5 Μαΐου 1943 – 5 Μαΐου 2020 – 77 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Δαύλειας

5 Μαΐου 2020