1η εθελοντική αιμοδοσία στην Κοινότητα Δαύλειας, το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

6 Ιουνίου 2022