Συνέχιση διενέργειας γρήγορων ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού στο Δήμο Λεβαδέων, την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

13 Ιανουαρίου 2021