Στην Κρύα, 16 Ιουνίου: ΤΕΧΝΗ ΤΥΧΗΝ ΕΣΤΡΕΞΕ ΚΑΙ ΤΥΧΗ ΤΕΧΝΗΝ. Από την Μίδεια στη σύγχρονη Λιβαδειά

14 Ιουνίου 2024