Συνάντηση γνωριμίας Αντιπροσωπείας μελών της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με τους 21 απασχολούμενους της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

18 Νοεμβρίου 2016