρεσίας “Εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου-βιβλίου για τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Σπήλαιο της Νύμφης Κορώνειας
166-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης “Εορτασμός 25ης Μαρτίου” στην Δ.Κ. Κυριακίου
165-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης “Εορτασμός 25ης Μαρτίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου”
164-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης “1ο Παμβοιωτικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών”
163-2018Έγκριση μέρους γενομένων δαπανών της εκδήλωσης “Διήμερο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με ποτάμια στις 16-17 Μαρτίου 2018”
162-2018Έγκριση Δ΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας “συντήρηση ρολογιών Δήμου Λεβαδέων” από τον οικονομικό φορέα “Χ.&Ζ.ΚΑΤΟΠΗ Ο.Ε”
161-2018Έγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας της εκδήλωσης “Διήμερο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με ποτάμια στις 16-17 Μαρτίου 2018”
160-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη εκδήλωσης 1ο Παμβοιωτικό Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στη Λιβαδειά
159-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη εκδήλωσης εορτασμού 25ης Μαρτίου 2018 στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
158-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη εκδήλωσης 25ης Μαρτίου στην Τ.Κ. Κυριακίου
157-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για τον Σχεδιασμό βιβλίου για τον Θεόδωρο Λαζαρή.
156-2018Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων”
155-2018Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της ιδιοκτησίας Ελένης χήρας Σεραφείμ Κοτσώνα στην Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων.
154-2018Έγκριση σύναψης συνεργασίας και όρων σχεδίου σύμβασης μεταξύ Δήμου Λεβαδέων και φιλοζωικού σωματείου για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων .
153-2018Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης, εκτάσεων τεσσάρων στρεμμάτων στην θέση “ΠΕΤΣΑΛΑ” & δέκα στρεμμάτων στην θέση “ΜΕΛΙΣΣΙΑ”της Τοπικής Κοινότητας Ακοντίου του Δήμου Λεβαδέων
152-2018Αποδοχή χρηματοδότησης για “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού” βάσει της υπ΄αριθμ. 5132/23-2-2018 Πρόσκλησης Ι (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ)
151-2018Δημοπράτηση της μελέτης “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” με συνοπτική διαδικασία
145-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
144-2018Έγκριση γενομένων δαπανών για καταχωρήσεις στον ηλεκτρονικό τύπο ,για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
143-2018Έγκριση γενομένων δαπανών για καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο ,για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
142-2018΄Εγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για εργασίες επισκευής – συντήρησης των μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων.
141-2018Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο ,για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
140-2018Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας καταχωρήσεις στον ηλεκτρονικό τύπο ,για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
139-2018Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
138-2018Κατανομή ποσού 96.255,40 € (A΄δόση 2018 ) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
137-2018Μετακίνηση της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων για τη συμμετοχή της στις εορτές Εξόδου του Μεσολογγίου.
136-2018Επέκταση Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς οικία Παπαντωνίου στην Τ.Κ. Αγίου Βλασίου .
135-2018Επέκταση Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς οικία Κατή στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου .
134-2018Επέκταση Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς οικία Κοντογεώργου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου .
133-2018Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο :» ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
132-2018Καθορισμός τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
131-2018Καθορισμός τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Λεβαδέων»
130-2018Καθορισμός τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Τ. Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ»
129-2018Καθορισμός τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Αναγκαίες κατασκευές αύξησης ισχύος ηλεκτρικής παροχής Κολυμβητηρίου»
128-2018Καθορισμός τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατασταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 17 και 18 Ιουνίου 2017»
127-2018Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών &2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου « Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας (2016) »
126-2018Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας »
125-2018Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων για «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» βάσει της υπ΄ αριθμό 5133/23-0202018 Πρόσκλησης ΙΙ (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) του Υπουργού Εσωτερικών
124-2018Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 128176/2017 (ΑΔΑ: 72ΣΣ465ΧΙ8-0Κ2) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη εργων στο ΠΔΕ».
123-2018Αποδοχή της υπ’ αριθμόν 153 / 2017 Τεχνικής Μελέτης που συνέταξε η ΤΥΔΛ με τίτλο : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 17/06/17 & 18/06/17
122-2018Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για αποθήκη στην Τοπική Κοινότητα Χαιρώνειας
121-2018Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης στη « Παλιομηλιά Ελικώνα »
120-2018Οργάνωση και Λειτουργία της κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2018.
119-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 850,00€ για την συνδιοργάνωση του 1ου Παμβοιωτικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών ’’
118-2018Συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Ευρυτάνων Επαρχίας Λιβαδειάς “Τα Άγραφα”του 1ου Παμβοιωτικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών
117-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 550,00€ για ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων για το εορτασμό της 25ης Μαρτίου στις Τ.Κ. Κυριακίου και Αγ.Γεωργίου του Δήμου Λεβαδέων
116-2018Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Δ.Κ. Κυριακίου
115-2018Πραγματοποίηση εκδήλωσης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
114-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00€ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ΄΄Πάσχα 2018΄΄ του Δήμου Λεβαδέων
113-2018Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων “ΠΑΣΧΑ 2018”.
112-2018Τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λεβαδέων (Απόφαση 3/2018 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λιβαδειάς).
111-2018Καθορισμός χρόνου έναρξης-λήξης αρδευτικής περιόδου 2018 και αριθμού θέσεων υδρονομέων
110-2018Επικαιροποίηση της προεκτιμώμενης αμοιβής του υπ΄ αριθμού 218/2017 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
109-2018Συνδιοργάνωση με το 7ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς του επετειακού εορτασμού της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς από τον οθωμανικό ζυγό
108-2018Συνδιοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Δίστομο 1944: Το έγκλημα – Η Μνήμη – Η Δικαιοσύνη» και υποβολή αιτήματος προς τη Βουλή των Ελλήνων για τη κάλυψη μέρους των δαπανών πραγματοποίησής του .
107-20182η Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2018 (120/2018 Απόφαση Ο.Ε)
106-2018Ασκηση Προσφυγής κατά της αριθμ. 82/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί “ Εγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Αλιάρτου , Θηβαίων , Λοκρών και Ορχομενού για την εκτέλεση του έργου “ Αγροτική Οδοποιία Κωπαϊδας “ π/υ 1.100.000,00 ευρώ , εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης” .
150-2018Επικαιροποίηση της προεκτιμώμενης αμοιβής του υπ΄αριθμ. 15/2018 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
149-2018Έγκριση παράταση της 31990/27-12-2017 σύμβασης για την “Προμήθεια ενός αυτοκινήτου μεταφοράς παρασκευασμένου φαγητού (ΒΑΝ)”
148-2018ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λιβαδειάς ( Δ.Ε.Υ.Α.Λ ) που αφορά στην αντικατάσταση του κοινωνικού φορέα “Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λιβαδειάς” στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής , κατόπιν ακύρωσης της με αριθμό 524/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2046/232557/2017/20.2.2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας
147-2018Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018.
146-2018Έγκριση παραχώρησης χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για την αρδευτική περίοδο 2018.
104-2018Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για τις εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο “Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2018”
103-2018Έγκριση γενομένων δαπανών των εορταστικών εκδηλώσεων “ Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2018”.
102-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής τoυ Φουντά Σωτηρίου του Ιωάννη .
101-2018Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Βαμβακά Γεωργίας του Λουκά από κατάλογο (τέλος 0,50%), λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
100-2018Επιστροφή ποσού στον Πούλο Παναγιώτη του Κων. ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
99-2018Επιστροφή ποσού στον Δημήτριο Δαλιάνη , ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
98-2018Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : » ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ » του Δήμου Λεβαδέων .
97-2018Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 206/2017 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»
96-2018Εγκριση του υπ΄ αριθμού 15/2018 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
95-2018Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 166/2017 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ»
94-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.049,97 ΕΥΡΩ για την Διοργάνωση Συνεδρίου Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια στις 16 και 17 Μαρτίου 2018 στη Λιβαδειά
93-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.899,97 ΕΥΡΩ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας.
92-2018Έγκριση διοργάνωσης διήμερου συνεδρίου με θέμα <> στη Λιβαδειά
91-2018Πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
90-2018Εγκριση εκτύπωσης βιβλίου για τον Λειβαδίτη εικαστικό Θεόδωρο Λαζαρή
89-2018Παραχώρηση σχολικού χώρου (γυμναστηρίου) του Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για την υλοποίηση προγράμματος αθλοπαιδιών .
88-2018Παραχώρηση σχολικής αίθουσας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου
87-2018Παραχώρηση σχολικής αίθουσας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου
86-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της εκδήλωσης για τον “ 3ο Αγώνα δρόμου Λέβαδος Mountain trail 2018 Λιβαδειάς ”.
85-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της αθλητικής εκδήλωσης για την “ Βραβεύσεις Αθλητών ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 2018”
84-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 900,00€ για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου -καταχώρηση στον έντυπο τύπο’’
83-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 892,80€ για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου -καταχώρηση στον ηλεκτρονικό τύπο (ιστοσελίδα)’’
82-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€ για συνδιοργάνωση με την ΑΛΦΑΛ Αθλητικής εκδήλωσης “ Αγώνας Αυτοκινήτου Rally Sprint Λιβαδειάς 2018’’
81-2018Έγκριση σχεδιασμού βιβλίου για τον Λειβαδίτη εικαστικό Θεόδωρο Λαζαρή
80-2018Προγραμματισμός συνδιοργάνωσης Αθλητικής εκδήλωσης, Αγώνας Αυτοκινήτου Rally Sprint Λιβαδειάς 2018
79-2018Έγκριση Δ΄Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία “ΣΤΕΙΡΩΣΗ , ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟS ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”.
78-2018Έγκριση B’ Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, FAX, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
77-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας, « ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
76-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας, για « ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
75-2018Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
74-2018‘Eγκριση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Α’ Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» διάρκειας ενός έτους ,προϋπολογισμού 209.176,24 € άνευ Φ.Π.Α..
73-2018Αποδοχή οριστικής παραχώρησης χρήσης κρατικών γεωτρήσεων στο Δήμο Λεβαδέων .
72-2018Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς το νεκροταφείο στην Δ.Κ Κυριακίου.
71-2018Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2018
70-2018Ονομασία ανώνυμης οδού στην περιοχή του Δημοτικού Σταδίου σε οδό Ασώπιχου.
69-2018Σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λεβαδέων.
68-2018Ανάκληση της υπ αριθμ 409/20017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και δωρεάν παραχώρηση χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λαφυστίου στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών του Υπουργείου Υγείας κατόπιν αιτήματός του , για τις ανάγκες της νέας Δομής Ψυχικής Υγείας για παιδιά ,εφήβους και ενήλικες στη Λιβαδειά.
67-2018α) Ανάκληση της υπ αριθμ 24/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και -β) Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων έτους 2018 , σε εφαρμογή της Εγκ. Αριθμ. Πρωτ. 3449/5-2-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.
66-2018Ανάκληση της υπ αριθμ 25/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν. 4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) για τις ανάγκες του Δημοτικού ωδείου Δήμου Λεβαδέων , σε εφαρμογή της Εγκ.αριθμ.πρωτ.3449/5-2-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.
65-2018Εξουσιοδότηση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για την επίλυση του προβλήματος της μη κάλυψης με τηλεοπτικό σήμα όλων των περιοχών του Δήμου Λεβαδέων.
64-2018Ψήφισμα για την προσχολική ηλικία
63-2018Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής
62-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
61-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία “ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ , ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”.
60-2018Συγκρότηση Επιτροπής για ορισμό μελών Επιτροπής Εκτίμησης των προς μίσθωση ακινήτων του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81
59-2018Συγκρότηση μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, σύμφωνα με το ΠΔ/μα 270/81, για το έτος 2018.
58-2018Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
57-2018Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ (2016)»
56-2018Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 171/2017 τεχνικής μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με τίτλο:”ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
55-2018Αποδοχή της υπ΄ αριθμό 111/2017 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Τ. Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ»
54-2018Εγκριση του υπ΄ αριθμού 218/2017 Επικαιροποιημένου Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
53-2018Επικαιροποίηση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (φορέας υλοποίησης-δικαιούχος) και της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. ΟΤΑ (κύριος του έργου) της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»
52-2018Αποδοχή της υπ΄αριθμ.268/15-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΔ14465ΧΙ8-4Χ9) απόφασης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ταμειακών ΕΠ ΕΠΤΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» από Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”
51-2018Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ», εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
50-2018Έγκριση δαπανών & διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής του τρέχοντος προϋπολογισμού 2018 ’’
49-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεσης εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 3.000,00€ για δαπάνες εκτύπωσης του ενημερωτικού εντύπου για τα ευρήματα από τις ανασκαφές στο Σπήλαιο της Νύμφης Κορώνειας (Ελικώνας)
48-2018Χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων “Κ.Ε.Δ.Η.Λ.”
47-2018‘Eγκριση της υποχρεωτικής (1ης) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ25595/2017 σύμφωνα με την 43/7-2-2018 Απόφαση της Ο.Ε
46-2018Έγκριση καταχωρήσεων στον ηλεκτρονικό τύπο για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
45-2018Έγκριση καταχωρήσεων στον έντυπο τύπο για ενημέρωση και προβολή δραστηριοτήτων του Δήμου Λεβαδέων
44-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης της αθλητικής εκδήλωσης : “3ος αγώνας δρόμου Λέβαδος Mountain trail 2018”
43-2018Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΪΚΑ”.
42-2018Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ”
41-2018Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.800,00 € για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων “ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2018”
40-2018Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων “Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2018”
39-2018Έγκριση των υπ΄αριθμ. 1&2/2018 αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2018
38-2018Αποδοχή της παράτασης του συμβατού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα (ΣΒΑΚ) και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της παράτασης.
37-2018Έγκριση γενομένων δαπανών των εορταστικών εκδηλώσεων “ Χριστούγεννα στη Λιβαδειά 2017”.
36-2018Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Χριστούγεννα 2017 Δήμου Λεβαδέων.
35-2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” για το χρονικό διάστημα 1/12 έως 22/12/2017
34-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ » για το διάστημα 28&29/12/2017
33-2018Έγκριση τεσσάρων (4) πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »
32-2018Έγκριση τεσσάρων Πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας μίσθωσης Μ.Ε για τις ανάγκες της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
31-2018Έγκριση ανάθεσης και διενέργειας Ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για <>
30-2018Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε και του Δήμου Λεβαδέων για παροχή υπηρεσιών έτους 2018.
29-2018Συγκρότηση Eπιτροπών παρακολούθησης , παραλαβής προμηθειών και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 ,για το έτος 2018.
28-2018«Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΡΓΑΝΤΑ ».
27-2018Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Δ.Ε.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017- 2018 (Α’ ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
26-2018Έγκριση της υπ΄ αριθμό 228/22.12.2017 μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, Δ.Ε.ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»
25-2018Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015) για τις ανάγκες του Δημοτικού ωδείου Δήμου Λεβαδέων .
24-2018Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων έτους 2018.
23-2018«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.090,00€ για την συνδιοργάνωση με της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ αθλητικής εκδήλωσης ΄΄Βραβεύσεις αθλητών ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Αν.Στερεάς και Εύβοιας».
22-2018«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00€ για την συνδιοργάνωση με το ΑΚΟΛ της αθλητικής εκδήλωσης 3ος Αγώνας δρόμου Λέβαδος Mountain trail 2018 Λιβαδειάς».
21-2018Έγκριση της υπ΄αριθμ. 97/2017 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. με θέμα: “ Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων , προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων”.
20-2018Τροποποίηση της αριθμ 202/26-5-2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Λεβαδέων .
19-2018Τροποποίηση της αριθμ. 206/22.9.2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. λόγω παραιτήσεων .
18-2018‘Εγκριση της υπ΄αριθμ. 94/2017 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. με θέμα: “Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων οικ. έτους 2018” .
17-2018“Ανάληψη υποχρεώσεων της τ. ΔΕΤΕΛ”
16-2018Έγκριση γενομένων δαπανών της πολιτιστικής εκδήλωσης μνήμης για το Γιάννη Σταμούλη
15-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας τοποθέτησης “ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΑΒS στο υπ΄αριθμ ΚΗΥ6157 όχημα του Δήμου”
14-2018Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
13-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την επισκευή μουσικών οργάνων της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Λιβαδειάς
12-2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για : “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ” των βιβλίων Δημοτολογίων και Μ. Αρρένων του Δήμου Λεβαδέων.
11-2018Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τον Σύνδεσμο Ελληνικών και Αθλητικών Σωματείων , Ένωση Αθλητικών Σωματείων Ανατολικής Στερεάς κα Εύβοιας.
10-2018Υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020- Υποπρόγραμμα Πολιτισμός και Τίτλος έργου MEMORY OF WATER” (Μνήμη του νερού)
9-2018Εγκριση προσχώρησης του Δήμου Λεβαδέων στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης με σκοπό την οργάνωση, την ενίσχυση και την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης προσφύγων και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Λεβαδέων για τις περαιτέρω ενέργειες
8-2018Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας”.
7-2018Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”
6-2018Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Δήμου Λεβαδέων και του Δήμου Θηβαίων για την εκτέλεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΖΑΛΤΣΑ», εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
5-2018Υποβολή αίτησης -φακέλου στην ΕΥΔ.Ε.Π Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της 40ης Πρόσκλησης , του Άξονα 11 για ένταξη της πράξης με τίτλο “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
4-2018Παραλαβή της υπ΄ αριθμό 227/20-12-2017 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
3-2018Παραχώρηση χώρου στο ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση υπόγειου υποσταθμού εσωτερικού χώρου στο οικόπεδο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς
2-2018“Μη έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση του όρου “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων”
1-2018Λήψη απόφασης για τη συζήτηση η μη δυο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων