Συνάντηση αντιπροσωπείας Δημοτικής Αρχής με τη Διεύθυνση του “Αλουμίνιον της Ελλάδος”

15 Μαΐου 2015