Συνέχιση γρήγορων ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού στην Κοινότητα Κυριακίου την Κυριακή 4 Απριλίου 2021

2 Απριλίου 2021