Τροφώνια 2019 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού 24-29 Σεπτεμβρίου.

27 Σεπτεμβρίου 2019