Υποβολή δηλώσεων καταγραφής επιφάνειας αποθηκών για τον υπολογισμό τέλους καθαριότητας και φωτισμού

28 Αυγούστου 2019